dinsdag 18 juni 2019 | week 25
Home » Politiek » Ondernemers in gemeentehuis voor netwerkbijeenkomst

Ondernemers in gemeentehuis voor netwerkbijeenkomst

Ondernemers in gemeentehuis voor netwerkbijeenkomst

Medewerkers van de gemeentelijke inkoopafdeling en leden van Ondernemend Lansingerland hebben zich in korte pitches aan elkaar voorgesteld. Het doel was om inkopers van de gemeente het aanbod en de kwaliteiten van lokale ondernemers te laten zien, en omgekeerd de ondernemers inzicht te geven in het inkoopproces bij de gemeente, waardoor het aanbestedingsbeleid toegankelijker en succesvoller wordt.

Ruim tachtig geïnteresseerden namen op maandag 20 mei jl. aan deze ‘lunch Meet & Greet’ deel. Het ging om zien en gezien worden, het gezicht achter een naam ontdekken om zo het leggen van contacten makkelijker te maken. Dertig ambtenaren en vijftig vertegenwoordigers uit het midden- en kleinbedrijf gingen met elkaar in gesprek over vraag en aanbod op gemeentelijk niveau.

Trots op aanbesteding

Jan Houweling, voorzitter Ondernemend Lansingerland, verwelkomde de gasten in de raadzaal. Zijn vereniging heeft ongeveer 200 leden, waarvan dus een goede afvaardiging acte de présence gaf: medewerkers van lokale uitzendbureaus, adviesbureaus, horeca en zaalverhuur, schoonmaakbranche, technische installatiebedrijven, reproductie, software en media, en interieurinrichting bedrijven.
Ondernemend Lansingerland gaat in gesprek met de gemeente om de belangen van hun achterban te vertegenwoordigen. Veel bedrijven willen best met en voor de gemeente werken, maar weten niet altijd hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen.
De vraag aan de ondernemers is hoe ze zaken met de gemeente willen doen en inkopers vragen zich af met welke lokale ondernemers ze in zee kunnen gaan. Jan Houweling: “Wij gaan van onze kracht en expertise uit. Veel ondernemers willen graag deel uitmaken van een aanbesteding bij de gemeente, waarop je trots kunt zijn en dat als referentie kan dienen.”

Transparante procedures

Gemeentelijk inkoopadviseur Petra van Eijk gaf een overzicht van de interne processen. Er zijn drie inkoopadviseurs, gekoppeld aan secties Dienstverlening & Bedrijfsvoering, Samenleving en Ruimte & Economie. Elke (sub)afdeling van het gemeentehuis is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke aanbesteding en de daaropvolgende aankoop. De inkopers adviseren en begeleiden het aankoopproces.
De gemeente publiceert nieuwe opdrachten (Europees, meervoudig en enkelvoudig onderhands) via TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. De gemeente vraagt bij meervoudige onderhandse aanbestedingen minimaal drie offertes aan. Daarbij wordt in principe één plaatselijke ondernemer uitgenodigd.
Gemeente Lansingerland heeft een inkoop- en aanbestedingskalender. Daarop worden te verwachten opdrachten en projecten in de komende kwartalen vermeld.

Vooral informatieuitwisseling

Geldt hier ‘Lansingerland first?’ Petra van Eijk: “Lokale ondernemers krijgen geen voorkeursbehandeling. Er is wel een helder beleid hoe we hen zoveel mogelijk kunnen betrekken en uitnodigen mee te dingen naar een opdracht. Uiteindelijk gaat de opdracht naar de beste offerte. Naast lokaal ondernemerschap zijn duurzaamheid, prijs en kwaliteit bepalend. Lokale ondernemers en zzp-ers worden aangemoedigd met creatieve en unieke voorstellen te komen om hun inschrijving of offerte kansrijk te maken.”
Wat heeft deze netwerkbijeenkomst opgeleverd? “Ik vond het een waardevolle bijeenkomst. Je kijkt als het ware even bij elkaar in de keuken. Wie ben je, waar ben je mee bezig, waar moet je rekening mee houden? Deze bijeenkomst was informatief voor de lokale ondernemers om te weten wat er allemaal bij inkoop van de gemeente komt kijken. Voor medewerkers van de gemeente geeft het zicht op welke ondernemers er binnen Lansingerland zijn. Het was leuk om te zien hoe het gesprek werd aangegaan en hoe ook de ondernemers onderling weer aan het netwerken waren.”

Check Also

CDA verkiezingsbijeenkomst Oostland

Oostland - De CDA afdelingen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp organiseerden maandag 20 mei bij de WUR (Wageningen University ##+## Research) een bijeenkomst met als thema 'Wat kan Europa doen voor het Oostland?'. Zoals campagnecoördinator Frans Ammerlaan van Lansingerland/Oostland in zijn openingswoord vertelde, weten de meeste inwoners en ondernemers niet wat het Europees Parlement voor ons in het Oostland doet.

Geef een reactie