zondag 17 november 2019 | week 46
Home » fbpost » Verdiep je voor je oordeelt

Verdiep je voor je oordeelt

Verdiep je voor je oordeelt

Berkel en Rodenrijs – Een stroom aan reacties op social media leverde het vorige week op; het bericht in de krant van onbekenden die een bezoekje aan de sporthal op de Anjerdreef brachten en daar vernielingen aanrichtten. Zonder ook maar enige last van gene werden er teksten op Facebook en Instagram geplaatst waar de honden geen brood van lusten. Wat zo’n berichtje al niet teweeg kan brengen.

Trees Borkus-Henskens

Ja, het waren pubers uit de buurt die met elkaar aan het voetballen waren en de deur van de sporthal ’s avonds open zagen staan. Opgroeiende kinderen uit keurige, normale gezinnen die er een kijkje gingen nemen, waarna er nog wat kinderen bijkwamen. Van het een kwam het ander: met een zaal vol magnesiumpoeder en troep tot gevolg.

Aanpak

‘Die ouders hebben hun kinderen niet in de hand’, ‘die kinderen zijn een product van hun opvoeding’ en ‘die ouders moesten eens wat beter op hun kroost letten’ waren de minst schokkende reacties. De overige – waar een welopgevoed mens zich voor zou schamen – laten we hier maar achterwege. We beperken ons tot hetgeen die avond en de dagen die erna kwamen nog volgde. Buurtpreventie meldde de zaak en al snel waren de ouders op de hoogte. De ouders belden de wijkagent en maakten meteen voor de volgende dag een afspraak. De ouders van alle betrokken kinderen lieten hun eigen kind onafhankelijk van elkaar op papier zetten wat ze die avond hadden gedaan en wat ze hadden gezien. In totaal elf kinderen. Daarvan gaven er vijf aan zich schuldig gemaakt te hebben aan vandalisme. Met die verklaringen ging men vervolgens naar de politie.

Vervolg

Inmiddels hebben de betrokken ouders een app waarin alle stappen en afspraken worden gemeld. Ze staan bovendien garant voor herstel van de volledige schade die de kinderen zelf gaan betalen. Bovendien gaan ze allemaal een cursus volgen ‘Leren omgaan met groepsdruk’ en elk een excuusbrief schrijven naar en een gesprek voeren met de beheerder.
“Als ouders hebben we meer gedaan dan menigeen, maar dat is ook onze verantwoording. Verdien je het dan om meteen en op zo’n negatieve manier afgeserveerd te worden op sociale media? Dat zit ons knap dwars. We zouden iedereen aan willen raden: verdiep je voor je oordeelt, want met opgroeiende jeugd kan elke ouder zoiets overkomen! Zou er ook gereageerd worden nu de snelle social media gebruikers iets positiefs horen? Dat zou ze sieren.”

Check Also

Goed samenspel tussen Helicon en Zandprinses

Berkel/Bergschenhoek - Het was zaterdag 2 november uitstekend weer om naar een concert te gaan: herfstachtig, met af en toe een bui. Muziekvereniging Helicon gaf twee concerten, 's middags en 's avonds in het gemeentehuis van Lansingerland. Het middagconcert was speciaal bedoeld voor kinderen, waarbij Zandprinses Rosa van der Vijver uit Friesland, een hoofdrol vervulde. 's Avonds kreeg het concert een vervolg met een optreden voor volwassenen. Helicon heeft zichzelf goed in de spotlights gezet en hoopt op een aanwas van jeugdige muzikantjes.

Geef een reactie