donderdag 20 februari 2020 | week 08
Home » Politiek » Vragen PvdA over het invullen van arbeidsplaatsen bij Zalando Bleiswijk
Lansingerland - Zalando gaat een distributiecentrum bouwen in Bleiswijk. Naar verwachting komen er rond de 1.500 arbeidsplaatsen beschikbaar. Waar haalt Zalando die werknemers straks vandaan?

Vragen PvdA over het invullen van arbeidsplaatsen bij Zalando Bleiswijk

Vragen PvdA over het invullen van arbeidsplaatsen bij Zalando Bleiswijk

Lansingerland – Zalando gaat een distributiecentrum bouwen in Bleiswijk. Naar verwachting komen er rond de 1.500 arbeidsplaatsen beschikbaar. Waar haalt Zalando die werknemers straks vandaan?

Peter Tetteroo

De PvdA stelde schriftelijke vragen over deze kwestie aan de gemeente. Worden die arbeidsplaatsen straks ingevuld door schoolverlaters, arbeidsmigranten, mensen met een mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen? Krijgen werkzoekenden uit Lansingerland en omgeving voorrang? Hoe gaan de eventuele arbeidsmigranten gehuisvest worden? Mocht Zalando inzetten op het plaatsen van veel arbeidsmigranten vraagt de PvdA of het college bekend is met de vele misstanden rondom huisvesting van deze mensen, het verdienmodel erbij, de slechte omstandigheden en hoge kosten?

Huisvestingsbeleid op komst

Uit de schriftelijke antwoorden van de gemeente is op te maken dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie die Zalando uitgekozen heeft voor de vestiging. Die grond is eigendom van de ontwikkelaar ULP (samenwerking van Somerset en USAA Realco). Er zijn daarom (nog) geen afspraken met Zalando gemaakt over de werving van personeel. Het college heeft Zalando de diensten van het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC) aangeboden. WSP ZHC kan zorgen voor een juiste match tussen werkzoekende en werkgever en biedt deskundige begeleiding en ondersteuning bij de plaatsing van een werknemer. Ook zegt het college op de hoogte te zijn van voorkomende misstanden en presenteert op 3 oktober een huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten ter vaststelling aan de raad. Met dat beleid wil men op zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze vorm geven aan de huisvesting en daarmee misstanden te voorkomen. Indien blijkt dat Zalando arbeidsmigranten wil inzetten, gaat het college met hen het gemeentelijk beleid doorspreken.

College aan de zijlijn?

Petra Verhoef (PvdA) reageert: “Kennelijk staat het college tot op heden aan de zijlijn als het om scheppen van nieuwe banen gaat. Vreemd is dat nog niet bekend is of Zalando arbeidsmigranten gaat werven. Dat moet je toch nu al weten met het oog op het ontwikkelen van goede huisvesting voor deze mensen. Het college had hier meteen haar bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om het bewaken van een goed woon- en werkklimaat voor iedereen in Lansingerland. We zullen er op blijven aansturen dat dit alsnog gaat gebeuren.”

Check Also

Alles wat je (niet) wilt weten over 5G

Lansingerland - Het aangekondigde 5G-netwerk belooft aanmerkelijk sneller te zijn dan de nu gebruikte mobiele technologieën. Monique Groeneveld en Esther van der Poel maken zich zorgen over de effecten van 5G op het welzijn van mens, dier en de natuur. Ze kwamen daarover inspreken aan het begin van de gemeenteraadcommissie Samenleving op 6 februari jongstleden.

Geef een reactie