woensdag 8 april 2020 | week 15
Home » Politiek » “Laat de Driehoek Noordpolder groen!”
De publieke tribune zat vol met verontruste bewoners van de Edelsteenbuurt die met hun aanwezigheid en inspraak een duidelijk signaal aan de gemeenteraad afgaven.

“Laat de Driehoek Noordpolder groen!”

Verontruste bewoners Edelsteenbuurt:

“Laat de Driehoek Noordpolder groen!”

Lansingerland – Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 november jl. pakten twee vertegenwoordigers van een grote georganiseerde groep verontruste bewoners van de Edelsteenbuurt gezamenlijk tien minuten inspreektijd om hun boodschap kenbaar te maken: géén woningbouw in het stukje agrarisch gebied aan de rand van hun woonwijk!

Freek J. Zijlstra

Aad van den Oever begon met twee citaten uit het bestemmingsplan Berkel I zoals dat op 28 januari 2016 werd vastgesteld: ‘De oostelijke plangrens wordt gevormd door de groenzone tussen het woongebied en de HSL’. En: ‘De agrarische gronden aan de noordoostzijde van het plangebied zijn voorzien van de bestemming ‘agrarisch’. De gronden mogen niet bebouwd worden.’ Op plankaart staat die grond aangeduid als ‘Driehoek Noordpolder’.
Van den Oever: “Kunnen de bewoners nu rekenen op een betrouwbare overheid of krijgt men ineens te maken met een grondontwikkelaar die alsnog geld wil maken door deze postzegellocatie vol te bouwen met woningen die in het geheel niet aansluiten bij de structuur van de bestaande wijk?”

We willen meepraten!

De bewoners werden tijdens de beeldvormingsavond voor raadsleden op 11 september jl. door de firma Blauwhoed geconfronteerd met vergevorderde en gedetailleerde schetsen van die wijk met honderd woningen. Van den Oever: “Aanwezigen op de publieke tribune werden onvoldoende in de gelegenheid gesteld hun zorgen te uiten, met name wat betreft de verkeersontsluiting van de nieuwe wijk via het woonerf van de Smaragd. Wel werden formulieren uitgereikt voor de inschrijving van een woning.”
Een informatieavond volgde op 7 november jl. Ook werd een website geopend waar een vraag gesteld kan worden. Die website blijkt een gezamenlijk initiatief van de firma Blauwhoed en de gemeente Lansingerland te zijn. Dat maakt de bewonersgroep wantrouwig en ze waren al wanhopig en boos. “Je laten informeren is toch niet hetzelfde als burgerparticipatie? We willen meebeslissen over de toekomst van onze leefomgeving. We willen serieus genomen worden. Nu voelen we ons voor een voldongen feit geplaatst, namelijk, dat die woonwijk er ‘gewoon’ komt! Dat kan toch niet waar zijn!? Laat de Driehoek Noordpolder groen!,” aldus Aad van den Oever.

Ligt het al vast?

De Edelsteenbuurt is begin jaren ’80 gebouwd en ingericht met eengezinskoopwoningen. Nils van der Lubbe vervolgt het betoog met: “Onze wijk is ruim en groen opgezet met woonerven die uitkomen op de Edelsteenweg. Daar sluit de voorgenomen bebouwing van Driehoek Noordpolder, naast de HSL en de ZoRo-buslijn, totaal niet op aan. De ontsluiting van deze honderd woningen moet via het woonerf van de Smaragd plaatsvinden.” In situatietekeningen die op 7 november jl. werden gepresenteerd, is het woonerf al voor een 30 km weg aangepast. Van der Lubbe: “Parkeerplaatsen in het woonerf zijn verdwenen en groenvoorziening worden nu parkeerplaatsen, evenals een speelveldje voor kinderen dat moet verdwijnen. Allemaal aanpassingen van het woonerf om een toegangsweg voor de nieuwe wijk mogelijk te maken. Door een flessenhals, waar mensen wandelen, fietsen en kinderen spelen. Dit kan toch niet waar zijn!”

Komt u zelf kijken!

Bewoners hebben tot hun ontsteltenis geconstateerd dat de commissie Ruimte op 14 januari 2020 een ambitiedocument voor de bebouwing van de Driehoek Noordpolder gaat bespreken. Van der Lubbe: “Betekent dit dat bewoners van de Edelsteenbuurt in dit stadium genegeerd worden en pas later in het proces een zienswijze kunnen indienen? Fracties van de politieke partijen worden uitgenodigd voor een bezoek aan onze wijk.” Ook heeft de actiegroep een gesprek met wethouder Kathy Arends gevraagd en dat zal op 18 december plaatsvinden. “Wij zijn benieuwd wat dit gesprek ons aan nieuwe inzichten gaat opleveren. Wij zullen er in ieder geval niet met lege handen komen, maar met een forse handtekeningenlijst van bewoners van de Edelsteenbuurt.”
Leon Hoek (WIJ Lansingerland) wilde ter verduidelijking nog wel weten welke ‘onderhandelingsruimte’ de bewonersgroep voor dat gesprek te beiden heeft als de eis ‘Laat de Driehoek Noordpolder groen!’ klip en klaar is. Nils van der Lubbe: “Dat lijkt inderdaad het geval, maar door ons genoemde ontsluitingsalternatieven werden allemaal weggehoond.”

Check Also

Het college blijft gemeenteraad informeren

Lansingerland - De ambtelijke organisatie werkt vanuit huis en vergaderingen zijn afgelast. Toch informeerde het college van b. en w. de leden van de gemeenteraad afgelopen week over vijf actuele zaken. We lichten er voor deze tijd drie heel opmerkelijke onderwerpen uit.

Geef een reactie