zondag 19 mei 2019 | week 20
Home » Politiek » Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

68 sociale huurwoningen in Lansingerland

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland – Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud & Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

In 2014 realiseerde Havensteder aan de Rodenrijse Zoom al de woontorens Koraaljuffer en Beekjuffer. Met de bouw van twee nieuwe torens ronden partijen het project ‘De Juffers’ af en maken het ontwikkelgebied Rodenrijs compleet. Eind januari tekenden veertien wethouders, vijfentwintig afgevaardigden van woningcorporaties, de Provincie Zuid-Holland, de voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam en de voorzitter van Maaskoepel een Regioakkoord. Daarmee maken de veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen zich sterk om het aantal woningen in de regio Rotterdam met 54.000 uit te breiden. De gemeenten en woningcorporaties zetten zich ook in voor een betere balans van het woningaanbod in de regio.

Alle doelgroepen

Wethouder Albert Abee van Lansingerland: “De realisatie van deze laatste twee woontorens vormt het sluitstuk van de wijk Rodenrijse Zoom. We breiden hiermee de voorraad sociale huurwoningen in onze gemeente uit. Lansingerland heeft tot 2030 een flinke woningbouwopgave van 4.000 tot 7.000 woningen, waarvan 20% bestemd is voor sociale woningbouw. Als gemeente richten we ons op de doorstroom van scheefwoners: huurders waarvan het inkomen niet passend is voor de sociale huurwoning waarin ze wonen. Ook stimuleren we 50-plussers van wie de kinderen het huis uit zijn en ouderen om hun eengezinswoningen te verruilen voor kleinere – vaak gelijkvloerse – woningen. In Lansingerland is er plek voor alle doelgroepen!”

Check Also

Handen uit de mouwen voor realisatie centrumvisie Bergschenhoek

Bergschenhoek - In 2018 gaf de gemeente onderzoeksbureau BRO de opdracht om te komen tot een duurzame ruimtelijk-functionele structuur voor het centrum van Bergschenhoek. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking met de ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeente. Er was een projectgroep in oprichting en er werden meerdere workshops georganiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de raad in januari 2019 de centrumvisie als hamerstuk heeft vastgesteld. In vervolg hierop is vorige week een centrummanager aangesteld.

Geef een reactie