donderdag 20 februari 2020 | week 08
Home » Algemeen » WMO krijgt alle aandacht bij Huurdersvereniging Lansingerland
De huidige bestuursleden van de Huurdersvereniging Lansingerland.

WMO krijgt alle aandacht bij Huurdersvereniging Lansingerland

WMO krijgt alle aandacht bij Huurdersvereniging Lansingerland

Lansingerland – Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Lansingerland, maandagavond 18 november in het Smitshoek, kregen twee medewerkers van het gemeentehuis de microfoon om – na een welkom van voorzitter Jacques van Schaik – een presentatie te verzorgen over levensloopbestendig wonen en de WMO.

Door Trees Borkus-Henskens

Hanneke Stans en Irene Specht zijn WMO consulenten bij de gemeente Lansingerland. Aan de hand van voorbeelden vertelden ze de aanwezigen wat de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) doet, wat de wet precies inhoudt en hoe hij kan ondersteunen.

Thuis

Sinds de WMO in 2015 onder de gemeentelijke vleugels kwam is er veel veranderd. De belangrijkste verandering is de compensatieplicht; om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de noodzakelijke hulp daarin te verschaffen. “Als consulent gaan we bij de mensen op bezoek om te kijken waarom ze niet meer kunnen participeren in de maatschappij. Waar het probleem ligt, wat ze nog zelf kunnen al of niet met hulp van een sociaal netwerk en of er al voorzieningen zijn (bijvoorbeeld de 3B-Bus) die ingezet kunnen worden. Als er een maatvoorziening nodig is kom je bij de WMO terecht. Bijvoorbeeld met aanpassingen in de woning, begeleiding, dagbesteding, vervoer of huishoudelijke hulp.”

Meldingsformulier

Nadat een meldingsformulier is ingevuld en ontvangen bij de gemeente wordt contact opgenomen en volgt een keukentafelgesprek bij de aanvrager thuis. “Puur informatief om te bezien wat kan of niet en ook om een ondersteuningsplan op te zetten. Vervolgens dienen we een officiële aanvraag in en volgt een besluit en een beschikking. In enkele gevallen draagt de aanvrager zelf een eigen bijdrage bij.” Uit reacties vanuit de zaal bleek dat slechts een gering aantal aanwezigen wist hoe de WMO werkt.

Projecten

Bij 3B Wonen, de grootste verhuurder van Lansingerland, lopen enkele projecten die aansluiten op deze presentatie. Moeten er in de woning kleine aanpassingen worden gedaan dan gebeurt dat in samenwerking met de gemeente. De melding komt via de WMO binnen, waarna 3B Wonen de opdracht van de gemeente krijgt die aanpassing te realiseren. Zoals bijvoorbeeld een aangepaste kraan, wand- en opklapbare beugels of een verhoogd toilet. Een ander lopend project is Passend Wonen Senioren. Huurders die nu nog in een grote woning wonen en naar een appartement zouden willen verhuizen kunnen zich inschrijven bij Woonnet Rijnmond. Die begeleidt en zoekt van eengezinswoning naar appartement. Bij verhuizing blijft de huur dezelfde, exclusief servicekosten. Ook de Stichting Welzijn Lansingerland heeft een belangrijke positie als ‘voortraject’ van de WMO. Met bijvoorbeeld het mantelzorgpakket (ook huishoudelijke hulp), het Take Care project (lichte begeleiding en ontzorging van de mantelzorger), de formulierenbrigade, klussendienst, maaltijdservice en de boodschappendienst.

Versterking

Na de pauze ging de vergadering verder met goedgekeurde verslagen, het activiteitenplan 2020 en de voorbereidingen voor de prestatieafspraken 2020. Ook werd afscheid genomen van Gerard Bosman die tien jaar actief was binnen het bestuur. Zijn penningmeesterschap werd overgedragen aan Wil van den Berg. Het bestuur is nu op zoek naar versterking binnen hun gelederen. Belangstellenden kunnen zich melden voor meer informatie door een e-mail te sturen naar het secretariaat: info@hvll.nl

Check Also

“Ik streef ernaar alle spelers een rol te geven”

Lansingerland - Als er één vereniging in Lansingerland is die haar naam in de loop der jaren heeft gevestigd dan is het wel Toneelvereniging 't Foetligt. Al vele jaren brengt ze toneelstukken op de planken waar het publiek dol op is. Een avondje lachen doet de mens goed, want meestal zorgt de vereniging voor veel humor tijdens haar voorstellingen. Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart speelt 't Foetligt de komedie in drie bedrijven 'Vreemde vogels en rare mensen'. De titel alleen al voorspelt weer een fijne toneelavond!

Geef een reactie