donderdag 20 februari 2020 | week 08
Home » Lezersschrijven » Testimonium Paupertatis

Testimonium Paupertatis

Het gemeentebestuur Lansingerland heeft zichzelf door het toch niet zo complexe ambtelijke probleem van de standplaatsen te verheffen tot een zwaarwichtig bestuurlijk vraagstuk en dit vervolgens weinig professioneel ambtelijk/bestuurlijk te menen kunnen oplossen een testimonium paupertatis, bewijs van onvermogen, afgegeven. In het bijzonder de eerste acteur wethouder Kathy Arends. De acteurs binnen het gemeentebestuur naast de hoofd-acteur hebben zich duidelijk als figuranten min of meer afzijdig ietwat in de koelte gehouden.
Aan veel van hetgeen hier is misgegaan zijn de afgelopen weken veel lezersbrieven gewijd en een interview in De Heraut met fractieleden van WIJ Lansingerland en met de secretaris-penningmeester van Winkeliersvereniging Berkel Centrum.
Uit het vele, dat hier bestuurlijk is misgegaan, aandacht in deze lezersbrief voor het duidelijk afwezig gebleken inhoudelijk sterk bestuurlijk oplossingsvermogen binnen het gemeentebestuur en zijn ambtenarenapparaat bij het omgaan met het onderhavige vraagstuk.
Mevrouw de wethouder meende het vraagstuk te kunnen benaderen met de inschakeling van een externe jurist om het probleem formeel juridisch af te timmeren. Aan een mogelijke inhoudelijk gewogen juridisch-bestuurlijke oplossing is kennelijk minder aandacht gegeven. Verder meende de wethouder een oplossing uit de hoed te kunnen toveren met een loting door een notaris. Welk een bestuurlijk juridisch wangedrocht!
De wethouder heeft twee juridische paden belopen. Twee niet zeer sterke juridische. Waarom niet een derde ”juridisch” pad begaan: MEDIATION.
Is dit bij de ondersteunende ambtenaren, en uiteindelijk bij de wethouder, niet opgekomen.
Een openingszin parafraserend uit een toespraak van de beroemde redenaar Cicero voor de Senaat van Rome rond 2.000 jaar geleden: ”Quo-usque tandem …”: hoelang, mevrouw de wethouder, wilt u nog de gemoederen van velen in Berkel op de proef stellen?

Mr. Richard Scherpenzeel
Berkel en Rodenrijs

Check Also

Kleingeld

Goedenmorgen. Dag meneer, waarmee kan ik u helpen? Ik wil wat geld storten op mijn …

Geef een reactie