zaterdag 7 december 2019 | week 49
Home » Politiek » Fractie D66 laat zich informeren over een gemeentelijke ombudsman

Fractie D66 laat zich informeren over een gemeentelijke ombudsman

Fractie D66 laat zich informeren over een gemeentelijke ombudsman

Lansingerland – Heb je een klacht over de gemeente? Waar ga je dan heen? Op dit moment is de gemeente Lansingerland aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Maar dat kan ook anders, want sommige gemeenten hebben een gemeentelijke ombudsman. Zo ook de gemeente Rotterdam en diverse andere gemeenten zijn daarbij aangesloten. De fractie van D66 Lansingerland ging kennismaken met de Rotterdamse Ombudsman mevrouw Zwaneveld om te verkennen wat voor voor- en nadelen er zijn. D66 Lansingerland heeft de gemeentelijke ombudsman uitgenodigd om na de vakantie een presentatie te komen geven aan de Raad.

De Rotterdamse ombudsman is onafhankelijk en is voor een periode van zes jaar benoemd door de gemeenteraden van Rotterdam en de andere aangesloten gemeenten. Hij onderzoekt en beoordeelt klachten over gemeentelijke diensten, gemeenteambtenaren en bestuurders. De gemeentelijke ombudsman is er niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zwaneveld: “De ombudsman houdt spreekuren in de gemeente en is daardoor laagdrempelig voor inwoners”. Naast klachten behandeling, kan de ombudsman ook een onderzoek op eigen initiatief instellen, bijvoorbeeld als hij vermoedt dat bepaalde klachten een structureel karakter hebben. Verder besteed hij veel tijd aan het informeren van inwoners over de juiste regels en procedures rondom klachten en geeft hij voorlichting aan groepen bijvoorbeeld in de vorm van lezingen en/of trainingen.

Vreemde ogen dwingen

Zwaneveld: “Belangrijk is dat de ombudsman onafhankelijk is, onpartijdig en aan niemand ondergeschikt is. Ook geef ik aanbevelingen aan de gemeentelijke overheid om herhaling van klachten te voorkomen. Hoewel deze adviezen niet bindend zijn worden ze wel vaak opgevolgd, want vreemde ogen dwingen”. De ombudsman gaat niet overal over, er zijn klachten die hij niet in behandeling kan nemen; zoals over de politie, zorgverzekeraars, woningcorporaties of energieleveranciers.

Laagdrempelig

Ineke den Heijer (fractievoorzitter D66 Lansingerland): “Een lokale ombudsman kan ook voor onze gemeente interessant zijn, zo spreekt het laagdrempelige ons erg aan en is het mooi dat we ook onafhankelijk advies kunnen krijgen, bijvoorbeeld door een benchmark met andere gemeente. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van onze dienstverlening richting onze inwoners. Ik wil deze mogelijkheid graag samen met de rest van de gemeenteraad verkennen en heb de ombudsman uitgenodigd na de zomer een keer een presentatie bij ons te komen geven”.

Check Also

“Opschaling onderhoudsniveau buitenruimte”

Lansingerland - In vervolg op de presentatie van het rapport van Lansingerland Peilt over de kwaliteit van de leefomgeving en onze publicatie daarover in De Heraut van 30 oktober jl., wil wethouder Simon Fortuyn nog wel een en ander toelichten. “We onderkennen het belang van meer groen en water in de woonomgeving als maatregelen in het kader van klimaatadaptie.”

Geef een reactie