woensdag 16 oktober 2019 | week 42
Home » Politiek » Groen licht voor herontwikkeling De Snip

Groen licht voor herontwikkeling De Snip

Groen licht voor herontwikkeling De Snip

Bleiswijk – Commissie Samenleving gaf op maandag 17 juni jl. groen licht voor nieuwbouw op de locatie van De Snip. Na een langdurig en moeizaam proces krijgt deze toplocatie toch een nieuw gezicht. Na de snik & slik – de uitplaatsing van de bibliotheek en de forse afschrijving – is de blik op de toekomst gericht. De servicebalie en de Oudheidkundige Verenigingen en Museum Bleiswijk komen terug in de nieuwbouw, en behalve een restaurant met terras komen er 21 woningen.

Freek J. Zijlstra

De entree van Bleiswijk via de Dorpsstraat krijgt door de herontwikkeling van locatie De Snip een ander aanzien. De eerste plannen voor de nieuwbouw werden op 27 juni 2018 gepresenteerd tijdens een beeldvormingsavond. Op donderdag 8 november 2018 ondertekenden wethouder Simon Fortuyn, directeur Ed van de Broek (Medisch Hart Bleiswijk), architect Jan Houweling en projectontwikkelaar Machiel van Duyn van Secerno de intentieverklaring om de nieuwbouw verder te ontwikkelen. De gemeente stelt als voorwaarde dat het gebouw bescheiden wordt in hoogte en omvang en goed aansluit op het nabijgelegen pand van Medisch Hart Bleiswijk.
Volgens het huidige plan komen in het pand 11 zorgwoningen en 10 seniorenwoningen. De huurprijzen van de zorgwoningen liggen rond de sociale huurgrens en van de seniorenwoningen in de midden dure sector. Op de begane grond wordt een restaurant met terras aan de Dorpsstraat gerealiseerd. Evenals nu het geval is krijgen de gemeentelijke balie en de Oudheidkundige Verenigingen en Museum Bleiswijk (OVMB) onderdak. Het gebouw moet voldoen aan het streven om het centrum van Bleiswijk écht ‘bindend, boeiend en bruisend’ te maken.

Financiële strop, maar toch winnaars

De afgelopen maanden hebben ontwikkelaar en de gemeente de randvoorwaarden van het project besproken en afspraken gemaakt, onder andere over de verkoopprijs van € 495.000,- (k.k.), volgens de gemeente een marktconforme opbrengst. De boekwaarde van De Snip is € 2.275.000,-. De gemeente zal eenmalig een investering van € 120.000 moeten doen om herhuisvesting van de servicebalie en het OVMB te realiseren. De huidige afschrijvingslasten en rentelasten van De Snip zijn respectievelijk € 130.000 en € 30.000 per jaar. Die structurele lasten vervallen door de verkoop. De verkoop van het pand betekent dus wel een eenmalige afwaardering van € 1,78 miljoen.
De huurprijzen voor de balie en het OVMB zijn vastgelegd op € 110 per m2 voor een contractperiode van 5 jaar. Als de huurprijs als gevolg van indexatie zou stijgen, wordt die voor de OVMB door de gemeente gecompenseerd. De OVMB heeft nu veel materialen in de kelderopslag. Die ruimte zal verdwijnen, waardoor opslag deels elders zal plaatsvinden of stukken zullen worden gedigitaliseerd.
Commissie Samenleving is enthousiast over het plan en blij met het uiteindelijke resultaat. Behalve directe buren zoals familie Van der Knaap, die door de gemeente zo goed mogelijk tegemoet gekomen moeten worden, zijn er vooral winnaars.

Check Also

Cultuurhuis Blok B wordt plek van rust èn reuring

Berkel en Rodenrijs - We schreven de afgelopen maanden een zestal keren uitgebreid over de voorgenomen plannen van het college van b. en w. om een cultuurhuis in nieuwbouw Berkel Centrum West te realiseren. Er lag een raamplan, er kwamen insprekers met positieve reacties en er waren ondernemers die hun pijnpunten benoemden. Dat gaf veel beroering. Over enkele weken komt het college met een verdere uitwerking van de financiële varianten en een risicoanalyse. Wij spraken intussen met enthousiaste woordvoerders van ketenpartner Bibliotheek Oostland.

Geef een reactie