maandag 24 februari 2020 | week 09
Home » Politiek » PvdA wil bouw 1000 extra huizen voor lage en middeninkomens

PvdA wil bouw 1000 extra huizen voor lage en middeninkomens

Opinie

PvdA wil bouw 1000 extra huizen voor lage en middeninkomens

Lansingerland – In het kader van de discussie binnen de gemeenteraad over de bouw van huizen voor lage en middeninkomens laat de PvdA in een opiniestuk weten 1000 woningen extra te willen bouwen voor deze inkomensgroepen. De bouw van 1000 extra woningen is volgens de PvdA de enige manier is om lage, modale en middeninkomens en doelgroepen zoals jongeren en ouderen in Lansingerland op termijn van een woning te voorzien. In onderstaand opiniestuk schetst Petra Verhoef, fractievoorzitter van de PvdA de zienswijze van haar partij.

“Dat de gemeente Lansingerland de komende jaren stevig door blijft bouwen staat voor de lokale politiek wel vast. Het lokale debat gaat erover hoeveel nieuwe huizen het betreft en voor wie het gemeentebestuur precies moet gaan bouwen. Het college van Lansingerland wil de komende 10 jaar bovenop de bestaande woningvoorraad van 24000 woningen er nog eens 6500 bij bouwen. 75% hiervan hoort tot de categorie duurdere koop- en huurwoningen, de rest zijn zowel sociale huurwoningen als middeldure koop- en huurwoningen. Het gaat hier in totaal om 1000 sociale huur- en ruim 700 middeldure huur en koopwoningen extra. In 2030 zal de gemeente Lansingerland nog maar 17.5% sociale huurwoningen tellen terwijl ook het aantal middeldure koop- en huurwoningen in de prijsklasse tot 200.000 euro voor koop en 850-1000 euro per maand voor huur maar mondjesmaat groeit.
Voor mensen met een laag, modaal of middeninkomen zijn de woonkansen in Lansingerland de komende jaren nog steeds beperkt. Een solide demografische opbouw van Lansingerland vraagt erom meer jongeren aan de gemeente te binden. Het is goed om jongeren zoveel mogelijk in betaalbare koopwoningen te huisvesten. De aantallen die nu in de pijplijn zitten zijn nog veel te laag om in de groeiende vraag te voorzien. Dit geldt ook voor de gevolgen van de vergrijzing.
“Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen vrijwel onmogelijk een woning te vinden. Vooral voor alleenstaanden met een modaal inkomen is het aantal betaalbare woningen zeer klein: slechts 5% van het complete huizenaanbod in de provincie Zuid-Holland”, meldde ‘De Hypotheker afgelopen maand.

Evenwicht

Ook in Lansingerland is de woningmarkt compleet uit balans. Het zoeken is naar nieuw evenwicht. Dit is de echte uitdaging, vindt de PvdA in Lansingerland.
Het college staat voor een groot probleem. Een groot deel van de 6500 nog te bouwen woningen ligt al vast in met bouwers en projectontwikkelaars afgesloten contracten. Kansen liggen er nog op nog nieuw te ontwikkelen locaties zoals Wilderszijde waarop 2500-3000 woningen gebouwd kunnen worden.
De PvdA vindt het aantal van 6500 te bouwen woningen te weinig ten opzichte van de behoefte. Dit aantal moet volgens de PvdA met 1000 nieuwe huizen worden verhoogd. Zo wordt de patstelling die de afgelopen jaren is ontstaan, doorbroken. Lansingerland moet wat de PvdA betreft de komende 10 jaren gaan groeien met 7500 woningen. Concreet gaat het om een stap voor stap in te vullen gezamenlijke mix van 1000 sociale koop- en huurwoningen en van middeldure huur- (850-1000 euro per maand) en koopwoningen (180.000-200.000 euro).
De komende 10 jaar kan via een jaarlijkse monitoring van de actuele lokale en regionale vraag en ontwikkelingen op de woningmarkt besloten worden voor welke doelgroep deze extra 1000 woningen precies worden bestemd. Lage, modale en middeninkomens en doelgroepen zoals jongeren en ouderen kunnen zo op maat worden bediend.
Of de gemeente Lansingerland de komende 10 jaar 6500 of 7500 woningen gaat bouwen valt of staat met het nieuwbouwtempo. Het college gaat nu nog uit van een bouwproductie van 400-500 woningen per jaar. Daar haal je de geplande 6500 niet mee, laat staan de 7500 door de PvdA geambieerde nieuwe huizen. Bovendien moet er nieuwe plekken komen om extra te gaan bouwen. De ambities van het college vallen of staan met de beschikbaarheid van een stevige strategisch denkende projectorganisatie die de grote demografische, stedenbouwkundige, financiële en ruimtelijke uitdagingen met succes kan oppakken.
Regeren is vooruitzien maar niemand kan voorspellen hoe de woningmarkt er in 2030 precies uitziet. De flexibele en sociale aanpak die de PvdA voorstelt, kan helpen om breed gedragen ambities in de praktijk waar te maken.”

Check Also

Alles wat je (niet) wilt weten over 5G

Lansingerland - Het aangekondigde 5G-netwerk belooft aanmerkelijk sneller te zijn dan de nu gebruikte mobiele technologieën. Monique Groeneveld en Esther van der Poel maken zich zorgen over de effecten van 5G op het welzijn van mens, dier en de natuur. Ze kwamen daarover inspreken aan het begin van de gemeenteraadcommissie Samenleving op 6 februari jongstleden.

Geef een reactie