dinsdag 22 oktober 2019 | week 43
Home » fbpost » Alleen meer fietsparkeren bij Metrostation Rodenrijs
 Luchtfoto van het plangebied rond Metrostation Rodenrijs waarin landschapsarchitect Peter Verkade niet alleen de herinrichting van auto- en fietsparkeerplaatsen heeft ingetekend maar ook de vergroening en wachtruimte op het plein bij de snelbussen.

Alleen meer fietsparkeren bij Metrostation Rodenrijs

Alleen meer fietsparkeren bij Metrostation Rodenrijs

Lansingerland – Op woensdag 25 september jl. presenteerde de gemeente in de ontmoetingsruimte van Pius X aan de Anjerdreef de herinrichtingsplannen voor Metrostation Rodenrijs. Enkele tientallen geïnteresseerde wijkbewoners die overlast ondervinden van geparkeerde auto’s voor de deur kwamen er op af. Er komt echter geen parkeergarage, dus de overlast blijft.

Door Freek J. Zijlstra

Ondanks de financiële injectie die de Metropoolregio ter verbetering van de infrastructuur geeft, komt er tot grote teleurstelling van bewoners uit de omringende woonwijken geen parkeergarage.
Na herinrichting van het gebied zal het aantal parkeerplaatsen voor langparkeren slechts van 129 naar 139 toenemen (inclusief twee invalidenparkeerplaatsen). Het gehele plangebied wordt wel aanmerkelijk vergroend en moet door boomaanplant op de autoparkeerplaatsen een vriendelijker aan’blik’ geven.
De gemeente zet vooral in op fietsparkeren. Het aantal plaatsen wordt meer dan verdubbeld, van 456 naar 1120 plaatsen. Het gaat dan om overdekte en bewaakte plaatsen. Aan de oostzijde met een capaciteit van 510 plaatsen en aan de westzijde in totaal 610 plaatsen.
Er komt een grote overkapte wachtruimte bij de haltes voor de snelbussen aan de oostzijde. Hier worden camera’s aangebracht om het gevoel van veiligheid te vergroten en te voorkomen dat het een overlastgevende hangplek wordt. Er komt een openbaar toilet en dat heeft zelfs het knooppunt bij NS-station Lansingerland-Zoetermeer niet, maar daar kan men wel altijd de auto parkeren.
De discussie bij de posters ging op 25 september jl. vooral over het ontbreken van een blauwe zone aan het begin van de Zuidersingel en Industrieweg, plaatsen waar nu parkeeroverlast wordt ervaren. Bewoners hoopten dat met de bouw van een garage de parkeerdruk in hun wijk zou afnemen. In de morgenuren geldt wel al een blauwe zone van twee uur in de Vosmaerstraat, de Rosemondsingel en een stukje Rodenrijseweg.
Op 19 december 2017 werden de eerste plannen voor herinrichting van het stationsgebied gepresenteerd. Toen was nog sprake van een parkeerdek waardoor 75 extra autoparkeerplaatsen zouden worden toegevoegd, en in de toekomst een eventuele uitbreiding van een tweede dek voor nog eens 70 plaatsen. Dat zou € 2 miljoen gaan kosten. Hoewel men nog steeds zegt rekening te houden met een toenemende parkeeroverlast door de ontwikkeling van Wilderszijde, blijft het aantal autoparkeerplaatsen uiterst beperkt.

Check Also

Kerkveiling brengt bijna € 24.000 op

Berkel en Rodenrijs - Een afgeladen Willem Huygensz. was zondag 13 oktober in afwachting van wat de Kerkveiling, met als doel het in stand houden van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, deze keer in petto had. Dat was weer heel veel. De veiligmeesters kregen binnen enkele uren zo'n 155 kavels onder de hamer en dat ging ze goed af. Het uiteindelijke resultaat was bijna € 24.000.

Geef een reactie