vrijdag 19 juli 2019 | week 29
Home » Lezersschrijven » Paaltjes/pollers Herenstraat langer omlaag?

Paaltjes/pollers Herenstraat langer omlaag?

B&W heeft op 20 september 2018 besloten tot het afsluiten door middel van pollers van de Herenstraat aan twee kanten van 12.00 tot 07.00 uur en op woensdagen de hele dag.voor alle motorvoertuigen.
Wie schetst mijn verbazing dat aan de kant van de Noordeindseweg recent het onderbord is geplaatst met de tijden 12.00 tot 19.00 uur. Foutje, vergissing? De gemeente zal dit desgevraagd laten aanpassen.
Maar gebleken is dat de gemeenteraad op initiatief van Leefbaar 3B bezig is met het voorbereiden van een nieuw verkeersbesluit waarbij de pollertijden inderdaad worden teruggebracht tot 19.00 uur.
De Herenstraat moest juist autoluw worden, geen parkeerplaatsen maar ook geen verkeer.
De ongestoorde veilige verbinding tussen de centrumhelften wordt doorbroken als de pollers omlaag staan. En de huidige openingstijd van 07.00-12.00 uur wordt nauwelijks benut door beladers van winkels en bedrijven maar des te meer door passanten op weg naar of komend van Rotterdam en/of Rodenrijs.
De Noordeindseweg en Herenstraat worden zo weer de racebaan van vroeger en minder leefbaar voor de omwonenden die zich dan ook hiertegen zullen verweren.

Ruud van der Kooij
Berkel en Rodenrijs

Check Also

(Ver)gunning standplaats bloemenkiosk

Voor alles en iedereen onbegrijpelijk, dat Martin en Paul nog steeds niet terug mogen naar …

Geef een reactie