dinsdag 17 september 2019 | week 38
Home » Algemeen » Bleiswijker Toon van der Klugt benoemd tot dijkgraaf

Bleiswijker Toon van der Klugt benoemd tot dijkgraaf

Leraar, tuinder, dijkgraaf; het heeft allemaal met elkaar te maken

Bleiswijker Toon van der Klugt benoemd tot dijkgraaf

Lansingerland – “Groot voordeel van het werken met een eigen bestuur is, dat je ook zelf de nodige beslissingen kunt nemen en daadkrachtig uitvoeren.” Aan het woord is Toon van der Klugt; naast dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ook al jaren inwoner van Bleiswijk en voorheen plantenkweker in Bergschenhoek en Bleiswijk.

Trees Borkus-Henskens

Het Hoogheemraadschap omvat naast Bleiswijk en Bergschenhoek het gebied van Rotterdam boven de Maas tot links Zoetermeer en rechts Schoonhoven. Met 600.000 inwoners en meer dan 20.000 bedrijven een zeer belangrijk intensief gebruikt gebied om veilig en bewoonbaar te houden.
Thuis in Poeldijk was het groen en politiek wat de klok sloeg. “Mijn vader was tuinder en mijn moeder raadslid, vervolgens wethouder en van 1983 tot 1991 burgemeester van de gemeente Monster (samen met Poeldijk en Ter Heijde). Zij was toen de tweede in heel Nederland die uit de eigen gemeente werd benoemd en we waren maar wat trots op haar. Super leuk dat ik nu de tweede in Nederland ben die van dagelijks bestuurder tot dijkgraaf in het eigen waterschap. De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van het waterschap en het best vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente.”
Helemaal vreemd is dit ook weer niet. Toon viel al eerder op als goede lokale bestuurder. Al driemaal achtereen werd hij in de top 50 van beste bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies gekozen, waarvan tweemaal zelfs in de top 10.

Eigen weg

Zelf koos Toon – in tegenstelling tot zijn broer – voor het onderwijs. “Ik deed de lerarenopleiding in Delft voor de vakken Nederlands en geschiedenis, waarbij ik tevens economie studeerde. Ik ging op een Mavo in Poeldijk werken en haalde mijn doctoraal Nederlands in Leiden. In 1975 verhuisden mijn vader met een broer hun plantenkwekerij naar Bergschenhoek om uit te breiden en de opkomende glastuinbouw hier jonge groentenplanten te leveren. Op een gegeven moment koos ik daar ook voor en werd ik directeur van een prachtig en hard groeiend bedrijf. Als ‘bijbaan’ zette ik me bestuurlijk in voor onder andere de LTO en NVP. Tussentijds kwam ik toevallig in contact met het waterschap. Toen ik samen met mijn broer Koos een bedrijf erbij bouwde aan de Anthuriumweg in Bleiswijk. Ik vond de waterschapsrekening die wij als tuinders moesten betalen met bijna 100% verhoging, wel erg hard stijgen en stelde daar vragen over. Dat was het begin van een nieuwe loopbaan, want ik werd ontboden.”

Algemeen bestuur

Zijn interesse bracht hem uiteindelijk in 1995 in het algemeen bestuur van Schieland; als afgevaardigde voor de glastuinbouw. “De tarieven werden, na uitgebreid nader onderzoek hoe de kosten toegerekend werden, uiteindelijk fors verlaagd. Ik vond het naast deze eigenlijk wat negatieve aanleiding, een breed gevarieerd en boeiend bestuur. Allemaal afgevaardigden direct uit de bevolking, namens de groepen die aan het waterschap een heffing moesten betalen: huiseigenaren, bewoners, bedrijven, boeren en dus toen apart ook tuinders. Het bleek echt anders dan de bekende politiek van vooral vliegen afvangen tussen coalitie en oppositie. De focus lag hier op de inhoud en die was zeer belangrijk om in dit gebied onder zeeniveau, dat eigenlijk een zakkende badkuip is, te kunnen wonen en werken. Er werd echt naar argumenten geluisterd, dingen werden uitgezocht en inhoudelijke argumentatie telde; met een goede besluitvorming als resultaat. Ook al krijg je – vanwege ook andere belangen, die aan tafel zitten – niet altijd volledig je zin, ieder kon zijn punten goed naar voren brengen en kreeg een eerlijke kans en vaak was het besluit uiteindelijk veel beter geworden.” In 1999 kwam Van der Klugt als hoogheemraad in het dagelijks bestuur.

Oudste democratisch bestuur

Het Hoogheemraadschap stamt al van rond 1273 en is daarmee met de buurwaterschappen van Rijnland en Delfland het oudste democratische bestuursorgaan van Nederland. “We moeten als eerste de droge voeten in ons land borgen en daarom heeft men toen al besloten dat dit het beste kan door hier een aparte overheid in het leven te roepen die daar altijd voor zorgt. In de inmiddels bijna 750 jaar daarna zijn daarnaast allerlei bestuursvormen gekomen en gegaan, maar heeft men altijd geoordeeld dat dit bijzondere aparte waterbeheer goed functioneerde en je daarmee in dit kwetsbare lage Nederland niet moet experimenteren.
Zeggenschap en controle is de taak van het algemeen bestuur en dat bestaat daarom uit de afgevaardigden of gekozenen van vier categorieën. De grootste categorie is die van de Ingezetenen, de tweede categorie zijn bedrijven, dan de landbouw (3) en tegenwoordig ook natuurterreineigenaren (1).

Onvoorzien

De laatste twaalf jaar werd Toon verantwoordelijk voor de financiën. Daarnaast bleef hij samen met zijn broer actief in de tuin. “In 2003 besloot ik mijn ‘oude liefde’ weer op te pakken en weer les te gaan geven op het Melanchthon College in Rotterdam. Heel leuk, maar erg veel werk. Nu richt ik me weer helemaal op het waterschap.”
Toen de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Hans Oosters werd benoemd tot Commissaris van de Koning in Utrecht kwam al snel uit vele hoeken de vraag richting Toon: iets voor jou? “Ik heb wel een tijdje over alle consequenties nagedacht, maar ik vind dit werk erg leuk en voel me zeer vereerd.” Toon van der Klugt werd door de minister voorgedragen en eerder deze maand bij Koninklijk Besluit benoemd tot dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hij is duidelijk over het werk van de hoogheemraadschappen: “Om zowel de ontwikkelingen in het gebied als de klimaatverandering voor te blijven, is het waterschapswerk naast dagelijks heel concreet werk, bestuurlijk ook juist lange termijnwerk. Meepraten, meebetalen, meebesturen en het met elkaar aanpakken; in een modern bestuur dat gelijktijdig het oudste van ons land is. Dat begrijp en waardeer je als je je erin verdiept.”

Check Also

Storing Heraut app voor Android gebruikers

Gebruikers van Android die de Heraut app hebben gedownload ondervinden problemen met de app. Door …

Geef een reactie