maandag 16 september 2019 | week 38
Home » Politiek » Meedenken over verkeervisie voor recreatiegebied Rottemeren

Meedenken over verkeervisie voor recreatiegebied Rottemeren

Meedenken over verkeervisie voor recreatiegebied Rottemeren

Lansingerland – Bewoners, andere belanghebbenden en belangstellenden werden uitgenodigd om knelpunten, wensen en ideeën over het verkeer in het Rottemerengebied te bespreken. Daarvoor organiseerde Recreatieschap Rottemeren op donderdag 16 mei een bijeenkomst over de verkeersvisie voor het recreatiegebied.

Door Trees Borkus-Henskens

Onlangs is voor de Rottemeren de notitie ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst’ vastgesteld. Deze geeft voor de komende 30 à 40 jaar de koers aan voor het recreatiegebied Rottemeren. Recreatieschap Rottemeren werkt de ambities en kaders verder uit in een ontwikkelingsplan voor de kortere termijn. De verkeersvisie vormt één van de bouwstenen van dit plan. In de visie gaat het bijvoorbeeld over de toegankelijkheid, het aantal parkeerplaatsen en het oplossen van knelpunten op fietspaden.

Delen van gebiedskennis

Tijdens de avond stond het delen van gebiedskennis over verkeer centraal. Na een presentatie van Erik Rumpf, werkzaam bij Recreatieschap Rottemeren, over het doel van de verkeersvisie en de aanpak om tot de visie te komen, gingen de deelnemers in groepen aan de slag. Ze bespraken verkeersknelpunten, mogelijke maatregelen om deze op te lossen en ideeën over het verkeer in de Rottemeren. Met deze input gaat het Recreatieschap Rottemeren, samen met ingenieursbureau RHDHV, de verkeersvisie verder uitwerken.

Diverse verkeersstromen

Met name de verschillende verkeersstromen die gebruik moeten maken van één pad of weg bleken knelpunten op te leveren. Zoals bijvoorbeeld het pad langs de A12 dat toegankelijk is voor zowel fietsers als aanwonenden (met de auto), delen van het gebied waar wel een fiets- maar geen voetpad is, fietspaden die moeten worden gedeeld met racefietsers, e-bikers, rustige recreatiefietsers, skaters, skeelers en soms met wandelaars (en honden) en scootmobielen. De discussies aan de verschillende tafels gingen over scheiding van verkeersstromen – bijvoorbeeld de racefietsers naar de Rottebandreef verwijzen en daar het fietspad voor hen optimaliseren – andere verharding op de verschillende paden (waardoor fietsers al snel de best verharde kiezen) en duidelijk aangeven welk pad voor welke gebruiker is. Er kwamen korte en lange termijn maatregelen en al of niet passend in het geheel ter tafel, maar ook wisten de vele aanwezigen dat voor asociaal gedrag van bezoekers van het recreatieschap geen enkele visie passend is! Ook handhaven blijkt een heet hangijzer. Om het veelal hard rijdend sluipverkeer te weren dat eigenlijk niets in het fraaie natuur- en recreatiegebied te zoeken heeft kwam het voorstel te gaan werken met herkenningspalen. Waar je het gebied met de auto inkomt moet je er ook weer uit, anders gaat de slagboom niet open.

Openbaar vervoer

Vraag was er ook naar het gemis aan openbaar vervoer. Voorbeeld is een bezoek aan het druk bezochte wellnesscentre. De dichtstbijzijnde bus stopt bij het dorp, waarna de bezoekers via het fietspad op de Merenweg hun weg verder lopend moeten zien te vinden. Datzelfde geldt overigens voor de andere activiteiten in het gebied die niet of nauwelijks veilig te bereiken zijn zonder eigen vervoer. Zoals bijvoorbeeld het buitensportcentrum en de bedrijven aan de Hoeksekade en omgeving.

Volgende stappen

Thomas, medewerker van ingenieursbureau RHDHV, vertelde over de volgende stappen die gezet gaan worden. “We gaan het gebied inventariseren. Vanavond zijn al een hoop knelpunten aan de orde gekomen, er volgt nog een parkeeronderzoek, een verkeersmodelanalyse, een online enquête, een enquête in het gebied en er komen verkeerstellingen op zowel rustige als drukke tijden. Uit al die informatie maken we een knelpuntenanalyse om te komen tot een verkeersvisie met daarin het scheiden van verkeersstromen tot het nadenken over wegprofielen en alles wat daarmee samenhangt. Passend in het gebied en op korte of langere termijn aan te pakken.
Belangstellenden kunnen ook online knelpunten, wensen en ideeën delen. Dat kan op een interactieve kaart op de website: https://www.royalhaskoningdhv.com/rottemeren

Check Also

PvdA wil bouw 1000 extra huizen voor lage en middeninkomens

Lansingerland - In het kader van de discussie binnen de gemeenteraad over de bouw van huizen voor lage en middeninkomens laat de PvdA in een opiniestuk weten 1000 woningen extra te willen bouwen voor deze inkomensgroepen. De bouw van 1000 extra woningen is volgens de PvdA de enige manier is om lage, modale en middeninkomens en doelgroepen zoals jongeren en ouderen in Lansingerland op termijn van een woning te voorzien. In onderstaand opiniestuk schetst Petra Verhoef, fractievoorzitter van de PvdA de zienswijze van haar partij.

Geef een reactie