woensdag 16 oktober 2019 | week 42
Home » Politiek » De woningbouw in harde cijfers

De woningbouw in harde cijfers

De woningbouw in harde cijfers

Lansingerland – Het college van b. en w. informeert de gemeenteraad jaarlijks over de geboekte voortgang met betrekking tot de woningbouw. Een bijzonder actueel thema. Tijdens de bespreking ervan in commissie Ruimte spraken de meeste fracties hun bezorgdheid over de fors opgelopen achterstand uit.

Freek J. Zijlstra

Het doel van het college was de komende jaren 400 woningen per jaar te bouwen. Dat was in 2018 nog bij lange niet het geval, er werden slechts 191 woningen gebouwd. Het college wijt de ernstige bouwvertraging aan het tekort aan menskracht en materiaal.
Er werden slechts 29 huurwoningen (sociaal en middelduur) gebouwd. In Parkzoom zijn 13 starterskoopwoningen opgeleverd. Tien woningen met een prijs tussen de € 140.000 – € 180.000 en drie woningen beneden de € 140.000. Het aantal woningen waarvoor bouwvergunningen is verleend in 2018 bedraagt echter 527. Het college vertrouwt daarom op een inhaalslag.

Plannen

Onderzoek van de demografische ontwikkelingen en de daarbij aansluitende behoeften wijst uit dat er in Lansingerland meer vraag is naar gelijkvloerse woningen en appartementen die geschikt zijn voor ouderen. Aan het water wonen, landelijk wonen, in een hof wonen en duurzaam wonen spreekt aan.
Zonder concrete aantallen te noemen geeft het college aan dat de komende jaren startershuurwoningen in de prijsklasse € 710 tot € 850 worden gebouwd, type eengezinswoningen en appartementen. Ook zullen er voor starters koopwoningen worden gebouwd in de sociale klasse van € 140.000 en in de prijsklasse € 141.000 tot € 180.000, type eengezinswoningen en appartementen.
Bij een inkomen boven de sociale grens wordt voor semi-starters in de huursector gebouwd in de prijsklasse € 710 tot € 850 per maand, en in de koopsector € 141.000 tot € 180.000. Zowel meerlaagse woningen als appartementen.
Het betreft plannen binnen Parkzoom, Westpolder Bolwerk, Berkel Centrum, voormalig terrein Hordijk, Hoeksekade Noord en mogelijk Rodenrijse Zoom. Op middellange en lange termijn worden plannen gemaakt voor nog meer starterswoningen in Westpolder Bolwerk. Voor Parkzoom IV wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een combinatie van starters- en sociale huurwoningen. Ook in Wilderzijde worden starterswoningen (koop en middeldure huur) voorzien.
In diverse projecten in onze gemeente waren vrije kavels voor de bouw van eigen woningen beschikbaar. Op peildatum 1 november 2018 zijn 26 contracten getekend.

Bezorgd

Kritische en bezorgde woordvoerders spraken wethouder Kathy Arends op haar beleid aan. Henk Meester (Leefbaar 3B): “We kunnen niet op onze lauweren rusten. Er is werk aan de winkel. Op deze manier raken we ver af van onze gestelde doelen. Hoe goed is de gemeente in staat om bij te sturen op de gemaakte afspraken?”
Ivana Citterbartová (GroenLinks) is ook bezorgd en vindt het tempo van bouwen veel te laag. Ze wil graag dat er nú een bouwregisseur aangesteld wordt die hobbels om aan de slag te gaan effent.
Valmir Xhemaili (PvdA): “Er is te weinig politieke durf. Mijn sociale hart huilt bij de bouw van zo weinig sociale huurwoningen”.
Jurjen Dieleman (ChristenUnie): “Ik ben teleurgesteld dat die 400 woningen per jaar niet worden gehaald.”
Charles van Harn (CDA): “Waarop baseert de wethouder haar vertrouwen dat het tempo opgeschroefd wordt?”
Eric Kampinga (VVD): “Aan de slag, alle hens aan dek!”
Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) heeft zo zijn twijfels over de échte redenen waarom het maar niet vlot met de bouw van voldoende woningen: “Voelt u de urgentie?”
Ronald van der Stad (D66) benadrukt het belang van het bouwen van voldoende starterswoningen.
De wethouder beloofde binnenkort met het masterplan voor Wilderszijde te komen. Henk Meester: “Ik ben nog niet gerustgesteld.”

Check Also

Cultuurhuis Blok B wordt plek van rust èn reuring

Berkel en Rodenrijs - We schreven de afgelopen maanden een zestal keren uitgebreid over de voorgenomen plannen van het college van b. en w. om een cultuurhuis in nieuwbouw Berkel Centrum West te realiseren. Er lag een raamplan, er kwamen insprekers met positieve reacties en er waren ondernemers die hun pijnpunten benoemden. Dat gaf veel beroering. Over enkele weken komt het college met een verdere uitwerking van de financiële varianten en een risicoanalyse. Wij spraken intussen met enthousiaste woordvoerders van ketenpartner Bibliotheek Oostland.

Geef een reactie