maandag 15 juli 2019 | week 29
Home » Politiek » De woningbouw in harde cijfers

De woningbouw in harde cijfers

De woningbouw in harde cijfers

Lansingerland – Het college van b. en w. informeert de gemeenteraad jaarlijks over de geboekte voortgang met betrekking tot de woningbouw. Een bijzonder actueel thema. Tijdens de bespreking ervan in commissie Ruimte spraken de meeste fracties hun bezorgdheid over de fors opgelopen achterstand uit.

Freek J. Zijlstra

Het doel van het college was de komende jaren 400 woningen per jaar te bouwen. Dat was in 2018 nog bij lange niet het geval, er werden slechts 191 woningen gebouwd. Het college wijt de ernstige bouwvertraging aan het tekort aan menskracht en materiaal.
Er werden slechts 29 huurwoningen (sociaal en middelduur) gebouwd. In Parkzoom zijn 13 starterskoopwoningen opgeleverd. Tien woningen met een prijs tussen de € 140.000 – € 180.000 en drie woningen beneden de € 140.000. Het aantal woningen waarvoor bouwvergunningen is verleend in 2018 bedraagt echter 527. Het college vertrouwt daarom op een inhaalslag.

Plannen

Onderzoek van de demografische ontwikkelingen en de daarbij aansluitende behoeften wijst uit dat er in Lansingerland meer vraag is naar gelijkvloerse woningen en appartementen die geschikt zijn voor ouderen. Aan het water wonen, landelijk wonen, in een hof wonen en duurzaam wonen spreekt aan.
Zonder concrete aantallen te noemen geeft het college aan dat de komende jaren startershuurwoningen in de prijsklasse € 710 tot € 850 worden gebouwd, type eengezinswoningen en appartementen. Ook zullen er voor starters koopwoningen worden gebouwd in de sociale klasse van € 140.000 en in de prijsklasse € 141.000 tot € 180.000, type eengezinswoningen en appartementen.
Bij een inkomen boven de sociale grens wordt voor semi-starters in de huursector gebouwd in de prijsklasse € 710 tot € 850 per maand, en in de koopsector € 141.000 tot € 180.000. Zowel meerlaagse woningen als appartementen.
Het betreft plannen binnen Parkzoom, Westpolder Bolwerk, Berkel Centrum, voormalig terrein Hordijk, Hoeksekade Noord en mogelijk Rodenrijse Zoom. Op middellange en lange termijn worden plannen gemaakt voor nog meer starterswoningen in Westpolder Bolwerk. Voor Parkzoom IV wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een combinatie van starters- en sociale huurwoningen. Ook in Wilderzijde worden starterswoningen (koop en middeldure huur) voorzien.
In diverse projecten in onze gemeente waren vrije kavels voor de bouw van eigen woningen beschikbaar. Op peildatum 1 november 2018 zijn 26 contracten getekend.

Bezorgd

Kritische en bezorgde woordvoerders spraken wethouder Kathy Arends op haar beleid aan. Henk Meester (Leefbaar 3B): “We kunnen niet op onze lauweren rusten. Er is werk aan de winkel. Op deze manier raken we ver af van onze gestelde doelen. Hoe goed is de gemeente in staat om bij te sturen op de gemaakte afspraken?”
Ivana Citterbartová (GroenLinks) is ook bezorgd en vindt het tempo van bouwen veel te laag. Ze wil graag dat er nú een bouwregisseur aangesteld wordt die hobbels om aan de slag te gaan effent.
Valmir Xhemaili (PvdA): “Er is te weinig politieke durf. Mijn sociale hart huilt bij de bouw van zo weinig sociale huurwoningen”.
Jurjen Dieleman (ChristenUnie): “Ik ben teleurgesteld dat die 400 woningen per jaar niet worden gehaald.”
Charles van Harn (CDA): “Waarop baseert de wethouder haar vertrouwen dat het tempo opgeschroefd wordt?”
Eric Kampinga (VVD): “Aan de slag, alle hens aan dek!”
Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) heeft zo zijn twijfels over de échte redenen waarom het maar niet vlot met de bouw van voldoende woningen: “Voelt u de urgentie?”
Ronald van der Stad (D66) benadrukt het belang van het bouwen van voldoende starterswoningen.
De wethouder beloofde binnenkort met het masterplan voor Wilderszijde te komen. Henk Meester: “Ik ben nog niet gerustgesteld.”

Check Also

‘Fietsvisie 2040’ overhandigd aan wethouder Simon Fortuyn

Berkel en Rodenrijs - Was de Fietsersbond Nederland voorheen gefocust op voornamelijk infrastructuur, in haar recent verschenen rapport ‘Fietsvisie 2040’ ziet ze de fiets niet meer uitsluitend als doel, maar ook als middel om Nederland leefbaar en gezond te houden. Woensdag 3 juli overhandigde Jan Ceasar, secretaris van de Fietsersbond, afdeling Lansingerland, samen met Willem Bakker (in Bleiswijk actief voor de bond, red.), de toekomstplannen aan wethouder Simon Fortuyn.

Geef een reactie