maandag 24 februari 2020 | week 09
Home » fbpost » I Love Lansingerland

I Love Lansingerland

Lansingerland – De CDA-fractie heeft anderhalve maand geleden schriftelijke vragen gesteld aan het college van b. en w. wat er nu daadwerkelijk ondernomen wordt om de naamsbekendheid van Lansingerland te vergroten. Nog tijdens het zomerreces en midden in de ‘soap van Lansingerland’ komt het college met uitgebreide antwoorden. Wij constateren als redactie een grote afstand tussen het ideale plaatje in een omhaal van woorden en de harde werkelijkheid van dit moment.

Freek J. Zijlstra

Fractieleden Nelleke Bouman en Charles van Harn stuurden op 15 juli jl. hun vragen naar het college, nog onwetend welke storm van verontwaardiging over het standplaatsenbeleid in Berkel Centrum over Lansingerland zou razen. Daar moet het college op 13 augustus jl. bij de beantwoording zich toch al lichtelijk van bewust zijn geweest. Gezien de recente ontwikkelingen in het gemeentehuis en de reacties uit de samenleving in niet mis te verstane bewoordingen, ligt de goede naam toch een beetje op straat. Alle hens aan dek voor het college, zou je zeggen. Of zoals een inwoner in een tweet zei: ‘Boter bij De Visch!’

Het staat op papier

Wethouder Kathy Arends heeft namelijk zélf in een bijeenkomst van Ondernemend Lansingerland op 14 november 2018 aangegeven dat één van haar doelen is om de naamsbekendheid van Lansingerland uit te dragen, op de kaart te zullen zetten ofwel er voor te zorgen dat de mensen in het land weten waar Lansingerland ligt.
Het CDA wil weten wat er sindsdien concreet is ondernomen. Het college verwijst naar de Kadernota 2020 waarin is beschreven hoe de gemeente Lansingerland wil profileren. Volgens het college is het vertrekpunt de vaststelling wie je bent en wat je wilt zijn. Dat bepaalt de kaders voor het plan van aanpak. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeentelijke organisatie en Lansingerland als gemeente. Met hulp van burgerparticipatie wil men in het project EXPO Lansingerland verhalen ophalen die in beeld moeten brengen wat ons bindt en in welke mate dat bijdraagt aan onze Lansingerlandse identiteit.

Wat merken we ervan?

De CDA-fractie vraagt ook, heel praktisch, naar wijziging van de plaatsnaamborden, met daarop de toevoeging ‘gemeente Lansingerland’. Het college onderkent de functie van de bebording en ziet dat als een welkome aanvulling. Als voorbeeld wordt het NS-station Lansingerland-Zoetermeer genoemd.
Vervolgens wil het CDA weten wat de verdere plannen zijn om de naamsbekendheid van Lansingerland te vergroten. Het college duidt op herkenbaarheid buiten de gemeente, zoals de MRDH, de Provincie en het Rijk, maar ook door de eigen bevolking, ondernemers, verenigingen in de gemeente én door het ambtelijk apparaat zelf (?, fjz). In het antwoord komen vervolgens woorden zoals missie, visie, kernwaarden, een duidelijk profiel, interne en externe communicatiestrategie, regionale positionering, gebiedspromotie, bestuurlijke profilering, en speerpunten zoals een hoogwaardige Greenportcluster, de Holland Railterminal en de duurzame woonwijk Wilderszijde voorbij. De afsluitende zin is er eentje om te herlezen: ‘Met de nieuwe positioneringsstrategie ontwikkelen we één boodschap waarin de binnenwereld zich herkent, waarin de buitenwereld zich erkent, met een duidelijke visie op de toekomst en waarin we ons als gemeente onderscheiden ten opzichte van omliggende gemeenten.’

Check Also

“Ik streef ernaar alle spelers een rol te geven”

Lansingerland - Als er één vereniging in Lansingerland is die haar naam in de loop der jaren heeft gevestigd dan is het wel Toneelvereniging 't Foetligt. Al vele jaren brengt ze toneelstukken op de planken waar het publiek dol op is. Een avondje lachen doet de mens goed, want meestal zorgt de vereniging voor veel humor tijdens haar voorstellingen. Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart speelt 't Foetligt de komedie in drie bedrijven 'Vreemde vogels en rare mensen'. De titel alleen al voorspelt weer een fijne toneelavond!

Geef een reactie