zondag 17 november 2019 | week 46
Home » Politiek » Grootschalig kappen in Recreatiegebied Rottemeren is onvermijdelijk

Grootschalig kappen in Recreatiegebied Rottemeren is onvermijdelijk

Adviesrapport Wageningen University & Research:

Grootschalig kappen in Recreatiegebied Rottemeren is onvermijdelijk

Lansingerland – De conclusie van het door de Wageningen University & Research (WUR) verrichte onderzoek is dat het onvermijdelijk is om op relatief grote schaal in te grijpen. Het recreatieschap heeft hierin verantwoorde keuzes gemaakt. Verder doet de WUR een aantal aanbevelingen om het beheer van het bos in de Rottemeren te verbeteren.

Freek J. Zijlstra

Het heeft de gemoederen flink bezig gehouden en de emoties liepen soms hoog op: de grootschalige kap in onze leefomgeving als gevolg van de aanleg van de A16 Rotterdam, het achterstallig onderhoud en de noodzakelijke kap door essentaksterfte in het Recreatiegebied Rottemeren. Hoewel langzamerhand bij iedereen bekend kon zijn dat het kappen van bomen om verschillende redenen zou plaatsvinden, werd door het samenvallen van die activiteiten de grootschaligheid abrupt zichtbaar en kwamen bewoners toen pas goed in opstand tegen zo veel verlies van bebossing.
Overal in Nederland en helaas ook in Recreatieschap Rottemeren heeft men te maken met essentaksterfte als gevolg van een agressieve schimmelziekte waarvan de essen niet herstellen. Door de ziekte verzwakken de bomen, met als risico dat takken afbreken en bomen omvallen. Uiteindelijk sterven de essen af. Aangetaste bomen zijn te herkennen aan een dun begroeid bladerdek, dode takken bovenin grote bomen en donkere verkleuringen op de bast. Voor de veiligheid kapt Recreatieschap Rottemeren daarom de essen, in combinatie met regulier bosonderhoud door Staatsbosbeheer.

Adviesrapport

Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren had om dit extra advies door de WUR gevraagd. Voorafgaand aan de adviesopdracht heeft Recreatieschap Rottemeren samen met de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ en de expert van de WUR de bosvakken in het Lage Bergse Bos en de Bleiswijkse Zoom geschouwd. Op basis van het advies van de WUR neemt het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren een definitief besluit over de te volgen stappen bij het bosbeheer en de aanpak van de gevolgen van de essentaksterfte.
Staatsbosbeheer kapt de zieke essen en herplant bomen en struiken. Tegelijkertijd worden oude populieren die aan het einde van hun levensduur zijn gekapt, zodat andere bomen verder kunnen groeien. Er worden nieuwe bomen en struiken in een variatie aan soorten terug geplant, waardoor de menging en structuur van het bos wordt verbeterd. Zo worden de bossen aantrekkelijker en risico’s op ziektes verkleind. Staatsbosbeheer hanteert een duurzame werkwijze volgens de Gedragscode Bosbeheer en FSC. De kosten voor het verwijderen en het herplanten van bomen zijn veel hoger dan de opbrengsten van het hout en zijn voor rekening van het Recreatieschap Rottemeren.

Projectmatige aanpak

De werkzaamheden worden tot voorjaar 2024 verspreid en per deelgebied uitgevoerd om de impact zo beperkt mogelijk te houden. Achtereenvolgens zullen de volgende deelgebieden projectmatig en gefaseerd aangepakt worden: Bleiswijkse Zoom Noord: t/m 2019; Lage Bergse Bos: t/m 2020; Bleiswijkse Zoom Zuid: 2019-2021; Hoge Bergse Bos: 2020-2022; Zevenhuizerplas en Nessebos: 2021-2022; Eendragtspolder: 2022-2024.
Staatsbosbeheer is voornemens om in elk deelgebied voorafgaand aan het markeren van de bomen een informatieavond en een excursie te organiseren. De markering van de bomen ziet er als volgt uit: blauwe stip: deze bomen blijven staan; witte stip: deze bomen blijven ook staan, maar moeten gesnoeid worden vanwege dode takken; en rode stip of streep: deze bomen worden gekapt. Het omzagen gebeurt meestal met een ‘harvester’, een machine die de bomen velt, onttakt en de stam in stukken zaagt. Tijdens het werk blijft het gebied toegankelijk, maar de paden waar gewerkt wordt, zullen tijdelijk afgesloten worden. Beschadigde paden worden na afronding van de werkzaamheden zo snel mogelijk hersteld.

Check Also

CDA organiseert Café Veiligheid

Lansingerland - Op donderdag 21 november organiseert CDA Lansingerland een interactieve informatieavond over veiligheid. Deze informatieavond wordt gehouden in 'Speel!', in gebouw de Snip, Dorpsstraat 7 in Bleiswijk, aanvang 20.00 uur, einde circa 22.00 uur.

Geef een reactie