zondag 21 juli 2019 | week 29
Home » Politiek » Handen uit de mouwen voor realisatie centrumvisie Bergschenhoek

Handen uit de mouwen voor realisatie centrumvisie Bergschenhoek

Handen uit de mouwen voor realisatie centrumvisie Bergschenhoek

Bergschenhoek – In 2018 gaf de gemeente onderzoeksbureau BRO de opdracht om te komen tot een duurzame ruimtelijk-functionele structuur voor het centrum van Bergschenhoek. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking met de ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeente. Er was een projectgroep in oprichting en er werden meerdere workshops georganiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de raad in januari 2019 de centrumvisie als hamerstuk heeft vastgesteld. In vervolg hierop is vorige week een centrummanager aangesteld.

Trees Borkus-Henskens

Het centrum van Bergschenhoek vervult op dit moment haar functie onvoldoende en is onvoldoende in staat de bewoners aan zich te binden. Om als centrum van Bergschenhoek toekomstbestendig te zijn, zijn keuzes over de toekomstige ontwikkeling van het centrum nodig. In het collegeprogramma 2018-2022 ‘Lansingerland doet ’t’ is opgenomen dat De Kruin, het centrum van Bergschenhoek, wordt aangepakt.

Pijlers

In de centrumvisie staan vijf pijlers centraal. Samenwerking als voorwaarde, sterk verzorgend boodschappencentrum, aangenaam verblijven, logische routing en bereikbaarheid en als vijfde Schoon, Heel en Veilig. “Het is belangrijk om aan alle vijf de pijlers te werken om tot een beter functionerend centrum te komen. Het verbeteren van de openbare ruimte is belangrijk, maar zelfstandig onvoldoende om het functioneren duurzaam te verbeteren. De primaire verantwoordelijkheden bij deze pijlers liggen niet alleen bij de gemeente, maar ook bij vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners. Gezamenlijke inzet is nodig.
De centrumvisie is een eerste stap. Vorige week werd de volgende belangrijke stap gezet: de aanstelling van een centrummanager in de persoon van Titus Appel. “We gaan keihard aan de slag in een goede samenwerking, want dat is een voorwaarde,” aldus wethouder Kathy Arends tijdens het voorstellen van de nieuwe centrummanager. “Om tot een integrale ontwikkeling en een kwalitatief goed centrum te komen gaan we met de belanghebbenden concrete afspraken maken om tot gezamenlijke inzet te komen.”

Inrichtingsplan

Arends: “Met de vaststelling van de begroting 2019-2022 is € 1.500.000,- beschikbaar om in het centrum van Bergschenhoek te investeren. De openbare ruimte behoort tot de kernverantwoordelijkheid van de gemeente en daar willen we verbetering in aanbrengen. We gaan samen een inrichtingsplan opstellen voor de openbare ruimte. Met de stuurgroep waarin winkeliers, bewoners, vastgoed en de gemeente vertegenwoordigd zijn. De nieuwe centrummanager is aangesteld om dit proces te coördineren, waar de projecten van het uitvoeringsprogramma gelijktijdig met het plan voor de openbare ruimte worden opgepakt. We streven ernaar het inrichtingsplan in 2019 gerealiseerd te hebben, waarna in 2020 de schop de grond in kan.”

Check Also

Wethouder Abee blij met komst Seven Orchids naar Lansingerland

Lansingerland - Wethouder Albert Abee bezoekt regelmatig een greenportbedrijf in de gemeente Lansingerland om in gesprek te gaan met ondernemers om te zien wat er in de sector leeft, zijn visie te delen en te leren hoe de gemeente ontwikkelingen kan faciliteren. Op 10 juli bracht hij een bezoek aan Seven Orchids, de grootste van Nederland in snij-cymbidiums.

Geef een reactie