maandag 17 februari 2020 | week 08
Home » Algemeen » Buurttoezicht Lansingerland ontwikkelt verder

Buurttoezicht Lansingerland ontwikkelt verder

Buurttoezicht Lansingerland ontwikkelt verder

Lansingerland – De landelijke belangenvereniging NLBVI (Nederlandse Burger Veiligheids Initiatieven) is een feit en heeft als doel om lokale initiatieven zoals Buurt Toezicht Lansingerland (BTL) te ondersteunen. De vereniging heeft als insteek om meer eenheid in het land te krijgen; een afspraak die vorig jaar tijdens het eerste congres in het gemeentehuis van Lansingerland werd gemaakt. Gestreefd wordt om vrijwilligersinitiatieven verder te ontwikkelen in kwaliteit, zodat de burgerinitiatieven een daadwerkelijk verschil kunnen maken. De uitwisseling en ervaringen van BTL en andere vergelijkbare initiatieven worden hier ondergebracht.

Trees Borkus-Henskens

De inbraakcijfers in Lansingerland lopen terug en omdat lopen op straat nauwelijks meer iets oplevert voor de vrijwilligers van BTL is de overstap gemaakt naar WhatsApp groepen waar tussen de vier- en vijfduizend mensen, verspreid over heel Lansingerland inmiddels bij zijn aangesloten. Geografisch is Lansingerland nu voor circa 90% gedekt. Ook is een start gemaakt met Burger-Buurtonderzoek. De burger (het slachtoffer) moet eerst zelf aangifte doen en de politie bepaalt vervolgens of zij het politie buurtonderzoek doet of dat het burger-buurtonderzoek (met BTL) kan worden gestart. De politie zal dit eerst vooraf afstemmen met de aangever. “Van politiewege is sinds de start van dit initiatief – nu twee maanden geleden – geen reactie ontvangen. Ook de wijkagenten doen niet meer mee in de samenwerking,” aldus Karel Neelis van Buurttoezicht. “Ze hebben geen richtlijnen en het is voor elke wijkagent individueel invulbaar hoe er mee om te gaan. Dat werkt een moeizame samenwerking in de hand.”

Trainingsavonden

BTL vrijwilligers (en burgers) zijn actief door alert te zijn. Soms zichtbaar, maar vaak gewoon ook onzichtbaar door op te letten tijdens onze andere activiteiten/werkzaamheden.
In de maand september organiseert BTL per dorpskern twee trainingsavonden voor belangstellenden. In Berkel en Rodenrijs op maandag 16 en 23 september in t Manneke, in Bleiswijk op dinsdag 17 en woensdag 25 september en in Bergschenhoek op donderdag 19 en maandag 30 september. Van 19.00 tot 22.00 uur. De locaties in Bleiswijk en Bergschenhoek worden nog nader bekend gemaakt. De eerste avond zal het wettelijk kader – wat kan en mag de burger – centraal staan en de tweede avond het signaleren van verdacht gedrag en het vastleggen daarvan. De verwachte groepsgrootte van elke avond is 25.
Hierop aansluitend volgt maandag 7 oktober een grote bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis, waarbij alle vrijwilligers en belangstellenden worden verwacht, evenals wijkagenten, Boa’s, wijkbeheerders. Met op de agenda zaken als communicatie, ervaringen, hoe verder in de toekomst, de introductie van Community Building (zelfredzaamheid) en nog meer actuele onderwerpen. BTL en andere geïnteresseerde burgers kunnen zich aanmelden per mail via lansingerland@buurttoezicht.nl . De resultaten van deze avond zullen als input meegaan naar het tweede congres dat later dit jaar in Barneveld zal worden georganiseerd.

Cameratoezicht

De afdeling Veiligheid is volgens Neelis niet ambitieus genoeg en heeft tevens te maken met veel wisseling van ambtenaren, waardoor er geen stappen worden gezet. Zoals onder andere met de inzet van camera’s op OV plekken waar veel fietsen worden ontvreemd. “Die camerabewaking hangt al op veel plekken in Nederland en wij willen onbezoldigd de mogelijkheden graag onderzoeken. Er moet een aanscherping komen in het Veiligheidsplan van de gemeente. Ook willen we de discussie aangaan met de politiek of dergelijke camera’s ook mogelijk worden in winkelcentra. De bedrijventerreinen zijn inmiddels wel goed beveilig.” BTL gaat cameratoezicht promoten, omdat er weinig zaken worden opgelost. Inmiddels is wijkcamerabewaking als idee gelanceerd. BTL heeft aan de gemeente Lansingerland aangeboden een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Wellicht kan er een pilot worden gestart.” Maar, zo weet hij ook; er hoeft niet altijd geld in te worden gepompt. Alertheid in je eigen buurt is ook veel waard.
Voor meer informatie: www.lansingerland.buurttoezicht.nl.

Check Also

Aantrekkingskracht Lansingerland Run boven verwachting

Lansingerland - Ze voelen zich in dromenland. De organisatie van de tweede Lansingerland Run. Want waar een beginnende loop vaak alles uit de kast moet halen om een redelijk aantal deelnemers aan de start te krijgen, telt de Lansingerland Run komende zondag een recordaantal lopers. Zowel wedstrijdlopers, beginners, recreatielopers, wandelaars als jeugd (BijDeHand KidsRun) staan aan de start in winkelcentrum Het Gouden Hart (nabij RandstadRail station Westpolder).

Geef een reactie