dinsdag 22 oktober 2019 | week 43
Home » Algemeen » Tweede termijn Jaap Smit

Tweede termijn Jaap Smit

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben commissaris van de Koning, Jaap Smit, voorgedragen voor herbenoeming. De eerste termijn van de commissaris loopt af op 1 januari 2020. De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle partijen uit de Staten vertegenwoordigd waren. De vertrouwenscommissie adviseerde om Jaap Smit voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
In de besloten vergadering van Provinciale Staten van woensdag 25 september stemde de Staten in met de aanbeveling tot herbenoeming. De voordracht gaat nu naar de minister van BZK. De minister beslist en draagt de commissaris van de Koning voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. De commissaris wordt herbenoemd voor zes jaar.

Check Also

Kerkveiling brengt bijna € 24.000 op

Berkel en Rodenrijs - Een afgeladen Willem Huygensz. was zondag 13 oktober in afwachting van wat de Kerkveiling, met als doel het in stand houden van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, deze keer in petto had. Dat was weer heel veel. De veiligmeesters kregen binnen enkele uren zo'n 155 kavels onder de hamer en dat ging ze goed af. Het uiteindelijke resultaat was bijna € 24.000.

Geef een reactie