woensdag 16 oktober 2019 | week 42
Home » fbpost » Leeuwenkuil Festival staat op de kaart!
Mevrouw Vestdijk kwam op bezoek bij de leden van De Kunsttoer en wandelde gezellig door het park.

Leeuwenkuil Festival staat op de kaart!

Leeuwenkuil Festival staat op de kaart!

Bergschenhoek – Het was een eerste initiatief van Straattheater, Concordia en Kunsttoer om gezamenlijk een nieuw kunst- en cultuurevenement neer te zetten in de Leeuwenkuil. Dat gebeurde op zondag 23 juni en iedereen was het er na afloop over eens: het was een zonnige topdag!

Trees Borkus-Henskens

Het werd een middag van lokaal talent en professionele acts op een groene locatie midden in Lansingerland. Op een locatie die zich er bij uitstek voor leent. Enkele jaren geleden startte muziekvereniging Concordia al met Roseetje op een kleedje en na dit jaar lijkt dit feest af te stevenen op een jaarlijks Leeuwenkuil Festival waar ook andere lokale belangstellenden bij mogen aansluiten.

Echte familiedag

Verspreid over de verschillende plekken in De Leeuwenkuil (nog niet in het water, maar die uitdaging ligt er al wel voor een volgende keer) was van alles te beleven. Concordia musiceerde vanaf de vlonder bij het water terwijl de bezoekers van de muziek genoten vanaf hun uitgerolde kleedjes en meegebracht eten en drinken. Piet Kouwenhoven (van de Kunsttoer) schilderde tijdens het spelen ter plaatse een doek van de musici. Onder de bomen konden kinderen zelf de kwast ter hand nemen onder leiding van enkele deelnemers aan de Kunsttoer; om zelf even het ‘Karel Appel’ gevoel te krijgen. Ze konden ook fraai gekleed op de foto of zich laten schminken. Daarnaast stond de Circuswerkplaats van Circus Ravioli waar Chinese bordjes en diabolo’s alle kanten uitdraaiden, koorddansen moeilijker leek dan gedacht en ook op een grote bal lopen flink wat oefening vergde. Op en rond het open podium presenteerden jeugd en verenigingen uit Lansingerland hun zang-, dans-, muziek- en toneel talenten.

Parkbezoekers

Ook veel ‘bijzondere’ gasten wisten De Leeuwenkuil zondag te vinden. Zoals mevrouw Vestdijk met haar kinderwagen, enkele griezels die eigenlijk heel aardig bleken, roddeltantes die niet uitgekletst kwamen, de wonderdokter die je in recordtijd van je problemen kon afhelpen; ze verrasten de bezoekers en brachten mede de goede sfeer in het Festival.
Een spectaculaire act vormden de luchtacrobaten van The Flying Acrobats die een gat in de lucht sprongen. Soms leek het op hun grote trampoline mis te gaan, maar dat was gelukkig slechts schijn. Het publiek genoot, hield soms de adem in, maar kon gelukkig de acts belonen met een luid applaus.

Zowel de artiesten als de bezoekers en andere deelnemers reageerden enthousiast na afloop van de geslaagde dag. De locatie bleek fantastisch en nu al kwam de roep om het hele park te gaan gebruiken en jaarlijks een Leeuwenkuil Festival te organiseren; met een gratis entree en nog meer lokaal talent. Belangstellenden die zich hierbij aan willen sluiten kunnen een mail sturen naar straattheaterlansingerland@gmail.com.

Check Also

Dagorkest Vlietstreek vermaakt ouderen

Bleiswijk - Gezien de leeftijd van de meeste aanwezigen in De Leeuwerik gingen zaterdag 12 oktober de beentjes niet van de vloer tijdens het concert van Dagorkest Vlietstreek, maar veel bezoekers bewogen wel op hun stoel mee op de muziek.

Geef een reactie