zaterdag 29 februari 2020 | week 09
Home » Advertorial » Rotterdam The Hague Airport zet in op duurzaamheid
Regio - Op donderdag 28 november heeft Rotterdam The Hague Airport een nieuw contract met drie Rotterdamse taxibedrijven getekend. De luchthaven heeft in afstemming met de gemeente Rotterdam hierbij bewust voor lokale partijen gekozen om de binding met de regio sterk te houden en bij te dragen aan de lokale economie. Het nieuwe contract heeft een looptijd van 5 jaar met daarin duurzaamheid als belangrijkste pijler.

Rotterdam The Hague Airport zet in op duurzaamheid

Rotterdam The Hague Airport zet in op duurzaamheid

Regio – Op donderdag 28 november heeft Rotterdam The Hague Airport een nieuw contract met drie Rotterdamse taxibedrijven getekend. De luchthaven heeft in afstemming met de gemeente Rotterdam hierbij bewust voor lokale partijen gekozen om de binding met de regio sterk te houden en bij te dragen aan de lokale economie. Het nieuwe contract heeft een looptijd van 5 jaar met daarin duurzaamheid als belangrijkste pijler.

Onderdeel van het contract is dat de gekozen partijen een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de luchthaven leveren door binnen drie jaar door te groeien naar 100% elektrisch vervoer.
In de vorm van een partnership wordt vanaf 1 januari 2020 gewerkt met de volgende drie taxibedrijven: Rotterdamse Taxi Centrale (RTC), RCT Rotterdam City Taxi (RCT) en Rotterdamse Taxionderneming (RTO). Met ingang van het contract zijn namelijk 25 van de 60 taxi’s elektrisch. Binnen drie jaar moet het percentage van 40% elektrisch vervoer doorgroeien naar 100%.
Voorafgaand aan het afsluiten van het contract heeft de luchthaven in overleg met de gemeente, vanuit hun verantwoordelijkheid voor taxivergunningen, bekeken welke partijen het best aansluiten op de vraag. Hierbij is ook rekening gehouden met gemeentelijke doelstellingen op gebied van duurzaamheid. Met de gekozen partijen heeft de luchthaven het vertrouwen de kwaliteit van het taxiaanbod te waarborgen en passagiers ook na hun vliegreis goed te faciliteren in hun vervolgreis.

Check Also

Bekkers Men and Women

Maart is een bijzondere maand voor Mike Bekkers en zijn ouders. In die maand - 38 jaar geleden - gingen de ouders van Mike van start met een dames- en herenmodezaak in het centrum van Bleiswijk die de naam Paul’s Fashion vrijetijdsmode kreeg. De zaak liep goed en ook zoon Mike voelde wel iets voor de modebranche. Hij nam de zaak over en gaf er een eigen draai aan.

Geef een reactie