maandag 15 juli 2019 | week 29
Home » Politiek » Rectificatie artikel bomenkap

Rectificatie artikel bomenkap

Lansingerland – In De Heraut d.d. 19 juni jongstleden schreven we in het artikel met als titel ‘Nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren’, dat Leon Hoek (WIJ Lansingerland) de indiener van het amendement was. Dat is niet juist.
Het was Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) die het amendement opstelde na de rondleiding die Tineke van der Knaap op 31 mei jl. in het Recreatieschap Rottemeren organiseerde en nadat hij contact had gehad met de andere fracties over de definitieve tekst. Marko Ruijtenberg (GroenLinks) diende vervolgens dit amendement in namens de voltallige raad. Complimenten van alle fracties gingen naar Jan Pieter Blonk, omdat hij hierdoor oppositie en coalitie voor dit onderwerp bij elkaar bracht.

Check Also

EXPO Lansingerland toont kunst in de openbare ruimte

Lansingerland - Commissie Samenleving boog zich op 4 juli over de wijze waarop inwoners op kunst in de ons omringende buitenruimte gewezen kan worden.

Geef een reactie