maandag 17 februari 2020 | week 08
Home » Politiek » Raadscommissie beoordeelt haalbaarheid plannen Lansingerlands Initiatief
Lansingerland - Vanaf 2017 kunnen inwoners ideeën indienen via het Lansingerlands Initiatief. Vijf initiatiefnemers hebben een plan van aanpak voor de editie 2019 uitgewerkt en de commissie Algemeen Bestuur sprak vervolgens over de haalbaarheid van deze plannen.

Raadscommissie beoordeelt haalbaarheid plannen Lansingerlands Initiatief

Raadscommissie beoordeelt haalbaarheid plannen Lansingerlands Initiatief

Lansingerland – Vanaf 2017 kunnen inwoners ideeën indienen via het Lansingerlands Initiatief. Vijf initiatiefnemers hebben een plan van aanpak voor de editie 2019 uitgewerkt en de commissie Algemeen Bestuur sprak vervolgens over de haalbaarheid van deze plannen.

Peter Tetteroo

Voor het Lansingerlands Initiatief dingen vijf projecten mee naar het toekennen van de hiervoor in het leven geroepen subsidie. Het gaat om De Hichte (rustpunt/theetuin in de Groenzoom), de Plukberm (eetbare ruimte in openbaar gebied), de Kringmarkt (winkel waarin particulieren een plek kunnen huren om tweedehands spullen te verkopen of activiteiten te ontplooien), de Vrachtschuit (klein ontmoetingscentrum in een oude schuit, zoals ze vroeger door de vaart langs de Noordeindseweg en Rodenrijseweg voeren) en Voedingsadvies op school.

Haalbaarheid

In de commissie Algemeen Bestuur op 8 mei spraken de raadsleden van deze commissie zich uit over de haalbaarheid van de vijf plannen. Over het project De Hichte en de Plukberm bestond eensgezindheid. De plannen is haalbaar, met inachtneming van de door Matthijs Ruitenberg (CDA) gemaakte opmerking dat de locatie langs de N209 niet geschikt is voor het Plukberminitiatief vanwege de ligging langs een drukke verkeersweg die voor vervuiling van de berm zorgt. Producten die daar geplukt worden kunnen ongeschikt zijn voor consumptie. Over de vrachtschuit bestond wat twijfel. Dit project kon rekenen op breed gedragen enthousiasme, maar niet alle partijen waren overtuigd van de haalbaarheid van uitvoering, toch kreeg ook dit project voldoende steun om door te gaan naar de volgende ronde. Het initiatief Voedingsadvies op de Scholen kon bij geen van de partijen op steun rekenen in de context van het Lansingerlands Initiatief omdat het commercieel zou zijn.

Enthousiasme en twijfel

Het meest besproken project deze avond was het plan voor een Kringmarkt. Initiatiefnemers Jakobien Talma en Eline van den Bos spraken vooraf de raadsleden toe. Jakobien vertelde van de obstakels die zij ondervonden bij de realisering van de Kringmarkt tot nu toe. De leegstand van enkele winkelpanden in Bergschenhoek is een doorn in het oog van velen en werkt niet mee aan het zo gewenste bruisend maken van de dorpskern. Logisch, dat het oog van Jakobien en Eline op deze winkelpanden viel. Telefoontjes en e-mails tussen de eigenaren van de panden en de initiatiefnemers van de Kringmarkt leverde uiteindelijk (nog) niets op. Het was een tijdrovend onderzoek met veel duw- en trekwerk. Op de avond van de bespreking in de raadscommissie hadden de dames dan ook het uitvoeringsplan niet helemaal gereed, over de inhoud van het initiatief waren alle raadsleden enthousiast. Matthijs Ruitenberg (CDA) sprak van een goed idee, ook als je kijkt naar de wens om een circulaire economie te verwezenlijken. Men zag tevens voor zich hoe de onwenselijke leegstand van een van de winkelpanden ingevuld kon worden Er was veel lof voor de inzet van de bedenkers van het plan en in het algemeen vond men het jammer als dit plan de vuilnisbak in zou gaan. De meeste partijen hoopten daarom dat de Kringmarkt volgend jaar weer zou meedingen in het Lansingerlands Initiatief, omdat er dan wellicht meer tijd zou zijn voor het rond te krijgen van het plan.

Stemming

Voorzitter Jan Pieter Blonk maakte een rondje langs de politieke partijen met de vraag of het voorliggende voorstel om de overgebleven vier initiatieven als hamerstuk naar de komende gemeenteraadsvergadering kan of dat het voorstel aangepast moet worden met het eruit laten van de Kringmarkt. Dat laatste werd door de meerderheid aangenomen, met de aantekening dat het als een bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 23 mei zal staan. Pertine van Olst (WIJ Lansingerland) hoopte dat er in de tussenliggende twee weken wellicht nog een oplossing voor het uitvoeren van het Kringmarktinitiatief gevonden kan worden.

Check Also

Gebruikers klagen over sporthal Berghonk

Bergschenhoek - Sinds februari 2019 hebben leerkrachten die gebruik maken van sporthal Berghonk in Bergschenhoek, meerdere klachten doorgegeven aan Sportfondsen Lansingerland over het ontbreken van materiaal en achterstallig onderhoud. De klachten worden volgens hen echter slechts deels aangepakt door Sportfondsen Lansingerland, waardoor er nu al een jaar sprake is van een ongewenste situatie.

Geef een reactie