woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek » Info over winkelcentrum Berkel West

Info over winkelcentrum Berkel West

Het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs wordt aan de westkant, ter hoogte van de Westersingel, uitgebreid. De werkzaamheden in het gebied kunnen een grote impact hebben.
Op 4 september 2019 zijn belangstellenden tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom bij de inloopavond in het gemeentehuis. Diverse medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Meer informatie is te vinden op de pagina Centrumontwikkeling Berkel en Rodenrijs.

Check Also

Commissie Ruimte begint nieuwjaar met overdaad aan bespreekpunten

Lansingerland - Commissie Ruimte beet op dinsdag 14 januari jl. het spits af en had maar liefst tien onderwerpen op de agenda geplaatst, waardoor de vergadering al om zeven uur 's avonds begon. Het ging onder andere over het meten van fijnstof en geluidsoverlast, de lijst van onderwerpen die op de duurzaamheidsagenda moeten komen, de verhoogde afvalstoffenheffing, de hoge wachttijd voor huurwoningen en het ruimtelijk beheer van wegen en groen. En dat allemaal in viereneenhalf uur.

Geef een reactie