donderdag 20 februari 2020 | week 08
Home » Algemeen » In hoeverre is Lansingerland veilig?
Lansingerland doet dit jaar weer mee aan de Veiligheidsmonitor, een tweejaarlijks onderzoek naar criminaliteit, (on)veiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie in de eigen woonbuurt.

In hoeverre is Lansingerland veilig?

In hoeverre is Lansingerland veilig?

Lansingerland doet dit jaar weer mee aan de Veiligheidsmonitor, een tweejaarlijks onderzoek naar criminaliteit, (on)veiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie in de eigen woonbuurt.

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Met dit onderzoek willen gemeenten, politie en het Ministerie van Justitie te weten komen wat de bevolking van de veiligheid en de leefbaarheid van de woonbuurt vindt. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2020 verwacht.

Aanpak

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research voeren het onderzoek uit. Er wordt door het CBS een steekproef getrokken uit de bevolkingsbestanden van gemeenten. De geselecteerde personen krijgen persoonlijk per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.
In Lansingerland zijn 1.019 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. Het gemeentelijk onderzoek in Lansingerland is op vrijdag 16 augustus gestart. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

Check Also

“Ik streef ernaar alle spelers een rol te geven”

Lansingerland - Als er één vereniging in Lansingerland is die haar naam in de loop der jaren heeft gevestigd dan is het wel Toneelvereniging 't Foetligt. Al vele jaren brengt ze toneelstukken op de planken waar het publiek dol op is. Een avondje lachen doet de mens goed, want meestal zorgt de vereniging voor veel humor tijdens haar voorstellingen. Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart speelt 't Foetligt de komedie in drie bedrijven 'Vreemde vogels en rare mensen'. De titel alleen al voorspelt weer een fijne toneelavond!

Geef een reactie