zondag 20 oktober 2019 | week 42
Home » Politiek » Inloopavond over Station Rodenrijs
Berkel en Rodenrijs - Metrostation Rodenrijs functioneert al ruim 10 jaar als onderdeel van de succesvolle E-lijn tussen Rotterdam en Den Haag. Door het toegenomen gebruik en de inmiddels verouderde openbare ruimte is het nu tijd geworden om de stationsomgeving op te knappen en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Het afgelopen half jaar is hiervoor een Voorlopig Ontwerp gemaakt.

Inloopavond over Station Rodenrijs

Inloopavond over Station Rodenrijs

Berkel en Rodenrijs – Metrostation Rodenrijs functioneert al ruim 10 jaar als onderdeel van de succesvolle E-lijn tussen Rotterdam en Den Haag. Door het toegenomen gebruik en de inmiddels verouderde openbare ruimte is het nu tijd geworden om de stationsomgeving op te knappen en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Het afgelopen half jaar is hiervoor een Voorlopig Ontwerp gemaakt.

Op woensdag 25 september organiseert de gemeente Lansingerland een inloopavond over Station Rodenrijs. Tussen 19.00 en 21.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom in de Pius X-kerk, Anjerdreef 48, om het Voorlopig Ontwerp te bekijken, vragen te stellen of suggesties te doen.

De plannen

Het Voorlopig Ontwerp gaat uit van het realiseren van extra stallingsplaatsen voor fietsen, waaronder een bewaakte fietsenstalling met openbaar toilet, een nieuw busstation met wachtvoorzieningen en herinrichting van het stationsplein.
De gemeente verwacht met deze ingrepen dat het stationsgebied de huidige reizigersstroom goed aan kan en voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen rond het station zoals de nieuwe woonwijk Wilderszijde.
De autoparkeerplaatsen blijven gehandhaafd maar worden niet in aantal uitgebreid.

Check Also

Cultuurhuis Blok B wordt plek van rust èn reuring

Berkel en Rodenrijs - We schreven de afgelopen maanden een zestal keren uitgebreid over de voorgenomen plannen van het college van b. en w. om een cultuurhuis in nieuwbouw Berkel Centrum West te realiseren. Er lag een raamplan, er kwamen insprekers met positieve reacties en er waren ondernemers die hun pijnpunten benoemden. Dat gaf veel beroering. Over enkele weken komt het college met een verdere uitwerking van de financiële varianten en een risicoanalyse. Wij spraken intussen met enthousiaste woordvoerders van ketenpartner Bibliotheek Oostland.

Geef een reactie