vrijdag 19 juli 2019 | week 29
Home » Advertorial » Reinier van den Berg gastspreker Ondernemend Lansingerland

Reinier van den Berg gastspreker Ondernemend Lansingerland

“Energiebesparing verdient zichzelf terug!”

Reinier van den Berg gastspreker Ondernemend Lansingerland

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Ondernemend Lansingerland organiseert op 28 mei een bijeenkomst over deze informatieplicht. Met gastspreker Reinier van den Berg.

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Kostenneutraal investeren

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

WATTjemoetweten.nl

Op WATTjemoetweten.nl vinden ondernemers heel veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Zij kunnen direct checken of de Informatieplicht ook op hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om daaraan te voldoen.
Ondernemend Lansingerland kan op dit gebied ook veel voor haar leden betekenen. Zij kunnen bij Ondernemend Lansingerland terecht voor tips en adviezen, maar bijvoorbeeld ook voor energiescans, waarmee ondernemers inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van energiebesparing.

Informatie

De informatiebijeenkomst op 28 mei begint om 17.30 uur bij Nissandealer Cas Lamens, Rodenrijseweg 57 in Berkel en Rodenrijs. Speciale gastspreker is meteoroloog en weerman Reinier van den Berg. Doordat het klimaat een sterke verwevenheid heeft met duurzaamheid inspireert Reinier toehoorders om de kansen te pakken en de uitdagingen van duurzaamheid te zien. Alles draait om het vinden van de juiste balans!

Programma
17:30 uur Inloop en ontvangst met buffet
19:00 uur Welkomstwoord door Jan Houweling – voorzitter Ondernemend Lansingerland
19:05 uur Inleiding Reinier van den Berg: “Energiebesparing verdient zichzelf terug!”
19.45 uur Presentatie Informatieplicht Energiebesparing door Edwin Markus en Jaap Kortman
20.00 uur Pauze
20.15 uur Toelichting verplichte maatregelen energiebesparing
20.30 uur Enquête
20.45 uur René Lamens van Nissandealer Cas Lamens. Nissan beoogt een samenleving, waarin kantoren, scholen, woningen, wegen en voertuigen voor de energievoorziening volledig met elkaar verbonden zijn. Alles moet dan draaien op schone en duurzame energie.
21.00 uur Einde

Aanmelding kan via de website www.ondernemendlansingerland.nl.

Check Also

Zalando biedt 1500 werkplaatsen op voormalige veilinglocatie

Bleiswijk - Voor de bouw van een fulfilment center met een vloeroppervlak van 140.000 vierkante meter zal het voormalige terrein van FloraHolland worden herontwikkeld. Het gebouw wordt de meest geautomatiseerde locatie binnen het netwerk van Zalando en zal daarnaast op de middellange termijn 1500 banen creëren. De eerste pakketten worden naar verwachting in de zomer van 2021 vanuit Bleiswijk geleverd.

Geef een reactie