zaterdag 7 december 2019 | week 49
Home » Politiek » Definitief exit bushalte Bonfut?

Definitief exit bushalte Bonfut?

Definitief exit bushalte Bonfut?

Lansingerland – Er is de afgelopen jaren veel gesproken en geschreven over de gewenste heropening van de tijdelijke bushalte Bonfut als in- en uitstapplaats van de ZoRo-buslijn. Vooral de plaatselijke PvdA had het onderwerp hoog op de activiteitenlijst staan en ziet na de bebouwing van het voormalige terrein Hordijk nieuwe kansen. Lezer J. Lansbergen deed echter naar zijn zeggen nog een laatste ultieme poging om de betrokken partijen te laten overwegen tot heropening van de bushalte te komen. Daartoe heeft hij een persoonlijk verzoek gedaan aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Het antwoord is volgens Lansbergen duidelijk, het zit er niet meer in. Hij vindt het vreemd dat de PvdA Lansingerland een fervent voorstander is, maar de PvdA Rotterdam in de persoon van wethouder Bokhove er faliekant op tegen is.

Het Afdelingshoofd Mobiliteit van de Gemeente Rotterdam antwoordt als volgt:
‘Op 25 juni jl. stuurde u een e-mail aan burgemeester Aboutaleb met het verzoek te bemiddelen inzake de voormalige bushalte Bonfut. De burgemeester heeft aan de verantwoordelijk wethouder voor openbaar vervoer, mw. Bokhove, verzocht uw vraag in behandeling te nemen. Namens haar doe ik u hierbij een reactie toekomen.
De RET, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Lansingerland zijn geen voorstander van het opnieuw in gebruik nemen van de voormalige bushalte Bonfut en de gemeente Rotterdam deelt dit standpunt. De reden hiervoor is dat deze halte slechts een tijdelijke functie had in de periode dat de bushalte Koegelwieckplantsoen nog niet voltooid was, in de periode tussen december 2012 (opening ZoRo-busbaan) en juli 2015. De ZoRo-busbaan is aangelegd met forse investeringen van het Rijk en de voormalige stadsregio Rotterdam, opgegaan in de MRDH, om hoogwaardig en snel openbaar vervoer mogelijk te maken. De baan heeft hierdoor bewust grotere halte-afstanden dan op een normale buslijn gekregen. Over het aantal en de locatie van de haltes is bij het ontwerp van de busbaan zorgvuldig nagedacht en daarover zijn jaren geleden in overleg met de gemeente Lansingerland weloverwogen besluiten genomen. In dit concept past de hernieuwde ingebruikname van de voormalige halte Bonfut niet. Want voor iedere extra halte, ook als er weinig mensen gebruik van maken, moet tijd worden ingeruimd in de dienstregeling, waar de grotere groep van doorgaande reizigers hinder van ondervindt. Om die reden kan ik niet op uw verzoek tot bemiddeling ingaan. Ik begrijp dat dit een teleurstellende boodschap voor u is.
In uw e-mail geeft u verder aan het vreemd te vinden dat er op deze voormalige bushalte nog wel een abri staat waarop reclame getoond wordt. Ik ben met u eens dat dit een verwarrend signaal afgeeft. Ik heb contact opgenomen met mijn collega in Lansingerland om te bezien of deze abri verwijderd kan worden.’

Check Also

“Opschaling onderhoudsniveau buitenruimte”

Lansingerland - In vervolg op de presentatie van het rapport van Lansingerland Peilt over de kwaliteit van de leefomgeving en onze publicatie daarover in De Heraut van 30 oktober jl., wil wethouder Simon Fortuyn nog wel een en ander toelichten. “We onderkennen het belang van meer groen en water in de woonomgeving als maatregelen in het kader van klimaatadaptie.”

Geef een reactie