dinsdag 18 juni 2019 | week 25
Home » Politiek » Nieuwe college Delfland geïnstalleerd

Nieuwe college Delfland geïnstalleerd

Nieuwe college Delfland geïnstalleerd

Berkel en Rodenrijs/regio – Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland telt vier hoogheemraden. Samen met dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt zullen Peter Ouwendijk, Ruud Egas, Marcel Belt en Manita Koop de komende vier jaar uitvoering geven aan het bestuursakkoord ‘Iedereen aan de slag voor water’. Het nieuwe bestuur werd op maandag 20 mei geïnstalleerd.

De elf fracties in de Verenigde Vergadering sloten op 20 maart jongstleden na de waterschapsverkiezingen met elkaar het bestuursakkoord. Het dagelijks bestuur is voortgekomen uit het overleg van alle fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering en krijgt het vertrouwen van hen. De portefeuilleverdeling wordt later bekend gemaakt.
Het college heeft zich voorgenomen om te kiezen voor verbindend samenwerken en een open bestuursstijl voor de komende periode. Daarbij wil het bestuur in het kader van de bestuurlijke vernieuwing werken aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen, waarbij de Verenigde Vergadering meer ruimte krijgt voor inhoudelijke sturing. Bijvoorbeeld door te werken met het BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) bij de politieke besluitvorming, maar ook door het voorzitterschap van de commissies in handen te leggen van leden van de Verenigde Vergadering. Daarbij houdt de Verenigde Vergadering vast aan de missie om bruggen te slaan door de verbinding te zoeken met de buitenwereld.

Check Also

CDA verkiezingsbijeenkomst Oostland

Oostland - De CDA afdelingen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp organiseerden maandag 20 mei bij de WUR (Wageningen University ##+## Research) een bijeenkomst met als thema 'Wat kan Europa doen voor het Oostland?'. Zoals campagnecoördinator Frans Ammerlaan van Lansingerland/Oostland in zijn openingswoord vertelde, weten de meeste inwoners en ondernemers niet wat het Europees Parlement voor ons in het Oostland doet.

Geef een reactie