maandag 9 december 2019 | week 50
Home » Politiek » Nog geen helderheid over standplaatsen in Berkel Centrum
Lansingerland - Op de valreep kwam nog een openstaande afspraak over een sluitende standplaatsregeling in Berkel Centrum aan de orde in de raadsvergadering van 11 juli. Wethouder Kathy Arends heeft extra tijd en nog meer overleg nodig om tot een afgewogen herbeoordeling te komen.

Nog geen helderheid over standplaatsen in Berkel Centrum

Nog geen helderheid over standplaatsen in Berkel Centrum

Lansingerland – Op de valreep kwam nog een openstaande afspraak over een sluitende standplaatsregeling in Berkel Centrum aan de orde in de raadsvergadering van 11 juli. Wethouder Kathy Arends heeft extra tijd en nog meer overleg nodig om tot een afgewogen herbeoordeling te komen.

Freek J. Zijlstra

Wethouder Kathy Arends werd op 28 maart jl. door middel van een raadsbreed aangenomen motie verzocht om uiterlijk voor het zomerreces met een oplossing te komen voor de problemen die zijn ontstaan rond standplaatsen in Berkel Centrum, waarbij er vooral veel publiciteit en rumoer is geweest over een geschikte plek voor de bloemenkraam van Steentjes.
Leon Hoek (WIJ Lansingerland) memoreerde in de raadsvergadering van 11 juli dat het de afspraak was dat het college van b. en w. voor 1 mei met een passende regeling zou komen. Hij constateert dat het blijkbaar niet gaat lukken dit toch nog voor het zomerreces te regelen omdat raadsleden niet geïnformeerd zijn over een naar ieders tevredenheid gevonden oplossing voor de ontstane problemen.
Wethouder Kathy Arends zegt dat er hard gewerkt is aan het vinden van een breed gedragen oplossing en die zo mogelijk nog voor het reces te realiseren. Dat is helaas niet gelukt. Meningen staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Ze volgt naar eigen zeggen een zorgvuldig proces waarbij ze van alle partijen de bereidheid vraagt in de gesprekken tot een aanvaardbaar compromis te komen. Dat houdt in dat er geen breed draagvlak zou kunnen zijn, omdat er volgens wethouder Arends altijd wel twee standplaatshouders ontevreden zullen zijn over het bereikte resultaat.
Marjolein Gielis (Leefbaar 3B) heeft de wethouder gevraagd om creatief en met een uiterste inspanning wél tot een goede oplossing te komen. De raad heeft de wethouder tot 1 augustus uitstel gegeven om tot een breed gedragen oplossing te komen.
Onder breed draagvlak verstaat de wethouder de winkeliersvereniging, alle betrokken standplaatshouders en de gemeente. Als het vinden van een compromis niet lukt, zal de wethouder uiteindelijk een beslissing forceren en de knoop doorhakken. Die uitslag zal volgens haar niet voor alle partijen een te verteren uitkomst geven.

Check Also

Mijlpaal voor Schaatsvereniging Lansingerland

Lansingerland - Het heeft even geduurd maar de werkzaamheden zijn gestart voor de aanleg van een inline-skatebaan op het wielerparcours van Sportpark Noordrand aan de Doenkade nu nog bekend onder de naam Ahoy Wielerparcours.

Geef een reactie