zondag 22 september 2019 | week 38
Home » fbpost » Meer vaste chillplekken aangewezen

Meer vaste chillplekken aangewezen

Meer vaste chillplekken aangewezen

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft op 20 augustus een voorgenomen besluit genomen voor het aanwijzen van drie nieuwe locaties die geschikt worden geacht voor het inrichten als chillplek. Vanaf die datum ligt het voorgenomen besluit acht weken ter inzage. Reacties hierop worden meegenomen bij het definitieve besluit medio oktober.

Freek J. Zijlstra

Het college schrijft op 21 augustus jl. in een brief aan de gemeenteraad dat het inrichten van chillplekken een belangrijke wens van jongeren in onze gemeente is. Het afgelopen jaar zijn volgens het college in nauwe samenspraak met omwonenden en jongeren vier locaties aangewezen en ingericht als chillplek. Dat zijn: 1. Nabij de skatebaan in het Annie M.G. Schmidtpark (Berkel), 2. Bij de voetbalkooi aan de Boterdorpseweg (Bergschenhoek), 3. nabij het jongerencentrum The Point (Bergschenhoek), en 4. Aan de Götzenhainsingel (Bleiswijk). Die chillplekken vallen volgens het college in de categorie ‘groen’, waarmee bedoeld wordt dat het huidige gebruik van betreffende locatie niet/nauwelijks overlast oplevert. Vervolgens beoordeelde men of intensivering van het gebruik overlast gaat opleveren en daarop werd ontkennend geantwoord.

‘Oranje’ chillplekken

De nieuw aangewezen chillplekken vallen in de categorie ‘oranje’ en dat houdt in dat voorgestelde locaties nu niet/nauwelijks overlast veroorzaken, maar na intensiever gebruik mogelijk wél. In de brief schrijft het college dat het aanwijzen en inrichten van chillplekken gevoelig kan liggen bij omwonenden en andere gebruikers van die openbare ruimte. Daarom wordt er een zorgvuldig proces gevolgd. Daarin worden professionals – zoals politie, BOA’s en jeugd- en jongerenwerk – betrokken.
Het college stelt nu de volgende locaties voor: 1. In het park de Leeuwenkuil in Bergschenhoek, 2. Nabij de dagcamping Kooilaan in Bleiswijk, en 3. Naast het basketbalveld aan de Gerberasingel in Rodenrijs. Het lijkt er op dat die laatste plaatsaanduiding niet klopt, dat veldje wordt vooral door kleine kinderen en jongere jeugd gebruikt en ligt in de woonwijk. Bij navraag bedoelt de gemeente inderdaad het basketbalveldje een paar honderd meter verderop in het parkje naast hondendagopvang Dogtopia.
Eén van de inrichtingswensen bij het aanleggen van een chillplek is het realiseren van WiFi. Dat zal echter niet worden aangebracht bij The Point en ook bij de voorgenomen locaties wordt per geval bezien of dat wenselijk en te realiseren is.

Check Also

Aanmelden voor Oostlanddag 2019 is nu al mogelijk

Wie zich wil aanmelden voor de Oostlanddag 2019 met het thema Future Fit kan hier vanaf heden voor terecht op de website oostlanddag.nl. Ook dit jaar heeft de organisatie een dynamisch en inspirerend programma samengesteld. Vanaf 15.00 uur stellen vijf verschillende bedrijven uit het Oostland hun deuren open met aansluitend een verrassend avondprogramma. Dit jaar vindt de Oostlanddag plaats op woensdag 9 oktober van 15.00 tot 22.00 uur.

Geef een reactie