woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek » Standplaatsenbeleid: ‘Heb u een plekkie voor de fuchsia?’
 Nieuwe (tijdelijke) toplocatie A.

Standplaatsenbeleid: ‘Heb u een plekkie voor de fuchsia?’

Standplaatsenbeleid: ‘Heb u een plekkie voor de fuchsia?’

Lansingerland – Als eerste agendapunt van de gemeenteraadsvergadering op 3 oktober jl. stond de bespreking van het stappenplan om tot een goed standplaatsenbeleid in Berkel Centrum te komen. Er waren insprekers, er was dreiging van een motie en het woord ‘vertrouwen’ viel vaak in verschillende contexten. Wethouder Kathy Arends gaat weer aan de slag en vraagt om tijd, én vertrouwen. Ze herhaalde ook nu weer dat de afloop niet iedereen tevreden zal stellen.

Freek J. Zijlstra

De associatie met het lied ‘Heb u een plekkie voor de fuchsia’ uit de tv-serie ‘Ja zuster, nee zuster’ van Annie M.G. Schmidt in 1967 is gemakkelijk gelegd. En dan dat van de grijsgedraaide grammofoonplaat, ernstig bekrast en met veel ruis. De naald was ook niet al te best meer en bleef na wat harde tikken als gevolg van diepe krassen uiteindelijk in een groef hangen. ‘Voor de fuch, fuch, fuch…’ Wat te doen? Volgend nummer kiezen, andere plaat opzetten of de naald vervangen? Ja, nee, ja, nee…
‘Bloemen houden van mensen’, maar nu even niet. Inspreker Franz Kokkeler, eigenaar van de gelijknamige bloemenwinkel aan de Centrumpassage, was buitengewoon verontwaardigd over de voorkeursbehandeling die de eigenaren van bloemenkiosk Steentjes nu lijken te krijgen door tijdelijke plaatsing bij de entree van het Versplein. Een super A1-locatie volgens Kokkeler en het gaat Steentjes inmiddels alleen maar om een hogere omzet. Waarom huren ze niet net als ik gewoon een duur pand op een toplocatie als ze maar blijven zeuren over tocht, kou, zon en regen?
Ook de eigenaren van Bloemenboyd die een standplaats hebben naast Shoeby, lieten van zich horen door het inspreken van hun advocaat. Hij gaf een heldere en juridische terugblik op de gang van zaken en kwam ook al snel uit bij de aanwijzing van de super A-locatie voor Steentjes. Door dat voorstel stelde advocaat Van Meppelen Scheppink de betrouwbaarheid van het college in haar besluitvorming aan de orde. Hij kwam met kwalificaties zoals niet-transparant en ondeugdelijk juridische besluitvorming die tot willekeur leidt. Of in andere termen, oneerlijk, onzorgvuldig en geen goed afgewogen plan. Met onevenredige schade voor zijn cliënten die dat op de gemeente gaan verhalen.

Het stappenplan

Het college heeft op dinsdag 1 oktober jl. een brief naar de gemeenteraad gestuurd met daarin een beschrijving van het stappenplan.
De brief vat eerst de uitgangspunten samen: de realisatie van het open karakter van het plein bij café ’t Vierkantje en de verbetering van de relatie met de betrokken ondernemers.
Om het open karakter te realiseren onderzoekt het college de alternatieve locatie nabij het Versplein voor bloemenkiosk Steentjes die nu een plek heeft bij het carillon. De ruimtelijke, juridische en praktische implicaties worden in kaart gebracht en er worden afspraken over de tijdelijke situatie gemaakt en – voor zover in dit stadium mogelijk – over het perspectief op het vervolg.
Ter verbetering van de relatie met betrokken ondernemers en de winkeliersvereniging zijn verschillende gesprekken gevoerd tussen de wethouder en individuele ondernemers. De bestuurlijke betrokkenheid wordt vergroot doordat de wethouder deze overleggen zelf voorzit, in aanwezigheid van de centrummanager. De overleggen met de winkeliersvereniging worden gebruikt om alle ontwikkelingen in het centrum te bespreken, informatie te delen, knelpunten te signaleren, op te lossen en verbinding te leggen. Dit overleg is aanvullend op het tweewekelijks (ambtelijke) centrummanagementoverleg.

Oppositie versus coalitie

WIJ Lansingerland kan in het stappenplan geen concrete stappen terugvinden die tot bereikbare doelen moeten leiden. De fractie vraagt de wethouder bovendien zorgvuldig én snel met een oplossing te komen. GroenLinks spreekt van Hoekse en Kabeljauwse twisten die ons dorp teisteren en is teleurgesteld over de brief van het college. “Wat gaat u doen, wie gaat het doen, wanneer gaat u dat doen, en hoe gaat u dat doen?” De fractie van D66 spreekt over de puinhopen die geruimd moeten worden en daar is de wethouder verantwoordelijk voor. “Moet deze brief nu gelezen worden als een update of als een besluit? Geef ons een inkijkje hoe u dat gaat aanpakken!” De PvdA vindt dat de bal bij het college ligt. “Gaat ú het oplossen! Niemand voortrekken, niemand uitsluiten.”
De coalitiepartijen hebben er alle vertrouwen in dat de wethouder het gaat oplossen. Daar ligt immers de uitvoerende taak. De raad stelt de kaders vast en controleert slechts. Wethouder Arends wijst op de complexiteit van het vraagstuk en kiest voor zorgvuldigheid boven snelheid. WIJ Lansingerland wil het proces van een ‘broedende kip’ niet met het indienen van een motie verstoren. “Dat voorstel zullen wij toetsen en dan beoordelen of we te maken hebben met een nieuwe werkelijkheid. Ons geduld is echter niet oneindig,” waarschuwt Petrine van Olst. Volgens D66 zijn we de brand nog steeds niet meester en is de kans op een uitslaande brand voortdurend aanwezig. Er moet daarom een tandje bij!
Wordt vervolgd.

Check Also

Commissie Ruimte begint nieuwjaar met overdaad aan bespreekpunten

Lansingerland - Commissie Ruimte beet op dinsdag 14 januari jl. het spits af en had maar liefst tien onderwerpen op de agenda geplaatst, waardoor de vergadering al om zeven uur 's avonds begon. Het ging onder andere over het meten van fijnstof en geluidsoverlast, de lijst van onderwerpen die op de duurzaamheidsagenda moeten komen, de verhoogde afvalstoffenheffing, de hoge wachttijd voor huurwoningen en het ruimtelijk beheer van wegen en groen. En dat allemaal in viereneenhalf uur.

Geef een reactie