zaterdag 29 februari 2020 | week 09
Home » Nieuws » Standplaatsloting loopt uit op drama
De standplaatsindeling bij de Visch.

Standplaatsloting loopt uit op drama

Er zijn alleen maar verliezers

Standplaatsloting loopt uit op drama

Lansingerland – De kunstgreep om een notariële loting toe te passen bij de toewijzing van de standplaatsen in Berkel Centrum is op het slechts denkbare scenario uitgelopen. Bloemenkraam Steentjes staat met lege handen en door de intrede van branchevergelijkbare standhouders worden de Kaaswaag en Etos nu ook de dupe.

Freek J. Zijlstra

Om uit de impasse over een sluitende standplaatsenregeling in Berkel Centrum te komen, heeft het college van b. en w. besloten een loting over de nieuw in te richten vaste standplaats bij De Visch te houden en twee extra plaatsen op de Kerksingel in het rondje rond de kerk te creëren. Wij hebben daarover in De Heraut van 7 augustus jl. uitvoerig verslag gedaan.

Uitkomst

Op vrijdag 16 augustus jl. heeft de notaris de trekking verricht. Volgens het communiqué van de gemeente waren er zeven inschrijvingen, allemaal met betrekking tot de plaats bij De Visch. Eén inschrijving betrof een seizoenplaats en werd om die reden uitgesloten van de loting. Het is op dit moment onduidelijk wie voor een plaats aan de Kerksingel in aanmerking wil komen en hoe de toewijzing zal plaatsvinden.
Als eerste werd door de notaris de inschrijving getrokken van drogisterij De Wasbo, die had ingeschreven voor de vrijdag. Daarom werd de loting voortgezet en als tweede werd de inschrijving van kaashandel J. van Dijk getrokken, die voor de zaterdag had geopteerd. Vervolgens werd de inschrijving getrokken van de standhouder met Griekse levensmiddelen. Deze had ingeschreven voor de donderdag, vrijdag en zaterdag. Omdat hij echter had aangegeven ook mee te willen loten als niet alle dagen meer beschikbaar waren, heeft hij de donderdag geloot. Voor de andere dagen van de week was geen belangstelling.
Vervolgens zijn op vrijdag de gemeenteraad van Lansingerland en alle inschrijvers geïnformeerd over het resultaat van de loting.

Nieuwe slachtoffers

Nietsvermoedend stapte uw verslaggever binnen bij de Kaaswaag en werd brenger van het slechte nieuws. Robert Sonneveldt was als directe buurman niet door de gemeente geïnformeerd over het feit dat er binnenkort op donderdag een stand met Griekse levensmiddelen voor zijn deur staat en dat hij op zaterdag – notabene de dag met de hoogste omzet – een kaashandel met een veel lagere kostprijs naast zijn eigen kaashandel krijgt! Robert: “Ik neem het de ondernemers niet kwalijk, maar de gemeente wél! Wij gaan sowieso vanaf september de komende twee jaar een zware tijd tegemoet vanwege de uitbreiding van het centrum. Daar moeten we al mee dealen. Wij hebben de afgelopen tweeëntwintig jaar de Vershoek mede vorm gegeven, tachtig uur per week, en nu komt er iemand van buiten de gemeente die níet meegebouwd heeft aan het aanbod van dit winkelcentrum naast mijn pui! Erger kan het niet, een kaasboer en Griekse hapjes. De gemeente draagt er door dit beleid in bij dat ik op deze manier kapot ga! Dat is onacceptabel! De combinatie van de jarenlange bouw, waardoor we slechter bereikbaar zullen zijn en twee directe concurrenten voor de deur, dwingt mij straks mensen te ontslaan of mijn marges sterk te verkleinen. Zij richten mijn bedrijf te gronde. Dat neem ik de gemeente wel heel erg kwalijk! Degene die verantwoordelijk is voor dit besluit, heeft er vooraf niet goed over nagedacht, dit is een heel onmenselijke situatie. Ik ben ronduit teleurgesteld in het handelen van de gemeente. Dat moeten de inwoners en mijn cliënten allemaal weten!”
Ook onaangenaam verrast is Ingrid Zonneveld Piek, winkelmanager van de Etos. “Ik ben not amused dat ik er zomaar op vrijdag een directe concurrent bij krijg. Belachelijk! Wij zijn daar helemaal niet in gekend. Als daar bij De Visch ruimte is voor een stand, ga je die ruimte toch vergeven aan iets wat hier nog niet is! Van die bloemenkraam had niemand last, dat vonden we prima. De gemeente is door deze weg te volgen aan onze belangen voorbij gegaan. Dit gaat ons omzet kosten. Ik word hier helemaal nerveus van, de schrik slaat mij om het hart. Onze operationeel manager zal zeker op korte termijn met de gemeente in gesprek gaan.”

Ik wil mijn plek terug

De reactie van de eigenaren van bloemenkraam Steentjes zal u niet verbazen. “Het is in één woord gewoon schandalig wat hier gebeurt! Wij werden na dertig jaar van het plein afgezet. Wij hebben anderhalf jaar in onzekerheid gezeten, maar hebben meegedacht bij het zoeken naar een goed alternatief bij De Visch. Dat was een gelijkwaardige locatie waar we naar ieders tevredenheid acht maanden hebben gestaan en toen kwamen we op deze hoekplek op het plein. Daar moeten we op termijn ook weer weg. We laten ons niet voor de derde keer in een jaar ergens wegsturen. Er loopt nog een bezwaarprocedure bij de gemeente waarop we de uitspraak nog moeten krijgen. Nogmaals, wij staan hier al dertig jaar en nu pikken standhouders van buiten de gemeente onze plek in. Het is een grote klerezooi. We gaan naar de rechter.”
Iemand die nog veel langer op het plein aan de Herenstraat stond is Tran, eigenaar van de Vietnamese snackwagen Thuy Kieu. “Waar Steentjes nú staat, was eigenlijk mijn plek! Die wil ik gewoon weer terug. Nu moet ik achter hun gaan staan. De ambtenaren kunnen mij niet uitleggen hoe dat kan. Ze willen dat ik over een tijdje verder in de Herenstraat ga staan. Dat is voor mij geen goede plaats. De verwarring is heel groot. Ik wacht óók nog op antwoord nadat ik bezwaar heb gemaakt. Raar natuurlijk dat de loting al heeft plaatsgevonden terwijl er nog formele bezwaarprocedures lopen. Blijkbaar staat de uitslag daarvan al vast.”

Reactie wethouder

We hebben wethouder Kathy Arends (VVD) om een reactie op bovenstaande gevraagd. Zij antwoordde maandagmiddag 19 augustus hierop schriftelijk: ‘Het college heeft op verzoek van de gemeenteraad samen met de standplaatshouders en de winkeliersvereniging gezocht naar een oplossing. Uit die zoektocht blijkt dat er geen eenvoudige oplossing is voor dit ogenschijnlijk eenvoudige probleem. Op 11 juli heeft de raad het college gevraagd uiterlijk 1 augustus een besluit te nemen. In de besluitvorming is gehoor gegeven aan de breed gedragen wens voor een standplaats bij De Visch en is juridische zorgvuldigheid een zwaarwegend element geweest voor het college. Wij begrijpen dat dit niet voor iedereen de gewenste uitkomst is.’

Het bestuur van de winkeliersvereniging is zich aan het beraden op een uitgebreide reactie. Die zullen we tezamen met een mondelinge toelichting in De Heraut van 28 augustus publiceren.

Thran van Thuy Kieu.
Robert Sonneveldt.
Ingrid Zonneveld Piek.
Eigenaren Bloemenkraam Steentjes.

Check Also

Ontwerpwedstrijd ‘voedselplek’ voor basisscholen

Regio - Kinderen zitten steeds meer binnen, terwijl de voordelen van buitenlessen zich keer op keer bewijzen. Op dinsdag 7 april, tijdens Nationale Buitenlesdag, geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. IVN Zuid-Holland en Jong Leren Eten Zuid-Holland lanceren in het kader van de Nationale Buitenlesdag de ‘ontwerpwedstrijd voedselplek’.

Geef een reactie