dinsdag 15 oktober 2019 | week 42
Home » Politiek » Is realisatie van cultuurhuis Blok B in Berkel Centrum wel verantwoord?
Lansingerland - De gemeenteraad nadert de voorlaatste stap in de besluitvorming over nieuwbouw van een cultureel centrum met stadse allures. Wat mag cultuur kosten? Is dat een investering van minstens € 650.000 waard en een jaarlijkse injectie van € 60.000, of omgerekend € 10 extra per inwoner? De vraag die de gemeenteraad moet beantwoorden is of realisatie van cultuurhuis Blok B een ongekend succes of een financieel Blok aan het Been gaat worden. Een bodemloze put waar jaarlijks geld uit de samenleving ingepompt moet worden om lege film- en theaterzalen open te houden voor een handjevol publiek. Ondanks brede politieke steun tijdens de commissievergadering Samenleving van 17 juni jl. komt dit onderwerp voordat besluitvorming plaatsvindt als bespreekpunt terug in de gemeenteraad, omdat een aantal coalitiepartijen hun punt nog eens willen maken.

Is realisatie van cultuurhuis Blok B in Berkel Centrum wel verantwoord?

Is realisatie van cultuurhuis Blok B in Berkel Centrum wel verantwoord?

Lansingerland – De gemeenteraad nadert de voorlaatste stap in de besluitvorming over nieuwbouw van een cultureel centrum met stadse allures. Wat mag cultuur kosten? Is dat een investering van minstens € 650.000 waard en een jaarlijkse injectie van € 60.000, of omgerekend € 10 extra per inwoner? De vraag die de gemeenteraad moet beantwoorden is of realisatie van cultuurhuis Blok B een ongekend succes of een financieel Blok aan het Been gaat worden. Een bodemloze put waar jaarlijks geld uit de samenleving ingepompt moet worden om lege film- en theaterzalen open te houden voor een handjevol publiek.
Ondanks brede politieke steun tijdens de commissievergadering Samenleving van 17 juni jl. komt dit onderwerp voordat besluitvorming plaatsvindt als bespreekpunt terug in de gemeenteraad, omdat een aantal coalitiepartijen hun punt nog eens willen maken.

Freek J. Zijlstra

In De Heraut van 13 juni jl. hebben wij het conceptvoorstel van het college van b. en w. voor cultuurhuis Blok B in Berkel Centrum West al uitvoerig beschreven. Als locatie is gekozen voor nieuwbouwblok 5 en men voorziet het gebruik van drie bouwlagen met een totale oppervlakte van 2.200 m2. Met de ketenpartners bibliotheek Oostland, LantarenVenster en inpandige horeca verwacht men een toenemende aantrekkingskracht om in dat deel van het uit te breiden dorpscentrum te blijven voor het doen van inkopen, vertier en het nuttigen van een hapje en een drankje.
Voor het rondkrijgen van de financiering van het pand kan een private partij gezocht worden of de gemeente wordt zelf eigenaar. In het laatste geval worden ruimtes verhuurd aan gebruikers en beheerd door een stichting.
Wethouder Ankie van Tatenhove benadrukt dat de exploitatie niet bij de gemeente zal liggen. Het college wil nu vanwege de deadline van de ontwikkelaar een ‘ja’ van de gemeenteraad en zal vervolgens het plan met de verschillende varianten uitwerken.

Meegroeiende voorzieningen zijn nodig

Inspreker Ronald Vedder, voorzitter van de winkeliersvereniging Berkel Centrum, vindt een cultuurhuis op die locatie een aanwinst, een verrijking en versterking van het centrum. Hij is van mening dat Berkel een dergelijke functie nog niet heeft. Berkel heeft de laatste jaren een groei meegemaakt naar een tiental horeca ondernemingen, dus hij verwacht geen oneigenlijke concurrentie van horeca in Blok B.
Inspreker Jan Houweling, voorzitter van Ondernemers Lansingerland, vindt het belangrijk voor het vestigingsklimaat. Het niveau van voorzieningen moet meegroeien met Lansingerland. Dat vergroot de aantrekkingskracht om er te willen wonen en te werken.

Politieke afwegingen

Erwin Barendregt (WIJ Lansingerland) ziet de rol van de gemeente per definitie als faciliterend. Hij is blij met de speciale aandacht voor jeugd en jongeren en kiest voor het integraal aanbieden van boeken door het hele gebouw. “Cultuur is van ons allemaal, wij zijn mede-eigenaar en bij dat eigenaarschap hoort een gemeente die de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar stelt,” vindt Barendregt.
Erik Jonker (D66) erkent dat er fors geld bij moet. Dat is nodig om de achterstand in te lopen. Aan elk project kleven risico’s, maar die acht hij in dit voorstel aanvaardbaar.
Selgei Gabin (GroenLinks) betwijfelt na uitvraag bij jongeren van 12-18 jaar of een filmhuis/theater iets is wat déze doelgroep wil. Zij hebben behoefte aan een goed geoutilleerde samenscholings- en ontmoetingsplek.
Voor Petra Verhoef (PvdA) is cultuur en ontmoeting in de eigen leefomgeving belangrijk. Dat moet laagdrempelig zijn, ook voor inwoners met een smalle beurs.

Wouter Hoppenbrouwer (Leefbaar 3B) is verbaasd dat een bioscoop niet haalbaar bleek te zijn, maar een filmhuis/theater wel. Hij bepleit verbetering van het openbaar vervoer tussen de drie kernen. Hij kiest voor een private partij en de gemeente als uitvoerende organisatie. Het gebruiken van geld uit twee beleidsaccenten in het sociale domein (jeugd en eenzamen) vindt hij not done. “Wij zijn niet tegen een cultuurhuis, maar we stellen wel onze grenzen!”
Juval Pat El (VVD) is blij met het breed culturele aanbod en is overwegend positief gestemd over het voorgeschotelde plaatje. Zijn partij is natuurlijk voor een private insteek en een doelmatige coördinatie met één eigenaar en regievoerder. Pat El mist de risicoanalyse voor beide scenario’s of een combinatie daarvan.
Dave Bergwerff (CDA) denkt dat op basis van het second opinion rapport van bureau Berenschot kosten uiteindelijk structureel hoger zullen uitvallen. Daarom kiest zijn partij voor de risicomijdende variant en dus voor de private partij als eigenaar. De gemeente betaalt dan wel eenmalig een investeringsbedrag, als het kan wat kleinschaliger in opzet.
Kees-Willem Markus (ChristenUnie): “Het cultuurhuis moet er gewoon komen!” Hij denkt dat het integrale concept uitvoerbaar is, maar vraagt zich wel af bij de vele slagen om de arm die in het raadsvoorstel besloten liggen, of het hele plan wel toekomst vast is. Hij ziet graag een beheersbaar risicoprofiel, waarbij meerdere ondernemers als sponsor betrokken zijn en overheidssubsidies aangeboord worden.

Check Also

Standplaatsenbeleid: ‘Heb u een plekkie voor de fuchsia?’

Lansingerland - Als eerste agendapunt van de gemeenteraadsvergadering op 3 oktober jl. stond de bespreking van het stappenplan om tot een goed standplaatsenbeleid in Berkel Centrum te komen. Er waren insprekers, er was dreiging van een motie en het woord ‘vertrouwen’ viel vaak in verschillende contexten. Wethouder Kathy Arends gaat weer aan de slag en vraagt om tijd, én vertrouwen. Ze herhaalde ook nu weer dat de afloop niet iedereen tevreden zal stellen.

Geef een reactie