woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek » Primeur Lansingerland met de BuitenOpOrde via website of app

Primeur Lansingerland met de BuitenOpOrde via website of app

Primeur Lansingerland met de BuitenOpOrde via website of app

Lansingerland – Het telefonisch doorgeven van klachten over bijvoorbeeld obstakels of schade in de openbare ruimte in Lansingerland behoort, als het aan de gemeente ligt, tot het verleden. Donderdag 9 mei lanceerde wethouder Simon Fortuyn BuitenOpOrde. Een uniek moment, want daarmee is Lansingerland de eerste gemeente die haar inwoners de mogelijkheid biedt om via een app meldingen door te geven van bijvoorbeeld losliggende tegels, kortom: als er iets niet in orde is in de openbare ruimte.

John Hofman

De nieuwe app is een onderdeel van de website van de gemeente Lansingerland (www.lansingerland.nl). De website herkent meteen met welk apparaat, tablet, telefoon e.d., u de pagina BuitenOpOrde bezoekt.
Het initiatief om deze app te lanceren is samen met de gemeente Buren opgepakt. Twee medewerkers van de gemeente Lansingerland, Xandra van den Nouland (communicatie) en Corinne van den Heuvel (adviseur digitale dienstverlening en webmaster) hebben de app verder ontwikkeld en het mogelijk gemaakt dat iedere inwoner van de gemeente deze app kan installeren op zijn of haar tablet of telefoon. Xandra: “De app is toepasbaar op alle systemen.”
Wethouder Fortuyn straalde trots uit dat hij de app mocht presenteren en benadrukte dat de gemeente Lansingerland op eigen wijze apps wil aanbieden, daarbij rekening houdend met de wensen van de inwoners. Er zijn inmiddels meerdere gemeenten die de app willen gaan presenteren, maar Lansingerland heeft de primeur!
Uiteraard moet ze nog verder worden uit-ontwikkeld, zodat ze op een gegeven moment feilloos werkt. De BOO-app installeren betekent, dat u klachten nu al op deze manier kunt doorgeven aan de gemeente. Het zal straks ook mogelijk zijn om via uw DigiD het verloop van uw ingediende klacht/melding te volgen.
De wethouder: “Iedere melding is persoonlijk, dus daar hoeft niet iedereen kennis van te nemen. Vandaar dat dit via DigiD gaat”.
Na een melding kunt u aangeven of u wel of niet een reactie van de gemeente wil ontvangen. Een reactie zal dan worden gegeven via de telefoon of via een email.
“Als gemeente staan we midden in de samenleving. Het goed laten functioneren van de nieuwe BOO-app vergt wel iets van ons, maar we zien het ook als een nieuwe uitdaging om er een succes van te maken”, aldus een enthousiaste Corinne.

Foto’s toevoegen

Vorig jaar lanceerde de gemeente haar nieuwe website onder de noemer ‘het open webconcept’. Hiermee kan de gemeente snel en flexibel zelf ontwikkelen en daardoor is ze niet meer afhankelijk van de planning van grote leveranciers. Ze heeft nu de vrijheid om de digitale dienstverlening voor haar inwoners aan te passen. De BOO-app is daar het bewijs van.
Bij gebruik van de app kunt u tevens foto’s bijvoegen zodat de gemeente meteen weet waar en wat er precies mis is in de buitenruimte. De melding wordt dan in behandeling genomen. Het (soms) lang wachten op een telefonische verbinding zoals nu wordt ervaren, zal met de komst van de BOO-app tot het verleden gaan behoren. Vergeet echter niet de app uiteraard eerst te installeren op uw telefoon of I-pad. Dit is heel eenvoudig, maar wilt u toch even kijken hoe het moet? Kijk op: https://youtu.be/BnuXDjSDCZO

Check Also

Commissie Ruimte begint nieuwjaar met overdaad aan bespreekpunten

Lansingerland - Commissie Ruimte beet op dinsdag 14 januari jl. het spits af en had maar liefst tien onderwerpen op de agenda geplaatst, waardoor de vergadering al om zeven uur 's avonds begon. Het ging onder andere over het meten van fijnstof en geluidsoverlast, de lijst van onderwerpen die op de duurzaamheidsagenda moeten komen, de verhoogde afvalstoffenheffing, de hoge wachttijd voor huurwoningen en het ruimtelijk beheer van wegen en groen. En dat allemaal in viereneenhalf uur.

Geef een reactie