maandag 17 februari 2020 | week 08
Home » Politiek » Moeten bestaande huizen werkelijk gasloos worden?
 Jan van Wijk.

Moeten bestaande huizen werkelijk gasloos worden?

Moeten bestaande huizen werkelijk gasloos worden?

Berkel en Rodenrijs – In de gesprekken rond energietransitie wordt gezegd dat we tempo moeten maken. We gaan van gas af en op zoek naar alternatieve manieren om ons huis te verwarmen. All electric, aansluiten op een warmtenet of gebruik maken van geothermie? Natuurlijk kan er tempo gemaakt worden met huisisolatie en het leggen van zonnepanelen op daken. Maar moeten alle bestaande huizen wel gasloos worden? Welke technische ontwikkelingen zijn gaande en wat kunnen we leren van onze oosterburen?

Freek J. Zijlstra

Tijdens de tweede energietransitie bijeenkomst op 12 september jl. waren inwoners sceptisch over de kosten en het feit dat landen om ons heen juist van kolen overgaan op aardgas. Ook denkt men dat alternatieven, zoals waterstofgas, nog volop in ontwikkeling zijn, reden waarom de aardgasleidingen nog niet weggehaald moeten worden.
We spraken met Jan van Wijk, installateur van gas- en houtgestookte haarden. Het inrichten van gasloze woonwijken is volgens hem niet nieuw. “Dertig jaar geleden werden huizen al op stadsverwarming aangesloten. Door de komst van goedkoop aardgas en de ontwikkeling van compacte combiketels hebben veel mensen de kachel de deur uit gedaan. Ze kennen de open haard alleen van het vakantiepark, waar de geur en vlammen van knetterend hout voor beleving moeten zorgen. Een vuile, inefficiënte en onveilige manier om te verwarmen. De gesloten gashaarden geven warmte af daar waar er behoefte aan is. Je voelt de stralingswarmte. Dat is prettig gebruikerscomfort. Bovendien worden er hoge rendementen behaald!”

Power-to-gas

Wat nu te doen met een huis van pakweg vijftig jaar oud? Jan: “Zulke huizen moeten niet van gas af, tenzij aansluiting op een warmtenet van restwarmte of aardwarmte mogelijk is. Een eigen warmtepomp geeft laagwaardige warmte (hooguit 40 graden), kost veel ruimte en heeft een hoog stroomverbruik wat niet op te vangen is door zonnepanelen. Bedenk ook dat nu ongeveer 60% van de elektriciteit wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Dan kun je de komende tijd beter gebruik maken van een hoog rendements haard en de ontwikkeling van ‘CO2 neutraal gas’ afwachten. We hebben een uitstekend gasnet; het zou dwaas zijn om dat niet te blijven gebruiken voor een schoner alternatief. Ik ben ervan overtuigd dat het er komt, bijvoorbeeld een mengsel met waterstofgas. In Duitsland wordt op grote schaal een gasnet voor de lange termijn aangelegd. Men verwacht daar dat er ‘CO2 neutraal gas’ beschikbaar komt.”
Jan wijst er op dat elektrische energie van windmolens omgezet kan worden in (waterstof)gas en zo opgeslagen in gastanks – de zogenaamde ‘power-to-gas’ methode – voor later gebruik, als de zon niet schijnt of het windstil is. Gas kan in korte tijd veel energie leveren, of warmte met een hoog rendement en een relatief schone verbranding. Een gashaard kan overigens ook veilig op een propaangasfles worden aangesloten, die eveneens leverbaar is met bio propaangas. De CO2 uitstoot van bio propaan is 80% lager dan conventioneel gas.

Houtstook

Houtstook ligt in de publieke opinie moeilijk omdat het luchtvervuiling veroorzaakt en slecht is voor de longen. Houtstook is door de uitstoot van fijnstof, hoe weinig ook, toch onverantwoord? Volgens Jan van Wijk kan verantwoord stoken van een gesloten haard ook prima met hout. “Ik kom terug op de open haard of de allesbrander uit het vakantiehuis. Open vuren mogen niet meer. Daar werd door onvolledige verbranding hooguit 20% rendement behaald met een flinke luchtvervuiling. De gesloten hout gestookte haarden zijn schoon met een hoog rendement van 80 tot 90%. ‘Schoon’ omdat de hoeveelheid fijnstof ver onder de norm ligt. Je kunt ook nog een extra filter aanbrengen. Vanaf 1 januari 2020 is voor houtkachels en haarden het ‘eco-design’ keurmerk verplicht. In Scandinavië en Duitsland worden deze haarden al veel gebruikt.”
De overheid meent dat biomassa nodig is om klimaatdoelen te halen en gelooft in de certificering van duurzame houtoogst. Dan moet het wel gaan om hout van bomen waarvoor een herplant geldt, èn lokaal hout – dus niet aangevoerd uit Canada. Dan is zo’n haard volgens Van Wijk een goede en verantwoorde warmtebron. “Houtstook is CO2 neutraal, want de CO2 die bij verbranding vrijkomt wordt omgezet in zuurstof door de nieuwe boom. Als een boom omwaait en wegrot in de natuur, dan komt daar precies dezelfde hoeveelheid CO2 bij vrij. Ook zijn er schonere houtkorrels (pellets) op de markt, efficiënter in de verbranding, maar met minder fraaie vlammen om naar te kijken.”

Check Also

Gebruikers klagen over sporthal Berghonk

Bergschenhoek - Sinds februari 2019 hebben leerkrachten die gebruik maken van sporthal Berghonk in Bergschenhoek, meerdere klachten doorgegeven aan Sportfondsen Lansingerland over het ontbreken van materiaal en achterstallig onderhoud. De klachten worden volgens hen echter slechts deels aangepakt door Sportfondsen Lansingerland, waardoor er nu al een jaar sprake is van een ongewenste situatie.

Geef een reactie