dinsdag 15 oktober 2019 | week 42
Home » Politiek » Cijfers meerjarenprognose grondexploitatie in Lansingerland

Cijfers meerjarenprognose grondexploitatie in Lansingerland

Cijfers meerjarenprognose grondexploitatie in Lansingerland

Lansingerland – Hoe staat het met de grondverkoop voor woningbouw en bedrijven? Op 12 juni presenteerde het college van b. en w. de cijfers van de grondexploitatie over 2018 aan de commissieraadsleden Algemeen Bestuur.

Peter Tetteroo

De commissieraadsleden reageerden overwegend positief op de cijfers die in het rapport ‘meerjarenprognose grondexploitatie’ te lezen zijn. Wel plaatsten ze de nodige kanttekeningen.

Warme broodjes

De grondverkoop aan bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen loopt goed. Zo goed dat Frans Ammerlaan (CDA) voorzag dat, als het zo blijft doorgaan, er misschien zelfs een moment komt dat er geen ruimte meer is voor nieuwe bedrijven. Wethouder Abee beaamde deze veronderstelling: “De verkoop van grond aan bedrijven loopt als warme broodjes. Misschien komt er inderdaad een moment dat we geen ruimte meer hebben voor nieuwe bedrijven.” Dit alles stemde tot tevredenheid van de gehele raad en college. De verwachting is dat het resultaat van 2019 straks ook positief zal zijn. Matthijs Lems (CU) pleitte ervoor om schulden af te lossen nu het financieel goed gaat met de gemeente.

Kanttekeningen

Er werden kanttekeningen geplaatst bij de woningbouw. Er is slechts 55% van de te bouwen 350 woningen gerealiseerd. Dat is te weinig. Johan Philippens (Leefbaar 3B) vroeg aan de wethouder wat er in 2019 gebeurt om het gewenste aantal van 400 à 500 te bouwen woningen wel te gaan halen. Wethouder Abee voerde enkele bekenden argumenten aan ter verklaring. Er is te weinig materiaal voorhanden en te weinig personeel. Ook benoemde Abee de vertraging van huizenbouw door de actuele duurzaamheidseisen. Huizen die eerst volgens de ‘oude’ normen ontworpen en al deels gebouwd zijn (Westpolder), moeten nu bijvoorbeeld van gas los. Dat ombouwen vraagt tijd. Maar, zo voegde de wethouder er aan toe: “De verwachting dat de geplande 400 à 500 woningen in 2019 gebouwd zijn, is nog steeds realistisch.”
Matthijs Ruitenberg (CDA) vond dat gezien de genoemde argumenten er in ieder geval geen gemeentelijke belemmeringen mogen zijn om woningbouw de ruimte te geven. Hamid Azzouzi (PvdA) sprak zijn teleurstelling uit over het niet behalen van het beoogde aantal nieuw te bouwen (ook sociale) woningen en vroeg wanneer de start van de bouw in Wilderszijde plaatsvindt. Wethouder Abee hoopte dat dit in 2020 gaat gebeuren en dan volgens een flexibel plan zodat er sneller dan voorheen op de actualiteit in gegaan kan worden.

Check Also

Indoorfestival DAKERAF voor jongeren Lansingerland

Lansingerland - Met ‘Pubers in de Spotlight’ richt de gemeente Lansingerland zich op een positieve manier op jongeren in Lansingerland. Om hier voor jongvolwassenen een nog prettigere plek te maken om te wonen, leven en zich te ontwikkelen, waarbij wordt geluisterd naar en samengewerkt met de jongeren zelf.

Geef een reactie