dinsdag 26 mei 2020 | week 22
Home » fbpost » Burgemeester Van de Stadt: “Ik vind burgerparticipatie in een vroeg stadium belangrijk”
Burgemeester Pieter van de Stadt. Foto: gemeente Lansingerland.

Burgemeester Van de Stadt: “Ik vind burgerparticipatie in een vroeg stadium belangrijk”

Burgemeester Van de Stadt: “Ik vind burgerparticipatie in een vroeg stadium belangrijk”

Lansingerland – Als we terug blikken en vooruit kijken is een belangrijk thema dat Lansingerland groeit. Er worden veel woningen gebouwd en bedrijven zoeken hier een plek. Dat vraagt om uitbreiding van de infrastructuur, meer algemene voorzieningen en investeringen in winkelcentra, in de woonomgeving en sportcentra. We spraken hierover met burgemeester Pieter van de Stadt.

Freek J. Zijlstra

Ondanks de relatief hoge huizenprijzen willen mensen uit de regio hier graag komen wonen. Burgermeester Van de Stadt: “Dat komt door de hoge kwaliteit van woningen en een goed woonklimaat. Je zou kunnen zeggen dat de huizenprijzen een graadmeter zijn voor hoe goed we het doen. Het is een mooi compliment, maar vervelend voor de toegankelijkheid van onze huizenmarkt. We streven naar een nóg betere woonomgeving met een aanbod van culturele en sportvoorzieningen. De twee cultuurhuizen in Bleiswijk (theater ’t Web) en Bergschenhoek (de Cultuurfabriek) voorzien in een behoefte en dat willen we ook in Berkel Centrum vorm geven. Er zijn veel sportverenigingen actief en er is vraag naar verbreding met nieuwe en eigentijdse manieren om te bewegen. Het Urban Sportspark is een prachtig voorbeeld hoe burgerparticipatie tot nieuwe activiteiten in de buitenruimte kan leiden.”

Flexibel woonaanbod

De beschikbaarheid van woningen staat onder druk, vooral voor jongeren die zelfstandig willen wonen, startende gezinnen en ouderen die levensloopbestendig willen wonen en er zijn veel te weinig woningen in de sociale huursector.
“Op het moment dat je constateert dat de woningmarkt ontoegankelijk wordt vanwege het prijsniveau, zul je specifieke maatregelen moeten treffen voor mensen die daardoor in de problemen komen. Om de toegankelijkheid van je gemeente te waarborgen. We willen – zoals men dat zegt – dat ook de leraar, de politieagent en de verpleger hier wonen. Dat zijn mensen die kwaliteit bieden aan de gemeente en dat zijn niet per se de veelverdieners. Voor ouderen geldt dat je de doorstroming van grote naar kleinere woningen of appartementen wilt stimuleren.
Ook zijn er te weinig betaalbare huur- en koopwoningen in het middensegment. De kansen die een grootschalig bouwproject zoals Wilderszijde met 3.000 woningen te bieden heeft, moeten daarom ten volle worden benut. Wees daar flexibel in het pakket van aanbod, met veel verschillende soorten woningen. Dat biedt de mogelijkheid om binnen dezelfde woonwijk door te schuiven naar een grotere woning of later terug te keren naar een appartement.”

Alles kost geld

Bepaalt de grondontwikkelaar wat er gebouwd wordt? “Indertijd zijn voor de Vinex-wijken contracten aangegaan die vaak als financieel uitgangspunt een zogenaamde residuele grondwaarde hebben. Dat betekent eigenlijk dat wat er aan het einde van de bouw na verrekening van kosten en winsten voor de ontwikkelaar overblijft onder de streep, voor de gemeente is. Als de gemeente dus wensen heeft in de vorm van betaalbare woningen die impact hebben op de opbrengst, dan betaalt de gemeente dat in feite zelf. Daarmee zit direct aan alles een prijskaartje. Dat is indertijd een bewuste keus geweest. De vraag is terecht of men zich daarmee niet afhankelijk heeft gemaakt van de grondontwikkelaar. De gemeenteraad heeft zo de eigen manoeuvreerruimte beperkt. Wil je het toch anders doen, dan kost dat geld. Als we een hoog percentage sociale woningbouw willen, gaat dat dus een hoop geld kosten.”

De regie van zo’n bouwproject ligt toch uiteindelijk bij de gemeente? “De gemeente mág alleen toetsen en voorwaarden stellen aan de dichtheid van de bebouwing, betaalbaarheid van de woningen en duurzaamheidsaspecten. Maar er zijn ook verplichtingen als het gaat om de hoeveelheid groen, auto- en fietsverbindingen, openbaar vervoer en basisvoorzieningen zoals winkels, scholen, medische zorg. We betrekken de samenleving daarin, maar niet alle wensen kunnen ingewilligd worden als het om de kosten gaat. We streven kwalitatief naar de best mogelijke inrichting en woonomgeving.”

Veiligheid

Is een gevolg van de groei naar 75.000 inwoners ook meer grootstedelijke problematiek? “De criminaliteit weet ons te vinden, het is een illusie te denken dat wij daarvan verschoond blijven. Het is de vraag of het echt onveiliger wordt als het drukker wordt in onze woonomgeving. Meer huizen kan betekenen meer inbraken, maar relatief gezien neemt de kans niet toe dat er bij jou ingebroken wordt. Dat zien we in de cijfers terug. Wij zijn nog steeds een veilige gemeente, omringd door een gebied waar dat heel anders is. Toch hebben High Impact Crimes – waaronder woninginbraak, overvallen en straatroof vallen – vaak grote gevolgen voor het veiligheidsgevoel van inwoners, zowel van het slachtoffer, de woonomgeving als de gehele samenleving. Er zijn drie BOA’s bij gekomen, die vooral ingezet zullen worden ten gunste van de leefbaarheid.”

Mobiliteit

Is de infrastructuur klaar voor zoveel inwoners en bedrijvigheid? Van de Stadt: “Als je mensen in de dorpen hebt wonen, moeten ze ook ergens heen kunnen. Wegverkeer zoals de auto, fiets of het OV is een speerpunt. De veiligheid van rotondes is verbeterd en er is veel aandacht voor de doorstroming op onderliggend wegennet als gevolg van de aanleg van de A16 Rotterdam. Wat betreft het openbaar vervoer zijn we trots op NS-station Lansingerland – Zoetermeer en het toenemende gebruik ervan. Buslijnen daar naar toe zijn versterkt. Het wachten is op de vertramming van de ZoRo-busbaan. Het metrostation Rodenrijs krijgt een facelift met meer en bewaakt fietsparkeren. Er wordt veel in fietspaden geïnvesteerd, ook in de aanleg van de hellingbaan over de A12 naar Zoetermeer.”

Inwoners worden aangemoedigd meer van het openbaar vervoer gebruik te maken. Daar wordt Wilderszijde ook op ingericht. De metrotreinen zijn in de spits nu al overvol. Hoe gaat u dat oplossen? “De gemeente is niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Maar ik wil er wel wat over zeggen. Het openbaar vervoer kampt met een aantal beperkende factoren. Langere treinen vragen om meer stroomcapaciteit en dat kan het net nu niet aan. Meer treinen sneller achter elkaar heeft effect op de veilige afstand die tussen treinen nodig is. Dat maakt bij elkaar dat iets wat logisch lijkt in de uitvoering niet zo eenvoudig en snel op te lossen is. Investeringen in openbaar vervoer kosten nu eenmaal heel veel tijd.”

Dus werken in de eigen regio? “Onze inwoners werken in Den Haag en Rotterdam en inwoners daar vandaan werken hier. De samenleving draait op het verwerven van inkomen, en daarom is het goed voor de werkgelegenheid dat er grote distributiecentra van Zalando, Jumbo en Hoogvliet komen. Dat draagt bij aan een sterke regio. En dat is in het belang van onze inwoners. En dan krijg je ook van het Rijk en de Provincie de bijbehorende verbindingen voor auto- en fietsverkeer en openbaar vervoer. Daarom streven we naar duurzame groei.”

Sport en cultuur

Burgemeester Van de Stadt: “We gaan in sport en cultuur de komende jaren veel inbrengen. Voor uitvoering van het accommodatieplan en het inbrengen van kwaliteit is een flinke investering nodig. Een zwembad kost veel geld. Er zijn veel kleinere sporten die soms best dure voorzieningen nodig hebben. We proberen zoveel mogelijk faciliteiten te bieden en mee te groeien. Zo wordt extra geïnvesteerd in nieuwe en moderne sporten, zoals de padelbaan en de inline-skatebaan; een duidelijk gevolg van participatie.”

De ontwikkeling van Cultuurhuis Blok B in Berkel Centrum staat op het programma. Die kost geld. Is het die investering waard bij gedeeltelijk gebruik, vooral in de weekenden? “Dat is niet anders dan bij de metro. Je hebt een infrastructuur die berekend wordt op gebruik in de spits terwijl het op de dag relatief leeg is. Ons wegennet is ook een groot deel van de dag minder bezet. Je betaalt altijd voor piekbelasting. Ons rioolstelsel is ook berekend op hoosbuien, maar die capaciteit heb je de meeste tijd niet nodig. Dat is met een cultuurhuis niet anders. Je moet je afvragen wat het met de kwaliteit van je woonomgeving doet en of je dat geld er dan voor over hebt. De ene inwoner heeft er liever een kunstgrasveld bij en de ander wil graag een cultuurhuis in de eigen woonomgeving. Niet iedereen is in staat om naar cultuurcentra in een straal van pakweg 15 km te gaan, omdat ze minder mobiel zijn. Bovendien, je bent niet in elke levensfase voor elke vorm van cultuur in. We doen ons uiterste best om jongeren én ouderen te bieden waarom ze vragen. En daarom is een Cultuurhuis in Berkel van grote waarde voor Lansingerland.”

Openbare ruimte

“We werken aan een aantal basisvoorzieningen in de openbare ruimte. Zo zijn openbare toiletten gerealiseerd. Ten behoeve van evenementen worden nutsvoorzieningen (stroom, water, riolering) aangebracht en wordt een kwaliteitsslag gemaakt. De evenementen waren een groot succes en zijn goed en veilig verlopen. Ze zijn enorm goed bezocht. De bevolking is er razend enthousiast over. Het zijn echt lokale evenementen. Vier of vijf grote evenementen per jaar is een mooi aantal. Die basisstructuur staat er nu. Bij grote evenementen horen bijna automatisch problemen. Veel mensen en drank zijn vaak een recept voor ongelukken; bij ons is het meer dan veilig en goed verlopen. We gaan het komende jaar weer nadere regels stellen aan het duurzaam gebruik van wegwerpmaterialen, zodat het ook leuk blijft.”

Burgerparticipatie

Waarom worden inwoners pas aan het eind van een traject, als er een bestemmingsplan ligt, geïnformeerd en wordt dan de mogelijkheid geboden verweer te bieden? Waarom wordt er niet meer ‘aan de voorkant’ door een ambtenaar met betrokken bewoners overlegd?
Burgemeester Pieter van de Stadt: “Eén van de dingen waar mensen zich het meest aan ergeren is het gevoel tegen een muur aan te lopen. Of je nu ambtenaar bent of bestuurder, dáár moet je wat mee. Dus als je mensen klip en klaar laat zien dat je ze hoort, dat je naar ze luistert en dat je er oprecht mee aan de slag gaat, dan maakt dat enorm veel uit! Dan ontstaat er onderling vertrouwen, ook bij je grootste tegenstanders, ook al leidt dat niet altijd tot de gewenste oplossing. Je moet voorkomen dat de burger bozer en bozer wordt.”

Hoe komt het dat er het afgelopen jaar toch een paar keer veel boze burgers bij de gemeente op de stoep stonden? Van de Stadt: “Door de snelle groei en de aanwezigheid van relatief veel jongeren is er vraag naar meer voorzieningen. Elke voorziening – of het nu gaat om een speeltuin, sportveldje, hangplek, parkeerplaats, fietsbrug, autosnelweg of HSL – betekent noodzaak voor de één en overlast bij de ander. Daarom vind ik burgerparticipatie in een vroeg stadium zo belangrijk, want je móet elkaar ergens weten te vinden. Cruciaal is dan dat er beweegruimte is. Niet alles is echter onderhandelbaar. Als er een uitgewerkt plan ligt, kan er op basis van feiten een gesprek met elkaar gevoerd worden en meegedacht over eventuele aanpassingen in de uitvoering. Bijvoorbeeld over de precieze locatie, of hoe groen het ingericht gaat worden. Niemand wil een terrein met parkeerplaatsen naast zijn deur. Maar je moet eerst weten hoeveel er nodig zijn, een plan maken en dat dan ter inzage voorleggen aan de omwonenden. Mensen komen pas in beweging als abstracte plannen concrete vormen krijgen.
Wij moeten altijd afwegingen maken tussen het persoonlijke belang, dat van omwonenden en het algemeen belang. En dan moeten de vragen of het haalbaar is en of we het echt willen, beantwoord worden. De gemeente hanteert daarbij wettelijke kaders en van de burger wordt een open houding gevraagd. De ruimte die er is kan zo benut worden om tot de beste resultaten te komen. We kunnen als gemeente het burgerparticipatietraject nog heel veel verbeteren. We brengen dat nu in kaart en kijken hoe we het kunnen standaardiseren. Zodat iedereen het burgerparticipatieproces kent en weet wat de volgende stappen zijn. De burger zelf mag overigens best vaker initiatieven ontplooien. De gemeente zal haar uiterste best doen dat proces te faciliteren en financiën vrij te maken, zoals we doen bij het Lansingerlands Initiatief.”

Check Also

D66: Samen vieren we de zomervakantie in Lansingerland

Lansingerland – Deze zomer wordt anders dan andere, want veel van onze inwoners zullen door …

Geef een reactie