woensdag 18 september 2019 | week 38
Home » Politiek » Bezoek Eveline Herben (CDA) aan het Oostland

Bezoek Eveline Herben (CDA) aan het Oostland

Bezoek Eveline Herben (CDA) aan het Oostland

Oostland – CDA kandidaat nummer 9 voor het Europees Parlement en afkomstig uit de tuinbouwsector, Eveline Herben, bezocht maandagmorgen 20 mei Duijvesteijn Tomaten BV in Pijnacker. Ze werd ontvangen door Ted Duijvesteijn en ondernemer Theo Ammerlaan, voorzitter LTO Oostland, was er om ideeën uit te wisselen over de glastuinbouw en Europa.

Vanuit de gemeentelijke politiek waren Frans Ammerlaan en Matthijs Ruitenberg (CDA Lansingerland) en Janneke Verwijmeren (CDA Pijnacker-Nootdorp) aangeschoven. Er werd uitgebreid gesproken over de energietransitie en de rol die de tuinbouw daar al sinds 2004 in speelt met “Kas als energiebron” en de ontwikkeling van aardwarmte. Duijvesteijn is in 2010 gestart met een eigen aardwarmtebron en pleit voor meer gebruik van energie coöperaties om warmte netwerken goed van de grond te krijgen. Ook gebruik van warmte van de industrie uit de Rotterdamse haven zou daarvoor waardevol zijn. Energiebedrijven moeten ook meedoen voor de benodigde infrastructuur.
Dit is een goed voorbeeld hoe Nederland een robuuste bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Eveline Herben is voorstander om de energietransitie op EU niveau aan te pakken om zoveel mogelijk impact te kunnen maken daar waar dat kan.
Er werd ook gesproken over de regeling uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de glastuinbouwsector (voedingstuinbouw), de GMO regeling. Nederlandse glastuinders maken er nog nauwelijks gebruik van. De regeling leidt eigenlijk meer tot oneerlijke concurrentie vanuit zuidelijke landen. Een invulling die aansluit en subsidieert op verduurzamingsdoelen en projecten in de keten zou volgens Ted Duijvesteijn en Eveline Herben beter passen bij de huidige maatschappelijke uitdagingen en een verstandig gebruik van subsidies. De regeling wordt aangepast en door het nieuwe Europese Parlement behandelt, dus Eveline zou daar graag mee aan de slag gaan.

Check Also

Burgerparticipatie kan beter

Lansingerland - Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer Lansingerland een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop aan burgerparticipatie vorm en inhoud wordt gegeven. Het rapport kreeg de titel ‘Met de beste bedoelingen’ en die verwijst naar de conclusie dat maatregelen die met de beste bedoelingen zijn getroffen, maar in beperkte mate werken. De oorzaken daarvan zijn het ontbreken van een onderliggende visie, het ontbreken van een goede terugkoppeling en communicatie en het invloed hebben op de eigen leefomgeving onvoldoende uit handen geven aan inwoners.

Geef een reactie