zaterdag 7 december 2019 | week 49
Home » Politiek » WIJ Lansingerland loopt voor Hoop!

WIJ Lansingerland loopt voor Hoop!

WIJ Lansingerland loopt voor Hoop!

In het weekend van 7-8 september vindt de KWF Samenloop voor Hoop plaats in het Annie M.G. Schmidtpark. Er doen in totaal 38 verschillende teams mee. Een daarvan is WIJ Lansingerland. WIJ Lansingerland is een lokale politieke partij en is momenteel met drie raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Lansingerland. De drie raadsleden lopen mee in deze wandelestafette en worden hierbij gesteund door nog 15 andere betrokkenen van de partij.

“WIJ lopen mee met de Samenloop voor Hoop omdat we het een geweldig initiatief vinden om op deze wijze aandacht te vragen voor deze ziekte, geld in te zamelen voor onderzoek en om samen met de andere teams deze 24 uur te beleven.”
Op de foto staan v.l.n.r.: Jan Jumelet, Dianne van Heusen, Johan van Hartingsveldt, Ruud de Prez, Leon Hoek, Anne-Mieke van der Burg, Ton Jansen, Tineke Mast, Petrine van Olst. Verder zitten in ons team: Tineke Rutgers, Joke van der Linden, Jan Alsemgeest, Monique Alsemgeest, Risette Fortes Flor, John Lafeber, Inge Goudriaan, Marije van Hagen, Mark Bik.
Wilt u zich aansluiten bij dit wandelteam neem dan contact op met dianne.van.heusen@zonnet.nl.
U kunt ons ook sponsoren via: https://acties.samenloopvoorhoop.nl/wijlansingerlandlooptvoorhoop.

Check Also

“Opschaling onderhoudsniveau buitenruimte”

Lansingerland - In vervolg op de presentatie van het rapport van Lansingerland Peilt over de kwaliteit van de leefomgeving en onze publicatie daarover in De Heraut van 30 oktober jl., wil wethouder Simon Fortuyn nog wel een en ander toelichten. “We onderkennen het belang van meer groen en water in de woonomgeving als maatregelen in het kader van klimaatadaptie.”

Geef een reactie