maandag 24 februari 2020 | week 09
Home » Algemeen » Samen eten

Samen eten

Vorige week stond in deze krant een artikel met als kop ‘het recept tegen eenzaamheid’. Het beschrijft een prachtig initiatief van diverse mensen en organisaties in onze gemeente om eenzaamheid te bestrijden door het organiseren van gezamenlijke maaltijden (het artikel vindt u op pagina 41 van de Heraut van vorige week. Als die al bij het oud papier is beland, is het artikel terug te lezen op www.herautonline.nl).
Het initiatief deed mij denken aan een klein zinnetje in de Bijbel over het begin van de kerk: ‘Zij vormden met elkaar een gemeenschap’. En iets verderop staat dan dat ze elkaar dagelijks ontmoetten en thuis met elkaar aten, ‘in een geest van eenvoud en vol vreugde’. Er gebeurde daar dus mooie dingen aan tafel.
Het is niet de enige moment dat er samen gegeten wordt. Door de hele Bijbel heen vinden we verhalen van maaltijden waar iets bijzonders gebeurt. We vinden zelfs hele gesprekken terug van Jezus met zijn leerlingen, of van gesprekken met anderen die hij opzoekt, waaronder mensen die door de gemeenschap met de nek werden aangekeken. Het levert mooie verhalen op, zoals bij Zacheüs, een oplichter en handlanger van de gehate Romeinse bezetters van die tijd. Jezus nodigt zichzelf bij Zacheüs uit, doorbreekt zijn isolement en komt bij hem thuis. Het verandert zijn leven.
Het spannendst en ook meest emotioneel wordt het wel in een maaltijd met zijn leerlingen, vlak voor zijn dood. Het verslag begint dan met één van de mooiste teksten in de hele Bijbel. Als u het verhaal wil nalezen: Het verhaal is te vinden in het evangelie van Johannes vanaf hoofdstuk 13. Vrij vertaald staat er dan: ‘Toen Jezus wist dat zijn tijd gekomen was bleef Hij zijn vrienden tot het einde en tot het uiterste liefhebben’. Wat volgt is dan een verslag waarbij Jezus uiteindelijk alleen overblijft, waarbij de één hem verraadt, de ander ontkent dat Jezus zijn vriend is, en de rest op de vlucht slaat. Jezus zelf blijft alleen achter, in de handen van zijn belagers.
Kort erna, na zijn dood en de onvoorstelbare gebeurtenis van zijn opstanding treft Hij zijn leerlingen weer. Opnieuw met een maaltijd, met een ontbijt dat Hij zelf voor hen verzorgt. Een ongemakkelijk moment, maar waarin Jezus het initiatief neemt om de relatie te herstellen.
Samen eten. Het hoeft natuurlijk allemaal niet zo intens te worden als bij deze maaltijden van Jezus met zijn leerlingen. Een eenvoudig bezoek betekent al veel voor mensen die alleen staan of voor wie de wereld klein geworden is. Evenzo een uitnodiging voor een lunch of een kopje koffie op het dorp. En wat voor mooie gesprekken kunnen er dan niet volgen?

Gert Hijkoop
Voorganger Wijnstokgemeente

Check Also

“Ik streef ernaar alle spelers een rol te geven”

Lansingerland - Als er één vereniging in Lansingerland is die haar naam in de loop der jaren heeft gevestigd dan is het wel Toneelvereniging 't Foetligt. Al vele jaren brengt ze toneelstukken op de planken waar het publiek dol op is. Een avondje lachen doet de mens goed, want meestal zorgt de vereniging voor veel humor tijdens haar voorstellingen. Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart speelt 't Foetligt de komedie in drie bedrijven 'Vreemde vogels en rare mensen'. De titel alleen al voorspelt weer een fijne toneelavond!

Geef een reactie