zaterdag 20 juli 2019 | week 29
Home » fbpost » Woningbouw voormalige locatie Hordijk stap dichterbij

Woningbouw voormalige locatie Hordijk stap dichterbij

Woningbouw voormalige locatie Hordijk stap dichterbij

Lansingerland – In overleg met gemeente Rotterdam en na goedkeuring van de provincie Zuid-Holland vindt er een grenscorrectie plaats, zodat er woningbouwontwikkeling op het terrein van de voormalige palletfabriek Hordijk kan plaatsvinden. Alle toekomstige bewoners van deze nieuwe wijk wonen door die grenscorrectie in gemeente Lansingerland.

Freek J. Zijlstra

Nadat het terrein jarenlang heeft braak gelegen, lijkt er door de grenscorrectie nu eindelijk schot in de zaak te komen. Volgens de huidige plannen komen er ongeveer 120 woningen, waarvan 36 nu op het Zuidoostelijk plangebied, behorend bij gemeente Rotterdam, zijn geprojecteerd (tweekappers en vrijstaande woningen). Qua inrichting en ontwerp is de ontwikkellocatie één wijk. Na de grenscorrectie, die met gesloten beurzen tot stand komt, hebben alle particulieren in die wijk te maken met dezelfde regelgeving, belastingen, afvalafwikkeling en meldingsprocedures. Lansingerland is vanaf 2020 de enige gemeente waar de ontwikkelaar zaken mee moet doen.
Tijdens commissie Ruimte op 2 juli jl. waren alle fracties blij met de regeling. Het vooruitzicht dat er in de gemengde en gevarieerde bebouwing toch 32 sociale woningen zullen worden gebouwd (huur en koop) stemt de commissie zeer tevreden.
Wethouder Kathy Arends benadrukte de goed tot stand gekomen regeling met gemeente Rotterdam. Er is hier in het geheel geen sprake van ‘landjepik’.
Er ligt bovendien een verzoek van bewoners van de Wildersekade nummers 10-18 om ook bij gemeente Lansingerland gevoegd te worden. Het college van b. en w. zal de consequenties van hun wens onderzoeken en met hen bespreken.

Check Also

Ondernemers gaan samen het zomerreces in

Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW Oostland organiseerden ook dit jaar weer de jaarlijkse gezamenlijke zomerborrel in de zomerse binnentuin van Muller ##+## Co. Met als thema van de avond de onderlinge samenwerking tussen leden van Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW.

Geef een reactie