zaterdag 25 januari 2020 | week 04
Home » Politiek » Besluiten b. en w. tijdens zomerreces
Lansingerland - Het college van b. en w. verbetert de verkeersveiligheid van de Zuidersingel en onderzoekt een nieuwe verbinding voor (vracht)verkeer tussen de Molenweg en bedrijventerrein Oudeland. Op advies van de GGD heeft het college per direct een exploitatieverbod voor Kinderdagverblijf Pimmie afgegeven. Het college ziet de grote impact van de standplaatsloting op ondernemers in Berkel Centrum, neemt signalen buitengewoon serieus en verkent met urgentie welke mogelijkheden er zijn.

Besluiten b. en w. tijdens zomerreces

Standplaatsen, verkeersveiligheid en kinderdagverblijf

Besluiten b. en w. tijdens zomerreces

Lansingerland – Het college van b. en w. verbetert de verkeersveiligheid van de Zuidersingel en onderzoekt een nieuwe verbinding voor (vracht)verkeer tussen de Molenweg en bedrijventerrein Oudeland. Op advies van de GGD heeft het college per direct een exploitatieverbod voor Kinderdagverblijf Pimmie afgegeven. Het college ziet de grote impact van de standplaatsloting op ondernemers in Berkel Centrum, neemt signalen buitengewoon serieus en verkent met urgentie welke mogelijkheden er zijn.

Freek J. Zijlstra

Tijdens het twee maanden durende zomerreces van de gemeenteraad was het college van b. en w. gewoon op haar post. Dus werden er ook besluiten genomen. Daarvan stelt het college bij brief de gemeenteraad op de hoogte. Drie berichten van de afgelopen week verdienen speciale aandacht, waarvan met name de toonzetting van de brief over het standplaatsenbeleid in de laatste zin opvallend anders is.

Standplaatsen Berkel Centrum

Bij brief van 4 september jl. meldt het college het volgende aan de gemeenteraad: ‘Op 2 augustus 2019 heeft het college op verzoek van de raad een besluit genomen met betrekking tot de standplaatsen in Berkel Centrum. Bij dit besluit heeft juridische zorgvuldigheid een zwaarwegende rol gespeeld. Dit uitte zich onder andere in loting als verdelingssysteem voor de nieuw aangewezen standplaatslocaties. Het college ziet dat het effect van de uitkomst van de loting een grote impact heeft op de ondernemers in Berkel Centrum. Het college neemt deze signalen buitengewoon serieus en verkent op dit moment met urgentie welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan de door velen uitgesproken wensen met betrekking tot de verdeling van de standplaatsen’.

Sluiting Kinderdagverblijf Pimmie

Begin juli hing de sluiting van Kinderdagverblijf Pimmie in Bergschenhoek al in de lucht. Op 4 september jl. berichtte het college van b. en w. aan de gemeenteraad dat de GGD Rotterdam-Rijnmond op verzoek van het college opnieuw een inspectie bij Pimmie heeft uitgevoerd. Tijdens de inspectie constateerde de GGD dat de houder heeft besloten Pimmie te sluiten. Dit bleek zowel uit een interview met de houder, een brief aan de ouders en contractopzeggingen van personeelsleden door Pimmie. Het college meldt dat er echter nog geen verzoek tot uitschrijving van Pimmie uit het Landelijk Register is ontvangen. Zonder uitschrijving blijft exploitatie van Pimmie mogelijk. De GGD concludeert dat de zorgen over de kwaliteit van de opvang onverminderd zijn en adviseert het college dan ook om te handhaven. Daarom heeft het college besloten tot een exploitatieverbod voor Pimmie. Dit verbod is per 5 september 2019 van kracht.

Ontsluitingsweg naar Molenweg

De voor de Zuidersingel belastende verkeersstroom naar de Molenweg is in de editie van 5 september 2018 uitgebreid in De Heraut beschreven. Betrokkenen willen een rechtstreekse ontsluitingsweg voor vrachtverkeer naar de Molenweg en rustig aan de Zuidersingel kunnen wonen. De CDA-fractie stelde raadsvragen over deze nijpende verkeerssituatie.
Het college meldt op 3 september jl. aan de gemeenteraad dat bewoners van de Zuidersingel en enkele bedrijven de afgelopen maanden verkeersonveilige situaties gemeld hebben: Hoge snelheden van autoverkeer en relatief veel vrachtverkeer zijn gemeten. Al dat verkeer raast over een smal wegprofiel vlak langs de woningen.
De Zuidersingel is de afgelopen jaren door woningbouw van een tuindersweg in het buitengebied tot een woonstraat met een 30 km/h-regime veranderd. De gecombineerde functies van doorgaande weg voor vrachtverkeer en woonstraat staan haaks op elkaar.
Het college meldt dat in 2021 dat deel van de Zuidersingel vernieuwd wordt. De verkeersveiligheid zal worden verbeterd door het toepassen van snelheidsremmende maatregelen.
Ook onderzocht het college een mogelijk nieuwe verbinding voor (vracht)verkeer tussen de Molenweg en bedrijventerrein Oudeland en aansluiting op de N471. In de Kaderbrief 2020 is voor deze maatregel een investering van € 1,2 miljoen opgenomen. Dit plan wordt in 2020 uitgewerkt en in samenhang met de herinrichting Zuidersingel in 2021 uitgevoerd.

Check Also

Zonnedakproject feestelijk geopend

Bleiswijk - Nieuwe Lansinger Stroom en Personal Vision beleefden zaterdag 18 januari een bijzonder en zonnig moment met de feestelijke opening van fase 1 van het zonnedakproject. De officiële opening van Zonnedak Persoon werd verricht door voorzitter van Nieuwe Lansinger Stroom Menno van der Woude samen met Roy Persoon van Personal Vision en wethouder Albert Abee van Lansingerland.

Geef een reactie