maandag 16 september 2019 | week 38
Home » Algemeen » Feestje voor studerende docenten van Melanchthon

Feestje voor studerende docenten van Melanchthon

Feestje voor studerende docenten van Melanchthon

Lansingerland – De certificaten die vorige week onder luid applaus en met lovende woorden in het gebouw van Melanchthon Berkenrode werden uitgereikt gingen dit keer niet naar de leerlingen; ze waren voor 24 docenten die een minor volgden en die opleiding voor een tweede lesbevoegdheid met goed resultaat afsloten. Met dertien deelnemers van Melanchthon Business School, zeven van Melanchthon Berkenrode en vier van Melanchthon Kralingen.

Trees Borkus-Henskens

Met de invoering in 2016 van de nieuwe beroepsgerichte profiel- en keuzevakken in het vmbo is ook de inhoud van de bevoegdheidseisen veranderd. Alle docenten in de bovenbouw van het vmbo zijn aan de gang met hun overstap van hun oude vak naar het nieuwe profiel, dat in veel gevallen een breder vakgebied omvat. Naast alle sectorale profielvakken is een aantal jaren geleden ook het compleet nieuwe intersectorale profielvak Dienstverlening & Producten (D&P) opgericht met daarin sectoroverschrijdende vaardigheden. Als er één vak is met nieuwe inhoud, dan is het D&P wel. Alle noodzaak dus voor aandacht voor de bevoegdheidseisen.

Unieke cursus

Voor het profielvak Dienstverlening & Producten werd de basis gelegd voor de minor D&P. Enerzijds bedoeld voor nieuwe beroepsgerichte docenten, maar ook van toepassing voor zittende docenten die hun bevoegdheidseisen willen/moeten halen. Het ministerie heeft voor het behalen van deze nieuwe profielbevoegdheden een overgangstermijn tot 2021 vastgesteld. Vorig jaar net voor de zomervakantie kon de groep docenten met deze unieke cursus van start bij Hogeschool Windesheim met de minor D&P. De collega’s van de drie Melanchthon vestigingen volgden dezelfde minor/cursus, maar bij de presentatie die voor de uitreiking van de certificaten plaatsvond bleek, dat er geen eenvormigheid was opgetreden in de geproduceerde onderwijsproducten. Elke groep werkte het op z’n eigen wijze uit. “We werkten aan onze eigen ontwikkeling om onze tweede lesbevoegdheid te halen. Tevens ontstond er kennisdeling tussen de drie vestigingen. We ontmoetten elkaar een jaar lang elke dinsdagmiddag op een van de drie deelnemende scholen. Niet eerder werkten we zo intensief en langdurig met elkaar samen,” aldus Jaco Speksnijder, een van de deelnemende docenten van Melanchthon Business School.

Doelen

Het doel van Melanchthon Kralingen is om met D&P een extra profielvak aan te bieden; een ‘witte boorden technologische opleiding’, waardoor een extra leerroute richting de technische sector voor de leerlingen mogelijk wordt gemaakt. Voor Berkroden is D&P het enige profielvak. Het profielvak is met behulp van keuzevakken uit andere profielen vertaald in leerroutes naar de verschillende sectoren in het mbo. Berkroden kiest vanaf volgend jaar om het CSPE al in het 3e leerjaar af te ronden, waarna de leerlingen hun gekozen leerroutes kunnen afronden in het 4e leerjaar. Het profielvak wordt dus neergezet als een basis van waaruit de leerlingen hun LOB-pad beroepsgericht kunnen ondersteunen met keuzevakken. Weer anders is de positie van D&P binnen MBS dat twee profielvakken biedt: naast D&P ook Groen.
Het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten bereidt leerlingen voor op een carrière in de dienstverlenende of de technische sector. Naast kennis en vaardigheden komen leerlingen ook in aanraking met de beroepspraktijk en is er aandacht voor loopbaan oriëntatie. Dit helpt de leerlingen om zich een beeld te vormen voor een vervolgopleiding in het mbo en werk in de technische en dienstverlenende sector. In de opleiding komen onderdelen uit de sectoren economie, techniek, zorg en welzijn aan de orde.

De geslaagden

De geslaagden zijn Eric v.d. Ven, Dennis Baart, Aad Bak, Ivar Prins, Jeroen van Duin, Patricia de Schrijver, Trude Tiemersma, Jessica Vermaas, John van Weenen, Jaap Harreman, Xandra Rienks, Michael Dijkmans en Jaco Speksnijder van MBS, Yannick Zonneveld, Paco van Leeuwen, Han van Hoorn, Peter Neyhof, Pim den Boon, Thijmen van Doorn en Ingrid Oostveen van Berkenrode. Farid Aboulasri, Leroy Naaktgeboren, Faiz el Ouassghiri en Pim Herwijer uit Kralingen.

Check Also

Verdriet en blijdschap gaan hand in hand bij SamenLoop voor Hoop

Lansingerland - Het was voor de eerste keer, maar gezien de vele mooie en positieve reacties waarschijnlijk niet de laatste; de SamenLoop voor Hoop die zowel zaterdag 7 als zondag 8 september het evenemententerrein naast het zwembad vulde met duizenden Lansingerlanders en familieleden. Ze kwamen allemaal voor hetzelfde: samen de emoties beleven die bij kankerpatiënten, ex-patiënten en naasten leven. Het werd een weekend van samen herdenken, steunen en vieren van het leven.

Geef een reactie