donderdag 20 februari 2020 | week 08
Home » fbpost » Gemeente geeft toelichting op afsluiting rotonde

Gemeente geeft toelichting op afsluiting rotonde

Gemeente geeft toelichting op afsluiting rotonde

De afsluiting van de rotonde Oudelandselaan/Klapwijkseweg gedurende drie weken en de overlast en omleidingen als gevolg daarvan roept irritatie bij omwonenden op en brieven met vragen. We gingen verhaal halen bij de gemeente en die heeft alles nog eens op een rij gezet.

De woordvoerder van de gemeente begint zijn schrijven met op te merken dat er alles aan gedaan wordt om de overlast te beperken, maar ook dat men van mening is dat er goed gecommuniceerd wordt. “We doen het natuurlijk nooit goed, het afsluiten van een rotonde vindt niemand leuk! Maar deze ingreep is nodig en het gaat uiteindelijk om de veiligheid van onze kinderen, fietsers en inwoners!” Het is dan wel zo dat automobilisten uit bepaalde wijken overlast ondervinden, maar dat geldt zeker niet voor hulpdiensten. Daarmee is natuurlijk alles bekeken en er is geregeld dat die diensten – evenals de buslijndienst – vrije doorgang op de rotonde hebben. De woordvoerder merkt terzijde op dat in De Heraut de werkzaamheden aan de rotondes een aantal keren uitgebreid inhoudelijk aan de orde is geweest en dat daarin ook het tijdpad is genoemd.
Onderstaand een opsomming van de concrete maatregelen die door de vakafdeling van de gemeente genomen zijn, juist om inwoners tijdig, volledig en goed te informeren.

Informatie en communicatie

1. In februari is er een filmpje gepubliceerd ‘Niek en de 7 rotondes’ waarin het project wordt afgetrapt.
2. Op 13 maart is er een inloopavond geweest waar de ontwerpen van de 7 rotondes zijn getoond en men terecht kon voor vragen.
3. Op 22 juli is er een inloopavond geweest in t Manneke. Deze werd georganiseerd door de gemeente en KWS. Hier konden bewoners de ontwerptekeningen bekijken. Ook de omleidingsroutes voor rotonde Oudelandselaan waren hier in te zien. Een ieder kon hier terecht voor vragen. In het nieuwe jaar wordt er weer een inloopavond voor de 3 rotondes die in 2020 gepland staan georganiseerd.
4. KWS is iedere week, met uitzondering van week 33, met een marktkraam aanwezig op de markt voor informatie en vragen.
5. De werkzaamheden worden bewust in de vakantieperiode uitgevoerd, in een periode waarin het minste verkeer over de rotonde hoeft.
6). Bewoners in de direct aanliggende woningen hebben een informatiebrief ontvangen. Omdat er een zéér groot gebied hinder ondervindt van de werkzaamheden, is het onmogelijk om heel Lansingerland en omstreken middels brieven te informeren. De gemeente heeft ervoor gekozen om zo veel mogelijk digitaal te communiceren. Dit wordt onder andere gedaan via de gemeentelijke nieuwsbrief, twitter, instagram, facebook, banners in scholen en de projectpagina https://www.lansingerland.nl/wonen-verhuizen-en-verbouwen/werkzaamheden/berkel-en-rodenrijs-rotondes-klapwijkseweg-en-boterdorpseweg/. De omgevingsmanager van KWS heeft ook contact gezocht met diverse bedrijven.
7. Via de app van KWS worden updates over de werkzaamheden en de omleidingen gegeven. Ook kunnen via deze weg vragen gesteld worden.
8. Sportverenigingen en scholen zijn geïnformeerd.
9. Er zijn vooraankondigingsborden geplaatst waarop is aangegeven dat de rotonde volledig is afgesloten.
10. De omleidingsroutes voor zowel fietsers als automobilisten zijn aangegeven door middel van (ludieke) omleidingsborden.
11. Heb je vragen en/of opmerkingen? Gebruik de KWS app, kom langs op de markt of neem contact op met de gemeente. Ze gaan graag met u in gesprek!

Verkeershinder

a. Er is bewust gekozen voor ‘korte maar hevige’ overlast, waarbij de rotonde volledig wordt afgesloten. Het gedeeltelijk afsluiten van de rotonde zou voor veel langere overlast zorgen. Dit veroorzaakt ook onveilige situaties, die iedereen natuurlijk wil voorkomen.
b. De lijnbus kan gedurende de hele werkperiode over het werkterrein blijven rijden.
c. Er is goede afstemming met hulpdiensten. Hulpdiensten hebben altijd doorgang over de rotonde.
d. Er staan verkeersregelaars aan beide kanten van de Oudelandselaan om de bus te begeleiden en verkeer dat toch voor het werkvak staat via de juiste weg om te leiden.
e. Het openstellen van de bouwweg bij t Manneke zou natuurlijk mooi zijn geweest, maar helaas komt dat nu nog te vroeg. Aangezien er wel andere mogelijkheden zijn om de wijk uit te komen, wil men niet wachten op een veiligere rotonde tot deze weg wel opengesteld wordt.

Check Also

Jamila mag naar volgende ronde Nationale Voorleeswedstrijd

Lansingerland - Twaalf basisscholen uit Lansingerland stuurden donderdag 13 februari een van hun leerlingen door naar de lokale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Ze waren de kampioenen van de eerder georganiseerde schoolrondes en gingen het die dag opnemen tegen elkaar. De beste kon rekenen op deelname aan de volgende ronde: de regionale kwartfinale op 18 maart in Voorburg.

Geef een reactie