donderdag 20 februari 2020 | week 08
Home » Lezersschrijven » Bezwaarschrift overschrijding geluidsplafond HSL

Bezwaarschrift overschrijding geluidsplafond HSL

In De Heraut van 21 augustus jl. staat op bladzij 17 een stuk van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin staat dat door de NS nieuw intercitymaterieel is aangeschaft dat geschikt is voor het rijden door Lansingerland met snelheden van tenminste 200 km/uur. Een groot deel van de testritten is in de nacht ingepland. Dit resulteert in een overschrijding van het maximaal toegestane geluidsproductieplafond in Lansingerland.
Ik heb een bezwaarschrift bij het ministerie ingediend, omdat ik van mening ben dat:
-de overschrijding van het geluidsproductieplafond in Lansingerland kan worden voorkomen als de toegezegde geluidschermen langs het spoor worden aangebracht voordat de testritten plaatsvinden.
-de overheid er zelf verantwoordelijk voor is dat die nog steeds niet zijn aangebracht om geluidoverlast te voorkomen. Dat geldt zeker in de nachtelijke uren.
-een verhoging van het geluidsproductieplafond om de testritten mogelijk te maken zal resulteren in ernstige, en daarom onacceptabele geluidoverlast, in veel nachten voor veel inwoners van Lansingerland.
Indien u ook bezwaar wilt maken tegen de overschrijding van het geluidsproductieplafond door nachtelijke testritten met treinen die tenminste 200 km per uur door Lansingerland razen moet u dat zenden naar:
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Ter attentie van de Hoofddirectie bestuurlijke en Juridische Zaken
sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken
Antwoordnummer10567
2501 WB Den Haag
En het volgende vermelden:
Dit bezwaarschrift richt zich op het besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 19 augustus 2019 met kenmerk IenW/BSK-2019/164870. Onder uw bezwaarschrift moet u uw handtekening plaatsen.
Als u mijn bezwaarschrift als voorbeeld wilt gebruiken kan ik u daarvan een kopie toesturen.

Kees van der Kooi
Email: GeluidsoverlastHSL@gmail.com

Check Also

Kleingeld

Goedenmorgen. Dag meneer, waarmee kan ik u helpen? Ik wil wat geld storten op mijn …

Geef een reactie