maandag 25 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Inwoners geven rapportcijfer 7,1 aan openbare ruimte
 Percentage van de inwoners dat tevreden is over verschillende aspecten van de openbare ruimte in de drie woonkernen.

Inwoners geven rapportcijfer 7,1 aan openbare ruimte

Inwoners geven rapportcijfer 7,1 aan openbare ruimte

Lansingerland – Afgelopen zomer is een peiling uitgevoerd over de openbare ruimte van Lansingerland. Het merendeel van de inwoners is tevreden. Het college ziet in de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging voor de koers die is ingezet om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

Freek J. Zijlstra

Lansingerland Peilt is een digitaal panel waaraan inwoners van 16 jaar en ouder uit gemeente Lansingerland kunnen deelnemen. Dit panel wordt door de gemeente als één van de mogelijkheden ingezet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen. Panelleden worden door een e-mail van een nieuwe peiling op de hoogte gebracht. De gegevens worden vertrouwelijk en geanonimiseerd behandeld door I&O Research, een extern onderzoeksbureau. Een peiling behandelt één onderwerp per keer en staat tien dagen open ter beantwoording.

Deze peiling

De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk voor inwoners van Lansingerland. Die leefomgeving moet schoon, heel en veilig zijn. Daarom doet het college extra investeringen om de openbare ruimte weer op orde te brengen. Het streven is dat de openbare ruimte in 2022 weer hèt visitekaartje van Lansingerland is. Door de peiling wil het college meer inzicht krijgen hoe inwoners hun leefomgeving beleven en wat zij belangrijk vinden bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Er hebben 724 inwoners van het burgerpanel (49%) meegedaan aan het onderzoek, representatief verdeeld over de drie woonkernen.

De afvalinzameling aan huis scoort hoog, evenals het aanbod van fiets- en voetpaden en de hoeveelheid groen in de woonomgeving. Het onderhoud van dat groen moet beter.
Inwoners zijn kritisch over de parkeervoorzieningen, niet alleen in de eigen woonomgeving, maar ook bij stationsgebieden. Dat geldt ook voor de capaciteit van de fietsenstallingen bij stations en bushaltes. Het college pakt fietsparkeren aan bij de opwaardering van station Rodenrijs en het verbeteren van fietsvoorzieningen ter plaatse.

Rapportcijfers

De openbare ruimte in de hele gemeente krijgt gemiddeld een 7,1 als rapportcijfer; de winkelgebieden krijgen gemiddeld een 6,9 en de stationsgebieden gemiddeld een 6,6.
Met een 7,1 als score voor de totale openbare ruimte wordt volgens het college door de inwoners een relatief hoge waardering gegeven, beter dan de 6,9 eind 2018 in het kader van het onderzoek ‘Waar staat Lansingerland?’.
De individuele rapportcijfers waren in Bergschenhoek 7,2, in Bleiswijk 7,0 en in Berkel en Rodenrijs 7,1.
Het college schrijft de marginale verbetering toe aan het terugdraaien van de bezuinigen op de meest zichtbare onderdelen van de openbare ruimte vanaf 2018, zoals de onkruidbestrijding, verwijderen van zwerfvuil, vaker vegen en maaien.

Check Also

Ondernemend Lansingerland heet nieuwe bestuursleden welkom

Lansingerland - Net als veel andere verenigingen, clubs en andere groepen heeft ook het bestuur van Ondernemend Lansingerland zich gebogen over het houden van de Algemene Ledenvergadering. Met alle leden in een zaal of andere ruimte bijeen komen is op dit moment niet mogelijk en daarom is besloten de datum te verplaatsen naar woensdag 16 september.

Geef een reactie