maandag 24 februari 2020 | week 09
Home » Politiek » Baansturing op Rotterdam The Hague Airport stopgezet
Lansingerland/Rotterdam - De baansturing op Rotterdam The Hague Airport is stopgezet. Baansturing hield in dit geval in dat, wanneer het veilig is, geland wordt vanuit de richting Lansingerland. Met het opheffen van de baansturing zal er - uitgaande van een 'normaal ' windpatroon - minder dan tijdens de baansturing over Lansingerland geland worden.

Baansturing op Rotterdam The Hague Airport stopgezet

Baansturing op Rotterdam The Hague Airport stopgezet

Lansingerland/Rotterdam – De baansturing op Rotterdam The Hague Airport is stopgezet. Baansturing hield in dit geval in dat, wanneer het veilig is, geland wordt vanuit de richting Lansingerland. Met het opheffen van de baansturing zal er – uitgaande van een ‘normaal ‘ windpatroon – minder dan tijdens de baansturing over Lansingerland geland worden.

De maatregel werd op 20 mei jongstleden ingesteld om te zorgen dat de belasting van het handhavingspunt bij Schiedam binnen de toegestane normen zou blijven.
Baansturing is een forse maatregel die in sommige gevallen leidt tot omvliegen. Dat is de reden waarom deze maatregel zo kortdurend als mogelijk wordt ingezet.
In de periode tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2018 werd de geluidsbelasting bij het handhavingspunt in Schiedam overschreden door de uitzonderlijk lang aanhoudende oostenwind in de zomer. Daarop heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport de luchthaven een maatregel opgelegd. Deze bestaat uit het beter volgen van de handhavingspunten en het hebben van een beheersplan. De baansturing was een onderdeel van dit beheersplan.
Daarnaast heeft RTHA door tweewekelijkse monitoring de ontwikkelingen bij de handhavingspunten nauwlettend in de gaten gehouden. Daardoor zijn afwijkingen eerder gezien en is ook eerder dan in voorgaande seizoenen de baansturing bijgesteld.

Check Also

Alles wat je (niet) wilt weten over 5G

Lansingerland - Het aangekondigde 5G-netwerk belooft aanmerkelijk sneller te zijn dan de nu gebruikte mobiele technologieën. Monique Groeneveld en Esther van der Poel maken zich zorgen over de effecten van 5G op het welzijn van mens, dier en de natuur. Ze kwamen daarover inspreken aan het begin van de gemeenteraadcommissie Samenleving op 6 februari jongstleden.

Geef een reactie