maandag 18 november 2019 | week 47
Home » Politiek » Meld Misdaad Anoniem, meldpunt voor daderinformatie

Meld Misdaad Anoniem, meldpunt voor daderinformatie

Meld Misdaad Anoniem, meldpunt voor daderinformatie

Lansingerland – Voor het oplossen van misdrijven is informatie van het publiek onmisbaar. Mensen die een dader kennen en bang zijn voor de gevolgen, kunnen dat anoniem melden via 0800-7000 of online op meldmisdaadanoniem.nl. Het meldpunt is onafhankelijk en is dé plek waar anonimiteit verzekerd is. Op woensdag 31 juli jl. sloot burgemeester Pieter van de Stadt een convenant met NL Confidential en bekrachtigde met het zetten van zijn handtekening de samenwerking tussen gemeente Lansingerland en Meld Misdaad Anoniem.

Freek J. Zijlstra

Aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem maakt het voor inwoners van Lansingerland mogelijk om misstanden anoniem te melden. Lansingerland sluit zich als 42e gemeente aan bij NL Confidential. Dat is een stichting die subsidie ontvangt van de Nationale Politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Anonimiteit gewaarborgd

Karin Krijnen, manager frontoffice, vertelt dat de 23 medewerkers op het landelijk callcenter burgers zijn die een specifieke opleiding hebben gekregen om de juiste informatie in beeld te krijgen, zonder dat op enigerlei wijze de melder via welk spoor dan ook te achterhalen is. “Pas als we zeker zijn van de aard en de bron van de informatie, sturen we de feiten uit de melding door naar de gemeente. We geven de voorkeur aan een telefonische melding, omdat we dan verhelderende vragen aan de melder kunnen stellen. We krijgen géén nummermelding en het gesprek wordt níet opgenomen. Het is dus belangrijk dat we een zo goed mogelijk beeld van de melding krijgen, omdat we niet achteraf nog met verduidelijkende vragen naar de melder terug kunnen komen.”
De top drie meldingen zijn landelijk op dit moment 1) drugs/labs/dumpingen, 2) geweldsdelicten, en 3) financieel-economische delicten. Karin benadrukt dat álles gemeld kan worden en dat de beller tijdens het gesprek op elk gewenst moment kan afhaken.
De criminaliteitscijfers van 2017 lieten ten opzichte van 2012 een toename zien in oplichting of valsheid in geschriften en ook het aantal geweldsmisdrijven nam toe. Hoewel diefstal en inbraak procentueel tot de meest voorkomende delicten behoren en voor inwoners vervelend of zelfs bedreigend kunnen zijn, dalen die cijfers nog jaarlijks.

Krachten bundelen

Van de Stadt: “Een openbare melding heeft uiteraard de voorkeur omdat de politie dan direct in actie kan komen. Anonieme meldingen worden in de regel gedaan door bekenden van de verdachte en daarom moet de anonimiteit goed worden gewaarborgd.” Krijnen: “De informatie via Meld Misdaad Anoniem is zogenaamde sturingsinformatie die we nog moeten filteren en vertalen naar eenduidige en verifieerbare feiten. Dán pas sturen we de informatie naar de gemeente die daarop maatregelen neemt of de politie in actie laat komen.”
Komt de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem voort uit een toegenomen criminaliteit? Van de Stadt: “Lansingerland is een veilige gemeente. De politie, BOA’s en buurtpreventieteams werken goed samen. Criminelen verplaatsen zich echter uit de grote steden naar de randgemeenten. Daar krijgen we steeds meer mee te maken. Bovendien neemt cybercriminaliteit toe en drugsgebruik door jongeren. Dat wordt wel op straat verhandeld. We hebben nog meer ogen nodig om te signaleren wat er in de samenleving gebeurt. We grijpen daarom elk instrument aan dat van waarde is om de overlast terug te dringen. Dus, meld alles waarvan je denkt dat er iets niet klopt of een situatie die verdacht veranderd is ten opzichte van een vorige keer dat je er was.”

Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 op werkdagen tussen 8 en 22 uur en in het weekend tussen 9 en 17 uur.

Check Also

CDA organiseert Café Veiligheid

Lansingerland - Op donderdag 21 november organiseert CDA Lansingerland een interactieve informatieavond over veiligheid. Deze informatieavond wordt gehouden in 'Speel!', in gebouw de Snip, Dorpsstraat 7 in Bleiswijk, aanvang 20.00 uur, einde circa 22.00 uur.

Geef een reactie